Edukacja

Celem Programu „Edukacja” jest rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności, podnoszenie kompetencji artystycznych oraz wspieranie badań kultury.
Program „Edukacja” składa się z następujących priorytetów: