Rusza Akademia Zarządzania Muzeum

10-03-2011

Wzmocnienie kompetencji zarządczych i twórczych pracowników muzeów jest głównym celem „Akademii Zarządzania Muzeum”. Program został uruchomiony z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stanowi jednocześnie pilotaż Programu „Modernizacja muzeów”, którego realizacja planowana jest w następnych latach.

Placówki wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą składać wnioski w konkursie, który umożliwia w tym roku realizację miesięcznych staży dla ich pracowników w krajowych i zagranicznych instytucjach muzealnych. Zakłada także pakiet profesjonalnych szkoleń (oferujących uznane międzynarodowo certyfikaty) dla kadry zarządzającej i członków zespołów zadaniowych, a także trening personelu pierwszego kontaktu w ramach założeń europejskiego programu szkoleniowego ECHOCAST.

Efektem realizacji programu mają być: wzmocnienie wybranych aspektów działania muzeów, stworzenie grupy liderów w określonych specjalizacjach, budowa systemu informacji o nich dla potrzeb krajowego zasobu kadrowego, stworzenie warunków dla rozwoju placówek oraz zebranie i analiza informacji na temat podnoszenia kompetencji ich pracowników.

W tym roku instytucją realizującą program jest Muzeum Pałac w Wilanowie, w przyszłym poprowadzi go Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

www.wilanow-palac.pl/akademia_zarzadzania_muzeum_program_pilotazowy.htmlpowrót