Komunikat nt. posiedzenia Polsko-Białoruskiej Komisji Konsultacyjnej ds. Dziedzictwa Kulturalneg

27-06-2009

23 czerwca 2009 r. odbyło się w Grodnie 16 posiedzenie Polsko-Białoruskiej Komisji Konsultacyjnej ds. Dziedzictwa Kulturalnego. Obradom współprzewodniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Tomasz Merta oraz Zastępca Ministra Kultury Białorusi, Uładzimir Grydziuszka.

W trakcie obrad strony dokonały podsumowania i oceny przedsięwzięć podejmowanych na rzecz ochrony, konserwacji i udostępniania obiektów przynależnych do szeroko pojętej sfery wspólnego dziedzictwa, sposobów finansowania wspólnych projektów oraz określiły kierunki dalszej współpracy w tej dziedzinie. W ocenie stron, przygotowanie i podpisanie wniosku o wpis Kanału Augustowskiego, jako zabytku transgranicznego, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO stanowi pozytywny przykład bilateralnej współpracy.powrót