Budżet programów

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano zmian w budżetach Programów:

 1. zwiększenie budżetu Programu Kolberg 2014 - Promesa, o kwotę 995.870 zł na rok 2014.
 2. zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 4 Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą o kwotę 110.000 zł na rok 2014.
 3. zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Muzyka o kwotę 2 615 000,00 zł na rok 2014.
 4. zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Teatr i taniec o kwotę 4 295 000,00 zł na rok 2014.
 5. zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Sztuki wizualne o kwotę 1 755 000,00 zł na rok 2014.
 6. zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Film o kwotę 190 000,00 zł na rok 2014.
 7. zmniejszenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Promocja kultury polskiej za granicą o kwotę 115 000,00 zł na rok 2014.
 8. zmniejszenie budżetu Programu Kolekcje, Priorytetu Narodowe kolekcje sztuki współczesnej o kwotę 650 000,00 zł na rok 2014.
 9. zmniejszenie budżetu Programu Kolekcje, Priorytetu Zamówienia kompozytorskie o kwotę 36 685,00 zł na rok 2014.
 10. zmniejszenie budżetu Programu Kolekcje, Priorytetu Kolekcje muzealne o kwotę 365 000,00 zł na rok 2014.
 11. zmniejszenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytetu Literatura o kwotę 669 302,00 zł na rok 2014.
 12. zwiększenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytetu Promocja czytelnictwa o kwotę 1 719 258,00 zł na rok 2014.
 13. zwiększenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytetu Czasopisma o kwotę 698 203,00 zł na rok 2014.
 14. zwiększenie budżetu Programu Edukacja, Priorytetu Edukacja kulturalna o kwotę 434 000,00 zł na rok 2014.
 15. zwiększenie budżetu Programu Edukacja, Priorytetu Edukacja artystyczna o kwotę 1 235 000,00 zł na rok 2014.
 16. zwiększenie budżetu Programu Edukacja, Priorytetu Edukacja medialna o kwotę 32 000,00 zł na rok 2014.
 17. zmniejszenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona zabytków o kwotę 3 685 000,00 zł na rok 2014.
 18. zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Wspieranie działań muzealnych o kwotę 191 782,00 zł na rok 2014.
 19. zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Kultura ludowa o kwotę 430 000,00 zł na rok 2014.
 20. zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona zabytków archeologicznych o kwotę 122 000,00 zł na rok 2014.
 21. zmniejszenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego o kwotę 265 000,00 zł na rok 2014.
 22. zwiększenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, Priorytetu Infrastruktura kultury o kwotę 1 052 192,00 zł na rok 2014.
 23. zwiększenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, Priorytetu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego o kwotę 270 000,00 zł na rok 2014.
 24. zwiększenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, Priorytetu Infrastruktura domów kultury o kwotę 3 570 000,00 zł na rok 2014.
 25. zmniejszenie budżetu Programu Obserwatorium kultury, Priorytetu - o kwotę 961 590,00 zł na rok 2014.
 26. zwiększenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytetu Partnerstwo publiczno-społeczne o kwotę 500 000,00 zł na rok 2014
 27. zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą o kwotę 110 000,00 zł na rok 2014
 28. zwiększenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą o kwotę 130 000,00 zł na rok 2014
 29. zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Muzyka o kwotę 200 000,00 zł na rok 2014.
 30. zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Promocja kultury polskiej za granicą o kwotę 100 000,00 zł na rok 2014.
 31. zmniejszenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Promocja kultury polskiej za granicą o kwotę 125 000,00 zł na rok 2014.
 32. zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Muzyka o kwotę 605 000,00 zł na rok 2014.
 33. zmniejszenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego o kwotę 100 564,00 zł na rok 2014.
 34. zmniejszenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Film o kwotę 70 000,00 zł na rok 2014.
 35. zwiększenie budżetu Programu Edukacja, Priorytetu Edukacja kulturalna o kwotę 25 000,00 zł na rok 2014.
 36. zwiększenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Teatr i taniec o kwotę 180 000,00 zł na rok 2014.
 37. zmniejszenie budżetu Programu Kolekcje, Priorytetu Zamówienia kompozytorskie o kwotę 9 000,00 zł na rok 2014.
 38. zwiększenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, Priorytetu Infrastruktura kultury o kwotę 81 646,00 zł na rok 2014.
 39. zmniejszenie budżetu Programu Obserwatorium kultury, Priorytetu o kwotę 90 000,00 zł na rok 2014.
 40. zwiększenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytetu Promocja czytelnictwa o kwotę 60 000,00 zł na rok 2014.
 41. zmniejszenie budżetu Programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu Wspieranie działań muzealnych o kwotę 98 201,00 zł na rok 2014.
 42. zmniejszenie budżetu Programu Wydarzenia artystyczne, Priorytetu Sztuki wizualne o kwotę 240 000,00 zł na rok 2014.
 43. zwiększenie budżetu Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytetu Czasopisma o kwotę 17 600,00 zł na rok 2014.
 44. zmniejszenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, Priorytetu Infrastruktura domów kultury o kwotę 300 000,00 zł na rok 2014.
 45. zwiększenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, Priorytetu Infrastruktura kultury o kwotę 10 000,00 zł na rok 2014.
 46. zwiększenie budżetu Programu Rozwój infrastruktury kultury, Priorytetu Infrastruktura kultury o kwotę 100 000,00 zł na rok 2014.