Promocja literatury i czytelnictwa - Czasopisma

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż II nabór do priorytetu, z terminem składania wniosków do 31 marca 2012 roku, nie będzie realizowany.

Celem priorytetu jest wspieranie wydawania i udostępniania wartościowych czasopism kulturalnych, w tym ich publikacji w formie elektronicznej

Uprzejmie informujemy, iż elektroniczne formularze na rok 2012 w systemie EBOI będą aktywne od 17 październia br.

Do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,

 

Pragniemy uprzejmie poinformować, iż w przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania do priorytetu Czasopisma.

Na poniższej liście znajdują się wyłącznie wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie w toku procedury odwoławczej:

Lista pozytywnie rozpatrzonych odwołań

 

Wyniki naborów
 

Aby znaleźć konkretny wniosek należy wpisać w pole „szukaj” nr EBOI wniosku albo fragment nazwy wniosku/wnioskodawcy.
Aby wyświetlić wszystkie wnioski z danego programu/priorytetu należy ustawić kursor w polu „szukaj” i nacisnąć ENTER. Tabela może jednorazowo wyświetlić do 100 wniosków.
Po kliknięciu w nagłówku danej kolumny można segregować wyświetlane zadania w porządku alfabetycznym lub liczbowym(np. począwszy od najwyższej punktacji, najwyższej kwoty dotacji itd.).

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
44.0001880/12Muzeum im.Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
NIP:556-11-54-128
Wydanie XII numeru Rocznika Kasprowiczowskiegoszczegóły
51.8001894/12Fundacja Instytut Spraw Publicznych
NIP:526-10-49-700
Wydawanie kwartalnika "Trzeci Sektor" w 2012 rokuszczegóły
70.8001905/12Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
NIP:525-22-51-187
"mediaart" nr 3 - wersja drukowana i elektronicznaszczegóły
56 000.00
79.6001907/12Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu
NIP:813-13-91-873
Wydanie i promocja ogólnopolskiego czasopisma Nowa Okolica Poetówszczegóły
32 400.00
54.8001908/12Fundacja Sztuk Pięknych
NIP:701-02-85-580
Wydanie 10 numerów miesięcznika „Art Experts Magazine” w roku 2012szczegóły
71.6001909/12Elipsa Sp. Z o.o.
NIP:536-15-78-556
Wydanie ilustrowanego miesięcznika kulturalnego "Bluszcz".szczegóły
50 000.00
67.4001910/12Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci"
NIP:525-15-70-714
Pismo młodzieżowe "Zupełnie Inny Świat"szczegóły
35 000.00
75.2001911/12BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
NIP:896-00-05-845
BIURO - magazyn o współczesnej sztuce, dizajnie, filozofii i kulturze wizualnejszczegóły
22 720.00
76.4001912/12Stowarzyszenie Willa Decjusza
NIP:676-11-13-643
RADAR 2012 - trójjęzyczny magazyn literacki szczegóły
70 000.00
31.4001913/12Fundacja Kultury Regionalnej "Radostowa"
NIP:664-16-61-856
Wydawanie czasopisma kulturalnego "Radostowa" w roku 2012.szczegóły
85.8001914/12Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej Ekrany
NIP:676-24-30-481
Wydanie 5 numerów dwumiesięcznika o tematyce audiowizualnej EKRANyszczegóły
67 500.00
82.0001915/12Fundacja Akademia Humanistyczna
NIP:525-22-05-282
Wydawanie czasopisma - kwartalnika "Pamiętnik Literacki" 2012szczegóły
18 500.00
78.8001916/12Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
NIP:675-14-27-073
Wydanie trzech numerów interdyscyplinarnego czasopisma kulturalnego „MOCAK Forum” szczegóły
