Wydarzenia artystyczne - Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

Celem priorytetu jest tworzenie i rozwój strategicznych międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej jako narzędzia dialogu i edukacji społecznej. Uprawnionymi wnioskodawcami są państwowe i samorządowe instytucje kultury wpisane do rejestru muzeów, dla których sztuka współczesna (XX i XXI wieku) jest głównym celem statutowym.

Szanowni Państwo!
W związku z pełnym wykorzystaniem limitu finansowego w pierwszym terminie składania wniosków, uprzejmie informujemy, iż odwołany zostaje drugi nabór do priorytetu.

UWAGA! W roku 2011 we wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.

Do pobrania

Wyniki naborów

Kontakt

ZACHĘTA Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa

Kierownik Działu Programów Operacyjnych: