Obserwatorium kultury

Celem programu jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków w 2014 roku został zakończony

Zwracamy uwagę, iż w naborze 2014 obowiązują nowe zasady sporządzania preliminarzy.

Preliminarz kosztów nie może uwzględniać podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do US.

Do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Wyniki I naboru wniosków

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja (w zł) na rok:
43.7505560/14Via Activa - Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne
NIP:779-22-19-372
Polish Art Tomorrowszczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05588/14Fundacja Rozwoju Kina
NIP:676-23-12-468
Dzieci - nasza przyszłość. Kondycja filmu dla dzieci i analiza uwarunkowań edukacji medialnej dzieci do 12 r.ższczegóły
Łącznie: 0.00
66.7505626/14Biuro Badań Społecznych Question Mark
NIP:727-26-92-760
Aktywni przez całe życie - diagnoza i ewaluacja inicjatyw z udziałem grupy 50+ w woj. łódzkimszczegóły
Łącznie: 0.00
85.2505657/14Stowarzyszenie "Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych"
NIP:754-28-54-541
Kulturalni pięćdziesięcioletni. Diagnoza inicjatyw angażujących osoby w wieku 50+ na terenie województwa opolskiegoszczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
67.7505799/14INSTYTUT RZEŹBY SPOŁECZNEJ Fundacja im. Josepha Beuysa
NIP:897-17-23-366
Inicjatywy społeczne i kulturalne angażujące seniorów diagnoza i ewaluacja w województwie opolskimszczegóły
Łącznie: 0.00
63.0005826/14FUNDACJA RES PUBLICA IM. HENRYKA KRZECZKOWSKIEGO
NIP:526-21-19-383
DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne 2014szczegóły
Łącznie: 0.00
26.0005833/14Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury
NIP:634-28-12-945
Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze. Jakie czynniki społeczne determinują udział w imprezach kulturalnych? szczegóły
Łącznie: 0.00
85.0005835/14Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
NIP:739-05-15-602
WARMIŃSKO-MAZURSKIE OBSERWATORIUM ŻYWEJ KULTURYszczegóły
2014: 30 000.00
2015: 50 000.00
Łącznie: 80 000.00
41.0005837/14Fundacja Media 3.0
NIP:642-31-84-789
Badania kompetencji kadr kultury oraz ich wpływu na jakość stanowionych usług kulturalnych instytucji kultury na Śląskuszczegóły
Łącznie: 0.00
58.5005846/14Europejska Fundacja Kultury Miejskiej
NIP:521-34-23-678
Kultura akademicka w Polsceszczegóły
Łącznie: 0.00
63.0005848/14Ośrodek Badań i Analiz Społecznych
NIP:957-10-41-913
Dzieci sieci 3.0 – edukacja formalna a kompetencje komunikacyjne licealistówszczegóły
Łącznie: 0.00
68.0005854/14Fundacja Projekt: Polska
NIP:113-27-09-813
Biblioteka Otwartej Nauki: otwartość badań sektora kulturyszczegóły
Łącznie: 0.00
71.0005858/14Łódzki Dom Kultury
NIP:724-10-00-092
Idea longlife learning a sektor kultury województwa łódzkiego - badanie podnoszenia kompetencji kadr kulturyszczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
60.0005905/14Biblioteka Analiz sp. z o.o.
NIP:525-22-29-696
Badanie środowiska internetowych self-publisherówszczegóły
Łącznie: 0.00
86.2505906/14Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury - Sieć Badawcza
NIP:113-28-63-796
GIS- Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury .szczegóły
2014: 120 000.00
2015: 80 000.00
2016: 50 000.00
Łącznie: 250 000.00
67.5005913/14Europejska Fundacja Edukacji Audiowizualnej DISCE
NIP:822-21-42-986
5 minut przed pierwszym ujęciem. Młodzi filmowcy wobec mediów ery Web 2.0szczegóły
Łącznie: 0.00
74.7505916/14Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa Societas Scientiarum Elbingensis
NIP:578-30-39-215
Raport o raportach. Wielowymiarowa i wielofunkcyjna ocena trafności, recepcji i użyteczności raportów o stanie kulturyszczegóły
2014: 65 000.00
2015: 85 000.00
Łącznie: 150 000.00
