Dofinansowanie budowy siedziby NOSPR zaakceptowane przez KE

20-08-2012

Decyzja potwierdzająca dofinansowanie projektu budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej w Katowicach została 1 sierpnia wydana przez Komisję Europejską. To już piąty- ostatni z „dużych” projektów, realizowanych w ramach XI priorytetu PO IiŚ, który uzyskał akceptację KE. Wcześniej taką akceptację otrzymały również: Centrum Nauki Kopernik, Opera i Filharmonia Podlaska, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.

Umowa o dofinansowanie projektu budowy siedziby NOSPR została podpisana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka 25 października 2010 r. W lutym br. rozpoczęto już prace budowlane, a kamień węgielny wmurowano 6 czerwca. Otwarcie nowej siedziby NOSPR zaplanowano na rok 2015.

Inwestycja, której całkowity koszt wyniesie 265 mln zł., uzyskała dofinansowanie w wysokości 122 mln zł. w ramach działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym” XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego Ministerstwo Kultury przekazuje środki jako instytucja pośrednicząca.

Budynek, o łącznej powierzchni 25,4 tys. m.kw., będzie miał 116 pomieszczeń. Wśród nich dużą salę koncertową na 1800 miejsc, przeznaczoną do prezentowania wszystkich rodzajów muzyki symfonicznej; salę kameralną na 300 miejsc, studio nagrań, pomieszczenia administracyjne i techniczne. Zagospodarowany zostanie również teren wokół gmachu, gdzie zaplanowano m.in. stworzenie amfiteatru terenowego.

Dotychczas ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko XI Priorytetu: Kultura i dziedzictwo kulturowe, podpisano 62 umowy, których łączna wartość przekroczyła 3 mld 441 mln zł. Dofinansowano je kwotą prawie 2 mld zł.

Nowy nabór do XI priorytetu POIiŚ został ogłoszony 1 marca 2012 r. Zgłoszono do niego 32 projekty, pozytywną ocenę otrzymało 13 z nich ( 10 - w ramach działania 11.3: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego oraz 3 - w ramach działania 11.2: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym). Otrzymają one dofinansowanie w wysokości 176, 5 mln zł.powrót