Polska przejęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej

04-07-2011

Od 1 lipca do 31 grudnia br. Polska sprawuje Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiada za jej przygotowanie i prowadzenie w obszarze kultury, spraw audiowizualnych i praw autorskich. Ponadto koordynuje krajowy i zagraniczny program kulturalny polskiej Prezydencji.

Program kulturalny stanowi integralną część programu każdej Prezydencji i jest istotnym elementem jej sprawowania. To wizytówka Prezydencji oraz okazja do budowania wizerunku i promocji kraju, który ją sprawuje.  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu została powierzona koordynacja tego zadania podczas polskiej Prezydencji, wyznaczyło do tego celu dwie instytucje.  Za koncepcję i realizację Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji odpowiada Narodowy Instytut Audiowizualny. Opracowanie i realizację Zagranicznego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji powierzono natomiast Instytutowi Adama Mickiewicza.

Resort zorganizuje kilka istotnych wydarzeń, m.in.: konferencję „Wschodni Wymiar Mobilności” (Warszawa, 6-7 lipca 2011 r.), konferencję ekspercką „Kompetencje w kulturze” (Warszawa, 18-20 lipca 2011 r.) oraz Europejski Kongres Kultury (Wrocław, 8-11 września 2011 r.). Oprócz tego odbędzie się kilkanaście konferencji i spotkań eksperckich organizowanych przez instytucje kultury podległe MKiDN.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.mkidn.gov.pl/pages/pl2011/pl/gora/prezydencja.phppowrót