0 błędy form.05949/14Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
NIP:676-10-86-811
Otwarta biblioteka dla otwartego społeczeństwaszczegóły
Łącznie: 0.00
72.5005954/14Galeria Sztuki w Legnicy
NIP:691-13-27-513
Od tradycji do współczesnego designu. Zjawiska, pojęcia i twórcy współczesnej polskiej biżuteriiszczegóły
2014: 45 000.00
Łącznie: 45 000.00
71.2505959/14Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK
NIP:639-18-48-015
Kultura 50+ na obszarach wiejskich Śląskaszczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
70.5006068/14Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej
NIP:915-17-88-858
"SZTUKAteria": kulturowo-społeczne wymiary funkcjonowania artystycznych spółdzielni socjalnychszczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
61.2506179/14Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży - "Teatrikon"
NIP:712-32-03-276
Kultura w szkole, szkoła w kulturze. Analiza instytucjonalnych ram uczestnictwa młodzieży gimnazjalnej w kulturze.szczegóły
Łącznie: 0.00
74.6706596/14Związek Miast Polskich
NIP:778-10-05-845
Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowejszczegóły
2014: 60 000.00
2015: 60 000.00
Łącznie: 120 000.00
0 błędy form.06598/14Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab
NIP:542-32-19-955
"Mapowanie kultury regionalnej w województwie podlaskim. Obserwatorium Żywej Kultury."szczegóły
Łącznie: 0.00
68.0006605/14Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
NIP:676-10-71-117
Kultura i jakość życia. Badania wpływu projektów realizowanych w ramach Programów Ministra na jakość życia mieszkańców. szczegóły
Łącznie: 0.00
66.5006608/14Fundacja Międzynarodowe Centrum do Spraw Badań i Analiz
NIP:524-27-06-657
BESSA - Badanie Ekonomicznej i Społecznej Sytuacji Artystówszczegóły
Łącznie: 0.00
61.7506614/14Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie
NIP:542-30-80-026
Transgraniczność w kulturze: diagnoza działań polskich artystówszczegóły
Łącznie: 0.00
68.0006618/14Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
NIP:529-16-47-110
Diagnoza modelu budowania kompetencji animatorów kultury stosowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę"szczegóły
Łącznie: 0.00
69.2506623/14Fundacja Projekt: Polska
NIP:113-27-09-813
Kompetencje instytucji kultury a praktyczny wymiar wdrażania otwartościszczegóły
2014: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
64.5006651/14Medioteka Sp. z o.o.
NIP:534-24-61-095
Współcześni polscy ilustratorzy książki dla dzieciszczegóły
Łącznie: 0.00
4.0006668/14Fundacja Promocji Kultury
NIP:679-30-17-173
Deprecjacja polskiej kultury pod rządami Bogdana Zdrojewskiegoszczegóły
Łącznie: 0.00
66.7506726/14Stowarzyszenie Media Dizajn
NIP:851-30-81-841
Senior Pomorza Zachodniego w kulturze XXI wieku.szczegóły
Łącznie: 0.00
76.0006731/14Fundacja ALTUM
NIP:783-16-94-291
Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnychszczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
42.2506737/14ARTE Fundacja Kultury i Edukacji
NIP:113-28-53-295
Indeks rynku sztuki w Polsce szczegóły
Łącznie: 0.00
52.0006746/14"Avant Art"
NIP:897-17-47-450
Space for Culture- opracowanie i wdrożenie cyfrowego narzędzia do interpretowania danych o kulturze.szczegóły
Łącznie: 0.00
51.7506753/14Fundacja Rokoko
NIP:725-20-62-932
Obserwatorium kultury. Edukacja menedżerów kultury. szczegóły
Łącznie: 0.00
65.2506762/14Fundacja Rokoko
NIP:725-20-62-932
Obserwatorium kultury. Badanie programów teatrów dramatycznych w Polsce.szczegóły
Łącznie: 0.00
85.7506769/14Agrotec Polska Sp. z o.o.
NIP:526-28-25-916
Kultura a kapitał społeczny na wsi. Ewaluacja wsparcia kultury na obszarach wiejskich poprzez Programy Ministra Kultury.szczegóły
2014: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
64.3306800/14Agrotec Polska Sp. z o.o.
NIP:526-28-25-916
Web 2.0. Seniorzy wobec kultury nowych mediów szczegóły
Łącznie: 0.00
63.5006925/14Polska Fundacja Komunikacji
NIP:527-26-69-926
Ewaluacja programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kontekście strategii rozwoju kultury w latach 2010-2013szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0006927/14Fundacja MALTA
NIP:778-14-06-165
Zobacz kulturę. Archiwum materiałów wizualnych z badań nad kulturą w Polsceszczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
60.7506929/14Fundacja Obserwatorium
NIP:524-26-86-216
STRATEGIE PAMIĘCI W ARTYSTYCZNYCH I ANIMACYJNYCH PROJEKTACH PERFORMATYWNYCH ODWOŁUJĄCYCH SIĘ DO HISTORII XX WIEKUszczegóły
Łącznie: 0.00
63.5006932/14Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
NIP:655-17-62-631
Koziołek Matołek zmienia - systemowy projekt badawczy uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturzeszczegóły
2014: 40 000.00
2015: 40 000.00
Łącznie: 80 000.00
49.2506997/14Fundacja Obserwatorium
NIP:524-26-86-216
DLACZEGO TEN FOTEL JEST PUSTY? - OCENA TEATRÓW POD KĄTEM ICH ARTYSTYCZNEJ, SPOŁECZNEJ I EKONOMICZNEJ DZIAŁALNOŚCIszczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06999/14Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute
NIP:676-22-59-768
Kulturowe dziedzictwo żydowskie w edukacji dzieci i młodzieży w Polsce.szczegóły
Łącznie: 0.00
80.3307000/14Fundacja Ari Ari
NIP:727-27-33-418
Biblioteki osobneszczegóły
2014: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
64.0007004/14Fundacja Ari Ari
NIP:727-27-33-418
Archiwa państwowe. Oferta popularyzatorska dla dzieci i młodzieży.szczegóły
Łącznie: 0.00
71.5007007/14Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
NIP:527-22-14-769
Diagnoza długofalowych efektów szkoleń bibliotekarzy publicznych województwa mazowieckiego – badania jakościoweszczegóły
2014: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
38.2507013/14Fundacja „Patriotyzm i Niepodległość Naszych Ziem"
NIP:521-36-50-090
Specjalizacja kadr kultury wobec pogłębiającej się przepaści rozwojowej wschodniej części województwa mazowieckiego.szczegóły
Łącznie: 0.00
62.5007028/14Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
NIP:525-00-08-666
Badanie środowiska artystów tworzących w przestrzeni publicznej i recepcji ich dziełszczegóły
Łącznie: 0.00
69.2507030/14Fundacja Wiedza Lokalna
NIP:113-27-88-267
Nowa kultura w starych ramach - badanie działań instytucjonalnych dotyczących aktywności kulturalnej dzieci i młodzieżyszczegóły
Łącznie: 0.00
62.0007034/14Tomo Interactive Sp. z o.o.
NIP:521-35-45-648
Oczekiwane i uzyskane korzyści uczestnictwa dzieci i młodzieży w edukacji kulturalnej.szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0007036/14Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
NIP:527-22-14-769
Wpływ kompetencji cyfrowych i aktywności w Internecie na rozwój kapitału społecznego osób w wieku 50+. szczegóły
Łącznie: 0.00
69.5007041/14Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach
NIP:954-24-04-075
Ogólnopolska diagnoza podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, centrach i ośrodkach kulturyszczegóły
2014: 50 000.00
2015: 50 000.00
Łącznie: 100 000.00
60.7507047/14Uniwersytet Warszawski
NIP:525-00-11-266
Cyfryzacja dóbr kultury i kultura mobilna w wojewódzkich bibliotekach publicznych. Stan obecny i diagnoza na przyszłość.szczegóły
Łącznie: 0.00
69.0007049/14Mazowiecki Instytut Kultury
NIP:525-00-05-900
MAZOWSZE – kompetencje kadr kulturyszczegóły
Łącznie: 0.00
67.0007767/14Instytut Kultury Miejskiej
NIP:583-31-23-864
Edukacja Pomorze - diagnoza podnoszenia kompetencji kadr kultury w województwie pomorskimszczegóły
Łącznie: 0.00
84.5007769/14Małopolski Instytut Kultury
NIP:675-00-04-488
Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsceszczegóły
2014: 50 000.00
2015: 50 000.00
Łącznie: 100 000.00

koniec głównej treści