57 168.00
82.8001917/12Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria
NIP:525-20-61-067
Wydanie Czasopisma "Teksty Drugie" 2012szczegóły
14 800.00
62.7501918/12Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
NIP:525-13-23-329
Wydanie kolejnego numeru "Wieku XIX. Rocznika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" (nr V/XLVII2012) - ogólnopolskiego czasopisma kulturalno-naukowego o tematyce interdyscyplinarnej szczegóły
68.2501919/12Stowarzyszenie Czterdzieści i Cztery
NIP:701-01-45-991
Wydanie dwóch numerów pisma kulturalnego "44 / Czterdzieści i Cztery"szczegóły
50 000.00
56.0001920/12Fundacja ARTGARD - ART GUARD Foundation
NIP:526-03-06-810
Wydawanie kwartalnika Quarterly Polish Culture szczegóły
70.4001921/12Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP
NIP:113-23-13-765
"Tytuł roboczy" - otwarty magazyn sztuki, 2012szczegóły
42 385.00
83.6001922/12Stowarzyszenie Midrasz
NIP:525-19-32-784
Midrasz - żydowskie pismo społeczno-kulturalneszczegóły
39 000.00
80.2001923/12"Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe
NIP:634-01-95-218
Publikacja 4 zeszytów kwartalnika"Guliwer" Czasopismo o książce dla dziecka. nr 1,2,3,4:2012.szczegóły
40 843.00
86.6001924/12Liber Pro Arte
NIP:525-23-20-646
Wydawanie kwartalnika „Konteksty” w roku 2012 w formie papierowejszczegóły
76 000.00
54.0001925/12SIC Anna Tuderek
NIP:955-20-20-620
Magazyn kulturalny SIC!szczegóły
68.0001926/12Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
NIP:526-00-01-602
Wydawanie kwartalnika "Kontakt - magazyn nieuziemiony" w roku 2012szczegóły
0 błędy form.01927/12Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
NIP:525-21-33-200
Wydawanie kwartalnika "Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie" w roku 2012.szczegóły
0 błędy form.01928/12TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PIERZCHNICY
NIP:655-14-66-803
Gazeta Pierzchnicka - warto czytaćszczegóły
63.5001929/12Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
NIP:525-13-23-329
Publikacja kolejnej serii periodyku "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" (tom XVIII, 2012 pt. "Tabu i wstyd") - ogólnopolskiego czasopisma naukowego o charakterze interdyscyplinarnymszczegóły
19.0001930/12Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
NIP:972-11-42-829
MONUMENTSszczegóły
45.0001931/12Flos Carmeli - Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów
NIP:778-13-70-160
Poszerzenie zakresu oddziaływania kwartalnika "Zeszyty karmelitańskie" i utworzenie jego wersji internetowejszczegóły
67.6001932/12Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja
NIP:725-20-05-360
"Sztuka i Dokumentacja" nr 6, 2012 "Sztuka i Dokumentacja" nr 7, 2012 szczegóły
80.2001933/12Towarzystwo Kultury Teatralnej
NIP:526-16-55-889
Wydawanie kwartalnika SCENAszczegóły
46 793.00
51.8001934/12Polski Związek Kobiet Katolickich
NIP:526-17-78-184
Wydawanie miesięcznika "List do Pani"szczegóły
61.4001935/12Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków - Zarząd Główny
NIP:526-19-00-840
Wydanie 2 numerów "Wiadomości Konserwatorskie" w jęz. polskim i angielskimszczegóły
50 000.00
60.2001936/12Biblioteka Analiz sp. z o.o.
NIP:525-22-29-696
Wydawanie kwartalnika "Wiadomości Księgarskie" w 2012 rokuszczegóły
85.6001937/12For Jazz Sp. z o.o.
NIP:526-02-01-726
Wydawanie ogólnopolskiego czasopisma "Jazz Forum" w roku 2012 r.szczegóły
71 250.00
54.0001938/12Zamojski Dom Kultury w Zamościu
NIP:922-23-38-193
Wydanie ogólnopolskiego czasopisma kulturalnego "Zamojski Kwartalnik Kulturalny" (kwartalnik)szczegóły
58.2001939/12Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
NIP:534-19-77-632
Wydanie "Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego"szczegóły
61.6001940/12Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
NIP:583-20-81-684
Wydanie 11 numerów miesięcznika społeczno-kulturalnego "Pomerania" w 2012 rokuszczegóły
66.8001941/12Fundacja Kultura Liberalna
NIP:118-20-80-056
Publikacja tygodnika internetowego „Kultura Liberalna”szczegóły
50.8001942/12Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Wydanie zeszytu 4 pisma "Historia Academica. Studia i Materiały"szczegóły
79.8001943/12Biblioteka Analiz sp. z o.o.
NIP:525-22-29-696
Wydanie 4 numerów czasopisma "Wyspa-Kwartalnik Literacki" w 2012 rokuszczegóły
25 632.00
75.8001944/12Elipsa Sp. Z o.o.
NIP:536-15-78-556
Wydawanie ilustrowanego miesięcznika literackiego dla dzieci "Bluszczyk".szczegóły
27 264.00
83.6001945/12Fundacja 4.99
NIP:521-34-83-605
Wydanie w 2012 roku trzech numerów magazynu "Glissando"szczegóły
36 450.00
77.2501946/12Liber Pro Arte
NIP:525-23-20-646
Wydanie ogólnopolskiego czasopisma kulturalnego "Pamiętnik Teatralny" 2012, zeszyty 1-4 w formie papierowejszczegóły
32 400.00
79.6001947/12Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza"
NIP:813-10-89-387
Redakcja, wydawanie, dystrybucja i promocja kwartalnika „Fraza”szczegóły
14 760.00
79.8002006/12Stowarzyszenie Kulturalne Artes
NIP:972-09-32-044
Wydawanie czasopisma ARTLUKszczegóły
50 000.00
45.4002016/12Instytut Wydawniczy "Świadectwo"
NIP:967-09-77-546
Wydanie i promocja czterech numerów miesięcznika literackiego "Akant"szczegóły
39.8002034/12Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego
NIP:639-10-39-907
Wydawanie, redagowanie i dystrybucja czasopisma „Oberschlesische Stimme”szczegóły
55.4002045/12Stowarzyszenie "De Musica"
NIP:526-27-90-951
Wydanie dwóch numerów pisma "De Musica/ La Diagonale"szczegóły
59.8002171/12Stowarzyszenie Twórców Ludowych - Zarząd Główny
NIP:946-00-01-075
Wydanie dwóch podwójnych numerów pisma "Twórczość Ludowa"szczegóły
10 000.00
55.8002192/12Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego
NIP:526-22-28-764
Wydawanie dwumiesięcznika "Res Humana" w wersji papierowej i elektronicznej w 2012 r.szczegóły
59.2002207/12Przemyska Biblioteka Publiczna
NIP:795-10-48-056
Wydanie kwartalnika "Przemyski Przegląd Kulturalny" w 2012 rokuszczegóły
72.2002230/12Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
NIP:526-03-08-022
Wydawanie "Kwartalnika Historii Żydów" w 2012 rokuszczegóły
17 920.00
82.2002243/12Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
NIP:701-01-50-851
Wydanie 4 numerów kwartalnika kulturalnego „Kronos. Metafizyka-Kultura-Religia” i prowadzenie elektronicznej wersji pisma.szczegóły
103 600.00
48.2002282/12Fundacja Elektrowni Rybnik
NIP:642-28-48-773
Wydawanie magazynu kulturalno-społecznego "Zalew Kultury" w 2012 roku w formie papierowej i elektronicznejszczegóły
75.6002317/12Fundacja Hereditas
NIP:951-22-05-796
Spotkania z Zabytkamiszczegóły
50 000.00
83.6002330/12Fundacja Zeszytów Literackich
NIP:525-20-49-215
Wydanie i promocja 4 numerów kwartalnika "Zeszyty Literackie" w 2012 r.szczegóły
105 000.00
80.5002345/12Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
NIP:585-12-53-318
Wydawanie dwumiesięcznika literackiego TOPOS w 2012 roku. szczegóły
58 400.00
43.2002352/12Rada Krajowa Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury
NIP:526-24-18-447
Wydanie, promocja i dystrybucja czasopisma społeczno-kulturalnego „Własnym Głosem” szczegóły
80.5002365/12Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne
NIP:634-24-84-808
Wydawanie czasopisma "artPAPIER" w 2012 rokuszczegóły
33 580.00
84.2002438/12Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum”
NIP:899-25-63-212
Wydawanie kwartalnika "Rita Baum" w 2012 rokuszczegóły
49 830.00
44.4002458/12Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów w Mysłowicach
NIP:954-10-26-429
czasopismo kulturalno-gospodarcze "Nasze Kontakty - Regiony Europy i Świata"szczegóły
49.0002486/12Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki
NIP:675-00-06-470
Wydawnictwo czasopisma Magazyn Kulturalny "Dworzanin" (kwartalnik)szczegóły
0 błędy form.02493/12Fundacja Industrial
NIP:729-26-26-565
Wydawanie czasopisma Liberte! w roku 2012.szczegóły
74.2002494/12Galeria Sztuki Współczesnej
NIP:754-10-96-274
Wydanie w 2012 roku czterech numerów kwartalnika "Artpunkt" szczegóły
7 100.00
80.8002495/12Twoje Zdrowie Sp. z o.o.
NIP:521-31-66-796
Wydanie dwumiesięcznika "Twoja Muza"szczegóły
73 000.00
86.0002497/12Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
NIP:701-00-02-599
Wydawanie pisma "Krytyka Polityczna" w wersji papierowej i elektronicznejszczegóły
106 400.00
47.6002498/12Charaktery sp. z o.o.
NIP:657-24-09-207
Wydanie jednego numeru "Styli i Charakterów" szczegóły
36.2002500/12Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne
NIP:581-17-42-620
Schody Kawowe- poszerzenie kręgu odbiorców poprzez wykorzystanie internetuszczegóły
52.6002502/12Fundacja Willa Polonia
NIP:712-26-09-645
Wydawanie dwumiesięcznika "Lublin. Kultura i społeczeństwo"szczegóły
81.4002503/12Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia"
NIP:739-12-30-586
Wydawanie ogólnopolskiego czasopisma "Borussia. Kultura - Historia - Literatura" - 2 numeryszczegóły
31 755.00
72.8002807/12Śródmiejskie Forum Kultury
NIP:725-10-56-289
Wydanie i promocja trzech numerów Kwartalnika Artystyczno-Literackiego "Arterie"szczegóły
25 025.00
44.8002907/12Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji "Li-TWA
NIP:949-20-90-225
CZĘSTOCHOWSKI MAGAZYN LITERACKI "GALERIA"szczegóły
81.8002922/12Fundacja na Rzecz Głębokiej Integracji Dynamis
NIP:676-22-49-244
Wydanie czasopisma Dekada Literacka w roku 2012szczegóły
59 200.00
56.0002926/12Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
NIP:781-00-62-516
Wydanie w roku 2012 czterech numerów "Kroniki Wielkopolski"szczegóły
79.2002940/12Fundacja Sztuki Filmowej ANIMA
NIP:727-17-87-197
Publikacja czasopisma "Tygiel Kultury" w wersji papierowej i elektronicznejszczegóły
54 000.00
63.4002945/12Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena
NIP:676-22-52-039
Wydawanie czasopisma pt. "Beethoven Magazine"szczegóły
70 000.00
63.6003300/12Tygodnik Powszechny sp. z o.o.
NIP:676-00-56-914
Kwartalnik "Turowicz" - dodatek "Tygodnika Powszechnego"szczegóły
49.2003307/12Związek Harcerstwa Polskiego
NIP:526-02-51-440
Miesięcznik CZUWAJ 2012szczegóły
79.0003311/12FRONDA.PL Sp. z o.o.
NIP:527-23-99-467
Wyd. w latach 2012-2014, 12 n-rów kwart. FRONDA w formie papierowej i elektronicznejszczegóły
50 000.00
82.2003314/12Centrum Kultury w Gdyni
NIP:586-12-13-177
Kwartalnik Artystyczny BLIZA - wydanie czterech numerów w 2012 rokuszczegóły
56 240.00
83.2003320/12Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych
NIP:954-00-21-364
Wydanie Kwartalnika Kulturalnego Opcje w roku 2012 szczegóły
51 800.00
73.4003326/12Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów"
NIP:747-17-06-789
Wydawanie pisma literackiego "Red." w formie papierowej w roku 2012szczegóły
31 240.00
77.2003330/12Staromiejski Dom Kultury
NIP:526-02-51-658
Wydanie kwartalnika "Wakat/Notoria"szczegóły
37 440.00
48.0003368/12Fundacja Tranzyt
NIP:781-18-43-776
Dofinansowanie czterech numerów magazynu dla młodzieży Mad&Madszczegóły
59.6003386/12Fundacja Nowe Media
NIP:118-19-57-310
Wydawanie i promocja internetowego tygodnika młodzieżowego „Outro”szczegóły
46.2003399/12Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.
NIP:526-13-49-514
Dodatek literacki do czasopism "Polonistyka", "Polski w Praktyce" i "Biblioteka"szczegóły
74.6003458/12Stowarzyszenie Pasaż Antropologiczny
NIP:526-25-49-824
Wydanie w formie papierowej i internetowej czasopisma "(op.cit.,)"szczegóły
23 217.00
43.4003479/12Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej "SEEiK"
NIP:742-21-32-779
Zapiski Mazurskie. Pismo kulturalno edukacyjne promujące kulturę tygla kulturowego Warmii i Mazurszczegóły
51.8003490/12Stowarzyszenie Artystów Młode Sztuki
NIP:679-29-46-143
Wydawanie miesięcznika "Modny Kraków"szczegóły
49.2003516/12Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
NIP:896-00-04-478
Wydanie czasopisma "Dolny Śląsk" t. 17szczegóły
67.4003535/12Fundacja Teatr Nie Taki
NIP:894-29-85-655
Wydanie czterech kolejnych numerów kwartalnika teatralnego "nietak!t"szczegóły
64.4003546/12Fundacja Światło Literatury
NIP:957-10-42-539
Wydawanie kwartalnika literackiego "Migotania"szczegóły
70.4003563/12Stowarzyszenie Romów w Polsce
NIP:549-10-71-519
Wydawanie kwartalnika Dialog - Pheniben w wersji papierowej i elektronicznejszczegóły
100 000.00
0 błędy form.03577/12Stowarzyszenie Miasteczko Poznań
NIP:782-24-88-652
Wydawanie i promocja kwartalnika MIASTECZKO POZNAŃszczegóły
81.2003592/12Fundacja Tranzyt
NIP:781-18-43-776
Dwa numery magazynu krytyki komiksowej "Zeszyty Komiksowe"szczegóły
11 680.00
76.4003745/12TASHKA KATARZYNA KUCHARSKA
NIP:536-11-55-910
Wydanie kwartalnika "Fika"szczegóły
56 800.00
80.4003782/122+3D Frejlich Mrowczyk Sowiński Spółka Komandytowa
NIP:677-23-62-798
Wydawanie ogólnopolskiego kwartalnika kulturalnego „2+3D grafika plus produkt” w roku 2012szczegóły
80 300.00
79.6003799/12Centrum Kultury w Lublinie
NIP:712-01-62-269
Wydawanie wortalu "Kultura Enter" oraz kwartalnej wersji drukowanejszczegóły
50 000.00
76.7503810/12Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński
NIP:676-17-88-105
Wydanie czterech numerów kwartalnika Pressje w wersji papierowej i elektronicznejszczegóły
56 786.00
77.0003812/12Stowarzyszenie na rzecz Niezależnych Mediów i Edukacji Społecznej
NIP:899-25-35-196
Wydanie czasopisma społeczno-kulturalnego „Recykling Idei”szczegóły
