Nowy priorytet "Partnerstwo publiczno-społeczne"

11-03-2014

Otwarcie Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Mościsku
Biblioteka, czytelnia dla dorosłych i dzieci, sala komputerowa oraz galeria mieści się w Centrum Biblioteczno - Kulturalnym w Mościsku, otwartym w ubiegłym roku przez ministra Bogdana Zdrojewskiego. fot. Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Mościsku

Aktywizacja społeczności wokół biblioteki publicznej oraz wzmocnienie jej znaczenia jako miejsca integracji. Takie są główne cele ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego nowego priorytetu Partnerstwo publiczno-społeczne. Wnioski będzie można składać od 17 marca br.

Priorytet Partnerstwo publiczno-społeczne jest częścią Programu Ministra Promocja literatury i czytelnictwa. Będzie realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.

Celem priorytetu jest aktywizacja społeczności wokół biblioteki publicznej jako ważnej instytucji kultury w gminie oraz wzmocnienie znaczenia tej placówki jako miejsca integracji życia społeczności lokalnej. Główny nacisk zostaje położony na kompleksowe projekty kulturalne, których celem jest wzmocnienie społecznej funkcji bibliotek i integracja środowisk lokalnych. Ważnym elementem zadań realizowanych w ramach priorytetu ma być zorganizowanie i prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki.

Przewidywany budżet priorytetu wynosi 500 tys. zł. Nabór wniosków w systemie EBOI potrwa od 17 marca do 30 kwietnia br.

więcej informacjipowrót