Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż II nabór do priorytetu, z terminem składania wniosków do 31 marca 2012 roku, nie będzie realizowany.

Celem priorytetu jest dokumentowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprzejmie informujemy, iż elektroniczne formularze na rok 2012 w systemie EBOI będą aktywne od 17 październia br.

Do pobrania

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej został błędnie umieszczony skład Zespołu Sterującego z roku 2010. Obecnie umieszczony został aktualny skład. Za pomyłkę przepraszamy.

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Dziedzictwa Kulturowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa,

 

Pragniemy uprzejmie poinformować, iż w przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania do priorytetu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

Na poniższej liście znajdują się wyłącznie wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie w toku procedury odwoławczej:

Lista pozytywnie rozpatrzonych odwołań

 

Wyniki naborów

Aby znaleźć konkretny wniosek należy wpisać w pole „szukaj” nr EBOI wniosku albo fragment nazwy wniosku/wnioskodawcy.
Aby wyświetlić wszystkie wnioski z danego programu/priorytetu należy ustawić kursor w polu „szukaj” i nacisnąć ENTER. Tabela może jednorazowo wyświetlić do 100 wniosków.
Po kliknięciu w nagłówku danej kolumny można segregować wyświetlane zadania w porządku alfabetycznym lub liczbowym(np. począwszy od najwyższej punktacji, najwyższej kwoty dotacji itd.).

