Konferencja podsumowująca obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego

20-02-2009

W dniach 19-20 lutego w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury konferencja zamykająca obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce. W konferencji wzięła udział Podsekretarz Stanu w MKiDN Monika Smoleń.

W trakcie spotkania podsumowano osiągnięcia Roku Dialogu. Uroczystości towarzyszyła także ceremonia wręczenia nagród w konkursie na interpretację słów księdza Józefa Tischnera, które stanowiły motto obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce: "Dialog to budowanie wzajemności".

W konferencji podsumowującej obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego udział wzięli przedstawiciele świata kultury, nauki i sztuki, reprezentanci organizacji pozarządowych, animatorzy kultury oraz praktycy i teoretycy dialogu międzykulturowego. Wydarzenie stanowiło szansę na podsumowanie działań i projektów zrealizowanych w ramach ERDM i podjęcie dyskusji na temat wyzwań edukacji międzykulturowej, możliwości kształtowania postaw dialogu oraz obecności dialogu międzykulturowego w programach europejskich i międzynarodowych. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. dr hab. Magdalena Środa i dr Krystyna Starczewska oraz Ambasadorowie ERDM - dr. Piotr M.A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Janusz Witt, współzałożyciel wrocławskiej fundacji "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań". Oprócz uczestnictwa w panelach dyskusyjnych goście konferencji mieli także okazję zapoznać się z wystawą prezentującą projekty zrealizowane przez organizacje pozarządowe i instytucje kultury w ramach obchodów Roku Dialogu w Polsce.

Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego, którego uroczyste zakończenie stanowiła konferencja, był wspólną inicjatywą państw członkowskich Unii Europejskiej, mającą na celu wsparcie działań na rzecz budowy otwartego społeczeństwa, w którym możliwe będzie pokojowe współżycie przedstawicieli wspólnot różnorodnych kulturowo, etnicznie, narodowościowo i religijnie. Obchody ERDM w Polsce, które trwały przez cały 2008 rok, koordynowane były przez Narodowe Centrum Kultury, które we współpracy z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi przygotowało serię wydarzeń promujących idee dialogu i tolerancji. W ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce zrealizowanych zostało trzynaście projektów obejmujących szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, badania, publikacje, festiwale i przeglądy poświęcone szeroko rozumianej wielokulturowości.powrót