Podpisanie umowy na dofinansowanie z funduszy unijnych projektu budowy nowego budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie

21-09-2009

21 września 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Anna Maciejowska- dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, podpisali umowę na dofinansowanie ze środków europejskich projektu budowy nowej siedziby szkoły.

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 11.3 „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Projektowi o wartości całkowitej 20,8 mln zł., przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wysokości 17,6 mln zł.powrót