57 600.00
80.6003817/12Śródmiejski Ośrodek Kultury
NIP:675-00-07-185
Wydawanie kwartalnika kulturalnego "Fragile" w formie papierowej i elektronicznejszczegóły
26 207.00
57.6003822/12Teatr Łaźnia Nowa
NIP:678-29-38-805
Wydawanie tygodnika "Lodołamacz"szczegóły
73.8003825/12Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom
NIP:725-19-14-451
Wydanie kwartalnika społeczno-kulturalnego "Nowy Obywatel" oraz rozwój elektronicznej wersji pisma.szczegóły
35 287.00
48.0003826/12Fundacja Kultury i Biznesu
NIP:725-18-72-741
Wydawanie Magazynu Kulturalno-Społecznego "Kultura i Biznes" szczegóły
0 błędy form.04125/12Stowarzyszenie GEJTAWY
NIP:959-16-66-154
Wydawanie periodyku "Po Wachcie" w formie papierowej i w internecie.szczegóły
57.0004137/12Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
NIP:778-14-06-751
Dofinansowanie Zeszytów Artystycznych o numerze ISSN 1232-6682szczegóły
69.8004149/12Galeria Miejska Arsenał
NIP:778-10-29-018
Punkt 2012szczegóły
59.2004154/12Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA
NIP:671-17-97-177
Wydawanie pomorskiego magazynu artystyczno-literackiego Latarnia Morska szczegóły
62.2004199/12Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
NIP:899-25-97-458
wydanie czterech numerów kwartalnika "Pamięć i Przyszłość"szczegóły
90.8004214/12Instytut im. Jerzego Grotowskiego
NIP:896-00-05-549
Wydanie w roku 2012 5 numerów czasopisma teatralnego Didaskaliaszczegóły
98 800.00
54.2004218/12Związek Zagłębiowski
NIP:644-31-86-142
Druk i upowszechnienie czasopisma „Nowe Zagłębie”szczegóły
84.6004226/12Tygodnik Powszechny sp. z o.o.
NIP:676-00-56-914
Dodatek "TP" Książki w Tygodniku - kontynuacja 2012-2014szczegóły
105 000.00
86.8004264/12FUNDACJA RES PUBLICA IM. HENRYKA KRZECZKOWSKIEGO
NIP:526-21-19-383
Wydawanie pisma "Res Publica Nowa" w wersji papierowej, on-line oraz na czytniki elektroniczne - Kindle, iPhone oraz iPad.szczegóły
105 982.00
0 błędy form.04280/12Jacek Makulski
NIP:118-15-54-658
Wydawanie gazety kulturalno-informacyjnejszczegóły
48.0004284/12Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku
NIP:829-16-27-451
Biuletyn szadkowskiszczegóły
67.0004293/12Teatr Nowy
NIP:521-34-68-244
Wydawanie kwartalnika kulturalnego "WAW"szczegóły
74.2004303/12Fundacja Świętego Benedykta
NIP:778-14-29-574
Wydanie ogólnopolskiego czasopisma "Christianitas" (kwartalnik)szczegóły
56 800.00
0 błędy form.04322/12Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
NIP:897-16-61-731
Wydawanie dwumiesięcznika "Nowa Europa Wschodnia" w wersji papierowej i elektronicznej.szczegóły
86.2004337/12FUNDACJA "KORPORACJA HA!ART"
NIP:677-22-29-728
Wydawanie magazynu Ha!art i prowadzenie portalu Ha!artszczegóły
105 944.00
79.4004349/12DELTA Agencja Koncertowo-Wydawnicza Danuta Matysik
NIP:627-11-07-291
Wydawanie ogólnopolskiego czasopisma kulturalnego Kwartalnik TWÓJ BLUESszczegóły
54 720.00
87.0004360/12Lampa i Iskra Boża - Paweł Dunin-Wąsowicz
NIP:525-18-41-202
Wydawanie miesięcznika "Lampa" szczegóły
87 400.00
85.6004366/12Towarzystwo Więź
NIP:526-02-51-776
Wydanie miesięcznika "Więź" w wersji papierowej i internetowejszczegóły
105 000.00
57.4004372/12IRSA S.C.
NIP:676-19-92-969
wydanie 6 numerów półrocznika "Artibus et Historiae" (2012-2014)szczegóły
88.8004380/12Fundacja Ośrodka KARTA
NIP:526-03-05-957
Wydawanie kwartalnika historycznego „Karta" nr 70–81szczegóły
106 400.00
65.6004389/12Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki
NIP:712-31-87-117
Wydawanie czasopisma "Wychowanie Muzyczne"szczegóły
30 000.00
0 błędy form.04423/12IBiS Aleksander Nawrocki
NIP:524-03-06-215
Wydawanie dwumiesiecznika "Poezja dzisiaj"szczegóły
86.0004432/12Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK sp. z o. o.
NIP:676-00-75-768
Wydawanie w latach 2012-2014 miesięcznika "Znak"szczegóły
103 360.00
88.0004465/12Małopolski Instytut Kultury
NIP:675-00-04-488
Wydawanie kwartalnika "Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni" w wersji papierowej i elektronicznej w latach 2012-2014.szczegóły
92 720.00
58.0004470/12Porta Capena Sp. z o.o.
NIP:897-16-68-590
Wydanie dziesięciu numerów miesięcznika cyfrowego “Literadar: Magazyn o książkach"szczegóły
83.2504485/12Fundacja Shalom
NIP:526-10-26-136
Wydawanie "Cwiszn. Żydowskiego kwartalnika o literaturze i sztuce"szczegóły
89 540.00
69.4004495/12Fundacja Republikańska
NIP:952-20-78-626
Wydanie czterech numerów pisma republikańskiego "Rzeczy Wspólne" w wersji papierowej i elektronicznej. szczegóły
47.8004511/12Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida
NIP:929-10-06-525
Publikacja półrocznika "Bibliotekarz Lubuski" w wersji papierowej i elektronicznejszczegóły
80.6004522/12Górnośląskie Towarzystwo Literackie
NIP:634-10-20-337
Redagowanie i wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego "ŚLĄSK" (12 numerów)szczegóły
102 200.00
69.0004570/12Screen Factory S.C. Krzysztof Głuchowski, Marek Zalibowski
NIP:675-13-94-244
Dofinansowanie druku magazynu "PUZDRO. Magazyn o zabarwieniu nadrealnym"szczegóły
80.0004637/12Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Kolegium Gdańskie"
NIP:583-30-07-483
Wydanie "Przeglądu Politycznego" w roku 2012 w wersji papierowejszczegóły
97 560.00
75.2004647/12Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego
NIP:712-27-64-794
Pismo Folkowe "Gadki z Chatki" - 2012 rokszczegóły
11 253.00
84.4004654/12Fundacja KINO
NIP:521-32-20-751
Wydawanie czasopisma „KINO” w roku 2012szczegóły
105 000.00
47.4004658/12Fundacja Kuźnica
NIP:676-17-87-896
Wydanie kwartalnika (półrocznika) "Zdanie" (1-2, 3-4/2012)szczegóły
82.2004684/12Dom Kultury Śródmieście w Warszawie
NIP:525-22-12-827
Wydawanie kwartalnika ,,Tekstualia" w wersji papierowej i elektronicznej szczegóły
40 997.00
48.2004689/12Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
NIP:716-22-70-928
Wydanie 2 (dwóch) numerów kwartalnika literackiego "Klematis"szczegóły
72.4004704/12Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów
NIP:525-24-17-363
publikacja 8/2012 numeru rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały"szczegóły
41 650.00
0 błędy form.04714/12Pro Homine Promovendo
NIP:661-20-99-547
Kultura spina studentówszczegóły
70.6004719/12Polski Związek Głuchych Zarząd Główny
NIP:526-02-51-090
Wydawanie kwartalnika "Świta Ciszy" w formie papierowej i elektronicznej w 2012 r.szczegóły
48 207.00
71.2004729/12Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida
NIP:929-10-06-525
Publikacja Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego "Pro Libris"szczegóły
35 070.00
44.0004751/12Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
NIP:599-10-79-576
Wydanie czasopisma literackiego "Pegaz Lubuski"szczegóły
82.4004759/12Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka"
NIP:953-10-25-701
Wydanie czasopisma: Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorzeszczegóły
48 100.00
48.8004761/12Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
NIP:618-00-44-314
Wydanie "LA STRADA News" - Magazyn teatru ulicznego w Polsce i Europie - (numer 3/2012 i 4/2012)szczegóły
0 błędy form.04762/12Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu
NIP:948-10-52-474
Wydawanie czasopisma "Miesięcznik Prowincjonalny"szczegóły
64.6004764/12Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
NIP:946-21-19-912
Wydanie czasopisma "Scriptores" (nr 42) ze wspomnieniami żydowskich mieszkańców Lublinaszczegóły
49.6004767/12Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej
NIP:712-23-81-662
Wydanie ogólnopolskiego kwartalnika "Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii" w roku 2012szczegóły
74.2004771/12Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
NIP:521-32-24-453
Publikacja i dystrybucja magazynu "Notes na 6 tygodni" w latach 2012-2014 - wersja drukowana i elektronicznaszczegóły
30 000.00
65.4004775/12Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
NIP:521-32-24-453
Publikacja kwartalnika humanistycznego "Format P" w roku 2012szczegóły
57.6004778/12Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
NIP:795-23-41-628
Wydanie rocznika "Kresy Południowo - Wschodnie" - tom VIII.szczegóły
51.4004780/12Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu
NIP:722-11-59-642
Wydanie drukiem Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego Tom VIIIszczegóły
84.0004783/12Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
NIP:852-11-04-284
Wydawanie dwumiesięcznika kulturalnego „Pogranicza” w roku 2012szczegóły
60 000.00
87.6004785/12Stowarzyszenie Czasu Kultury
NIP:779-20-88-585
Wydawanie i promocja Czasu Kultury i wersji online e.CzasKultury.plszczegóły
106 400.00
53.0004786/12Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny
NIP:526-00-01-915
Rozwój czasopisma "Bibliotekarz" poprzez wydawanie wkładek tematycznych dotyczących najistotniejszych zagadnień bibliotekarstwa.szczegóły
47.4004787/12Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
NIP:838-10-29-802
Wydanie "Żyrardowskiego Rocznika Muzealnego" Nr 8szczegóły
57.2004788/12Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny
NIP:526-00-01-915
Wydawanie czasopisma Poradnik Bibliotekarza - Świat Książki Dziecięcej wraz z dodatkami tematycznymi. szczegóły
40 000.00
59.2004789/12Stowarzyszenie Twórcze POLART
NIP:677-22-13-118
PISMO ARTYSTYCZNO-LITERACKIE STOWARZYSZENIA TWÓRCZEGO POLART HYBRYDAszczegóły
48.2004790/12Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem"
NIP:548-25-44-800
Wydanie Kwartalnika Społeczno - Kulturalny "Kwadrat"szczegóły
71.2005381/12Klaxon Communications
NIP:527-10-28-786
Wydawanie e-kwartalnika "Krytyka Architektury"szczegóły
20 650.00
83.2505385/12Wydawnictwo FA-art Konrad C. Kęder
NIP:626-10-40-705
Wydawanie kwartalnika literackiego FA-art w 2012 i 2013 rokuszczegóły
39 220.00
0 błędy form.07288/12F.U.H. GRAFICOM Dominik Lichota
NIP:628-16-62-479
wydanie miesięcznika TEDPRESSszczegóły

koniec głównej treści