Umowy i rozliczenia

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy wzory umów na zadania realizowane w ramach Programów Ministra w 2014 r. dotyczące wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz druki raportów rozliczeniowych.

Są to dokumenty wzorcowe określające podstawowe wymogi i zasady rozliczania dotacji, którym muszą się poddać beneficjenci korzystający ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zwracamy uwagę, iż w naborze 2014 obowiązują nowe zasady sporządzania preliminarzy i rozliczania zadań dofinansowanych ze środków Ministra.

W całkowitym koszcie zadania nie uwzględnia się podatku od towarów i usług (VAT), który podlega odzyskaniu lub rozliczeniu w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego.

Do pobrania

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość składania raportów rozliczeniowych poprzez system EBOI.

Zachęcamy do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta – zindywidualizowane wzory raportów dostosowane do danego programu/priorytetu, jak również zastosowane w nich formuły liczenia/sprawdzania pozwolą Państwu uniknąć błędów rachunkowych i ułatwia procedurę rozliczenia.