Milion osób odwiedziło w tym roku Muzeum Auschwitz-Birkenau

13-09-2011

Już milion osób odwiedziło w tym roku Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. To najczęściej odwiedzane muzeum w Polsce.

W ubiegłym roku tereny byłego niemieckiego obozu Auschwitz odwiedziło rekordowe 1,38 mln osób. Jak przewidują pracownicy muzeum, wiele wskazuje na to, że w tym roku liczba ta zostanie przekroczona. Turystów sukcesywnie przybywa od kilku lat. Jeszcze kilka lat temu było to pół miliona osób rocznie, w 2008 roku 1,1 miliona, a w 2009 - 1,3 miliona osób.

Wzrost ten sprawił, że placówka zmierza do stworzenia nowoczesnego centrum obsługi odwiedzających. Powstanie ono na ponad trzech hektarach przylegających do terenów Miejsca Pamięci. Zapewni to niezbędną infrastrukturę i przestrzeń parkingową. Aktualnie zwiedzających oprowadza po placówce 270 przewodników.

Obóz Auschwitz powstał w 1940 roku, KL Auschwitz II-Birkenau - dwa lata później. Stał się przede wszystkim miejscem masowej zagłady Żydów. Kompleks uzupełniała sieć podobozów. Do obozu Niemcy deportowali co najmniej 1, 3 miliona osób. Zgładzili co najmniej 1,1 miliona osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców radzieckich i osób innych narodowości.

W 1947 roku powstało muzeum, które obejmuje byłe obozy Auschwitz I i Auschwitz II–Birkenau. W 1979 r. tereny byłego KL Auschwitz-Birkenau wpisane zostały do międzynarodowego rejestru dóbr dziedzictwa światowego UNESCO.

Muzeum korzysta ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 5,3 mln zł przeznaczono na kontynuację konserwacji drewnianych baraków byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Kwota dofinansowania na prace konserwatorskie dwóch poobozowych bloków w byłym obozie Auschwitz I wyniosła 16,7 mln zł.

18 sierpnia 2011 wszystkie kluby parlamentarne poparły projekt ustawy o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau. Zadaniem Fundacji jest zgromadzenie 120 mln euro na funduszu wieczystym, z którego odsetki pozwolą na realizowanie prac konserwatorskich w b. obozie. Wysokość planowanej dotacji to 10 mln euro. Pieniądze ma przekazać MKiDN w całości lub w transzach nie później niż do końca 2015 roku.powrót