Fortepian dla szkoły

W roku 2010 w programie Fortepian dla szkoły obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI

Program Fortepian dla szkoły adresowany do szkół artystycznych o profilu muzycznym. Celem programu jest zakup fortepianów przeznaczonych głównie do ćwiczeń dla uczniów, których przedmiotem wiodącym jest fortepian główny. Budżet programu to 1.2 mln złotych.


Do pobrania:


Wyniki naboru

Wniosek bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy przesłać na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

wniosek nr ... do programu Fortepian dla szkoły
nabór 4 – 2010

Wniosek musi zostać dostarczony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do dnia 30 września 2010 roku włącznie. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Informacje telefoniczne dotyczące Programu udzielane są w godzinach: 10.00-14.00przez następujące osoby: