Drugi nabór do programu Miłosz 2011 - Promesa

01-02-2011

Ze względu na fakt, iż po I naborze programu Miłosz 2011 – Promesa pozostały wolne środki finansowe, przeprowadzony zostanie II nabór do tego programu. Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2011 roku.powrót