Stanowisko Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Listu w obronie bibliotek

23-12-2009

W ostatnich dniach otrzymałem list „w obronie bibliotek”, adresowany do Premiera Donalda Tuska. Z żalem stwierdzam, że większość zawartych w nim zarzutów jest nieprawdziwa.

Z tego też powodu oświadczam, że obecnie obowiązujące ustawodawstwo nakłada na gminy obowiązek prowadzenia bibliotek – tej regulacji nikt nie zamierza zmieniać. Proponowane przez MKiDN zmiany, będące odpowiedzią na środowiskowe postulaty zgłaszane podczas Kongresu Kultury Polskiej, dotyczą wszystkich instytucji kultury i mają na celu umożliwienie ich łączenie, tam gdzie ma to uzasadnienie merytoryczne. Zaproponowana regulacja wyklucza możliwość wykorzystania mechanizmu łączenia biblioteki z inną instytucją kultury do jej likwidacji bądź ograniczenia funkcji.

Nieprawdą jest też , że program Biblioteka + nie ma pieniędzy i harmonogramu. Już w roku 2009 przeznaczono na jego realizację ponad 5 mln PLN.

W roku 2009 została opracowana koncepcja Wieloletniego Programu Rządowego „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”, którego celem jest wparcie finansowe budowy, rozbudowy i modernizacji bazy lokalowej gminnych bibliotek publicznych ze środków budżetu centralnego. Uruchomione zostaną wymagane procedury rządowe, wierzę, że program zostanie uchwalony w zbliżającym się roku.

Dodam, że w tym roku ze środków MKiDN w ramach programu Infrastruktura Bibliotek wydano ponad 3 mln PLN na dotacje dla bibliotek na remonty i modernizację. Z dotacji skorzystało ponad 200 bibliotek gminnych i ich filii. W roku 2010 przewiduję uruchomienie ze środków własnych pilotażowego programu budowy i remontów bibliotek gminnych. Ponadto ze środków europejskich m.in. na rozbudowę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu i Śląską Bibliotekę Internetową przeznaczono blisko 50 mln PLN.

Już w styczniu zostanie rozpoczęte wdrażanie nowoczesnego systemu katalogowego dla bibliotek Mak+ - program sfinansowany w całości ze środków MKiDN.

Z początkiem roku rozpocznie się także przyłączanie bezpłatnego szerokopasmowego Internetu do wszystkich gminnych bibliotek publicznych i ich filii w Polsce.

Zgodnie z planem w roku 2010 rozpoczną się szkolenia dla bibliotekarzy opłacone w całości przez MKiDN.

Jako Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego cieszy mnie inicjatywa powołania Obywatelskiego Forum Dostępu do Książki - wszystkie działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa są godne poparcia. Ubolewam jednak, że autorzy listu przed jego upowszechnieniem nie zwrócili się do mnie z pytaniem o stan faktyczny.powrót