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
44.3400620/12Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Archiwalia-polonika Archiwum Watykańskiego i Biblioteki Apostolskiej w Watykanie - kontynuacja projektuszczegóły
74.5000621/12Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Archiwalia - polonika z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk - II etap.szczegóły
30 000.00
73.0000622/12Fundacja Ośrodka KARTA
NIP:526-03-05-957
Cyfryzacja,opracowanie zbiorów ikonograficznych-Londyn etap2szczegóły
30 000.00
34.5000642/12Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
NIP:542-21-24-069
Dokumentacja i rejestracja rozproszonego za granicą dziedzictwa kulturowego Podlasia - etap Iszczegóły
53.0000644/12Fundacja Ośrodka KARTA
NIP:526-03-05-957
Polskie Liceum w Villard de Lans. Projekt historii mówionejszczegóły
25 000.00
36.0000645/12Muzeum Narodowe w Krakowie
NIP:675-00-04-442
Szymon Czechowicz i malarstwo barokowe dawnej Rzeczypospolitejszczegóły
56.6700646/12Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
NIP:566-10-24-603
Dokumentacja i inwentaryzacja kultury drobnoszlacheckiej na terenie Brazylii, Ukrainy i Mołdawiiszczegóły
51.3300647/12Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
NIP:525-15-71-671
Gombrowicz – kwerenda i prezentacja dokumentacji, Argentyna.szczegóły
0 błędy form.00648/12Fundacja "Dziedzictwo Nasze"
NIP:845-18-60-855
Tradycje rodzinne diaspory polskiej na Litwie Kowieńskiejszczegóły
91.0000649/12Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Inwentaryzacja i opracowanie zbiorów muzycznych i dźwiękowych Biblioteki Muzeum Polskiego w Chicago -V etapszczegóły
68 140.00
95.1700650/12Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Kwerenda w Dziale Druków Historycznych Biblioteki Państwowej w Berlinie -II etap szczegóły
35 887.00
96.1700651/12Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu- II etapszczegóły
50 220.00
95.6700653/12Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Porządkowanie i inwentarz Archiwum G. Herlinga- Grudzińskiego- II etap szczegóły
137 700.00
41.1700654/12Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Katalog Poloników XVI-XVIII w. Biblioteca Alessandrina w Rzymie.szczegóły
95.1700708/12Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych
NIP:945-18-40-422
Rekonstrukcja zabytkowego budynku w kompleksie klasztornym Ojców Karmelitów Bosych w Berdyczowie-Ukrainaszczegóły
498 108.00
73.5000711/12Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Rosyjskie pomiary polskich klasztorów skasowanych w r. 1832 - badania, kwerendy i digitalizacja. Etap 2szczegóły
25 000.00
58.5000721/12Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Katedra św. Zofii w Żytomierzu - zakończenie prac zabezpieczających przed wilgocią.szczegóły
57.8400723/12Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Zakończenie prac konserwatorskich w Kościele p.w. WNMP w Kopyczyńcach na Ukrainie. szczegóły
34.8300984/12Fundacja Rodu Szeptyckich
NIP:118-18-69-735
Archiwum Aleksandra Fredry - dokumentacja i archiwizacja pamiątek, etap Iszczegóły
58.6600996/12Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Kościół św. Ludwika w Krasławiu na Łotwie - prace konserwatorskie ołtarza głównego, I etap szczegóły
74.1601003/12Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Prace konserwatorskie w Katedrze Lwowskiej Obrządku Łacińskiego - Kaplica Wiśniowieckich III etap.szczegóły
165 000.00
74.3301044/12Fundacja Zbiorów Im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie
NIP:525-10-09-171
KONSERWACJA STALLI W KOŚCIELE KATEDRALNYM POD WEZWANIEM ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO W GRODNIE II ETAP PRACszczegóły
90 000.00
57.3301076/12Fundacja "AVE ARTE"
NIP:951-21-71-459
Rejestracja i dokumentacja szwajcarskich archiwaliów związanych z Ignacym Janem Paderewskim szczegóły
80 000.00
0 błędy form.01269/12Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW
NIP:526-16-64-061
Polscy podróżnicy i badacze o starożytnościach Sycyliiszczegóły
98.0001395/12Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Dom Generalny
NIP:837-16-19-206
Prace konserwatorskie balkonu wraz z podstawą, stanowiącego zwieńczenie XVII-wiecznego portalu wejściowego w klasztorze Sióstr Niepokalanek w Jazłowcuszczegóły
18 550.00
73.0001397/12Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
II Międzynarodowy Kongres Naukowy: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitejszczegóły
30 000.00
96.0001400/12Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Kaplica Seminaryjna we Lwowie - II etap prac zabezpieczających przed wilgocią. szczegóły
122 220.00
58.1701402/12Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
NIP:525-23-90-262
POLSKA - ROSJA - Organizacja międzynarodowej konferencji "Polska- Rosja. Sztuka i historia" (Warszawa, 12-14. 09. 2012) i Grupy Polsko-Rosyjskiej ds. spraw historii sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowegoszczegóły
16.5001404/12Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Witoszowie Dolnym
NIP:884-26-13-606
Remont XII - wiecznego Kościoła w Emaus w Izraelu. Etap 1- Remont zagrożonego runięciem dachu kościoła.szczegóły
0 błędy form.01405/12Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji
NIP:884-26-87-473
Siostra Rafała- ambasadorka polskiej kultury, dialogu i tolerancji w Ziemi Świętej.szczegóły
67.5001522/12Prowincja św.Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
NIP:675-12-82-798
Odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie etap Xszczegóły
76 200.00
96.0001645/12Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa
NIP:676-23-18-689
Prace konserwatorsko-restauratorskie i rekonstrukcyjne w pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu Republika Litewska. Kolejny etapszczegóły
98 400.00
55.3301681/12Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa
NIP:676-23-18-689
Konserwacja drewnianej rzeźby Św. Augustyna autorstwa J. J. Pinsla z XVIII wieku w Muzeum Diecezjalnym w Łucku, Ukraina.szczegóły
59.5001696/12Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa
NIP:676-23-18-689
Prace konserwatorskie przy XVII- to wiecznych portalach (głównym i bocznym) w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie pp brygidek, obecnie ss nazaretanek w Grodnie, Białoruś. szczegóły
74.0001707/12Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa
NIP:676-23-18-689
Prace konserwatorsko-restauratorskie przy polichromiach ściennych autorstwa Henryka Rosena w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Etap VIszczegóły
90 000.00
59.6701725/12Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa
NIP:701-00-88-879
Projekt techniczny remontu drewnianej kaplicy w Skorbucianach, Rejon Wileński, Litwaszczegóły
30 000.00
59.3401732/12Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa
NIP:701-00-88-879
Dokumentacja archiwaliów kościoła p.w. św. św. Piotra i Pawła w Tbilisi, Gruzja - etap 2 szczegóły
95.1701748/12Muzeum Pałac w Wilanowie
NIP:951-00-54-672
Opracowanie wybranych kolekcji Muzeum Polskiego w Rapperswiluszczegóły
42 070.00
94.3401758/12Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa
NIP:701-00-88-879
Prace konserwatorskie przy polskich zabytkach w Tbilisi - etap 2 szczegóły
64 780.00
56.6701762/12Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa
NIP:701-00-88-879
Projekt techniczny remontu drewnianego lamusa w Grodnie, Białoruśszczegóły
96.0001775/12Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Konserwacja kamiennej latarni wieńczącej kaplicę pw. Najświętszego Sakramentu w archikatedrze rzymskokatolickiej we Lwowie, Ukrainaszczegóły
59 100.00
59.0001779/12Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Prace konserwatorskie i aranżacyjne w kościele pw. Św. Katarzyny w Sankt Petersburgu Rosjaszczegóły
49 000.00
73.6701782/12Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Konserwacja nagrobków na cmentarzach w Wilnie, Litwa Cmentarz Rossa – nagrobek A. Radeckiej-Mikulowiczowej, cmentarz Piotra i Pawła – nagrobek ks. Z. Lewickiego szczegóły
70 000.00
96.0001790/12Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Prace restauratorskie na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie (Ukraina) w roku 2012 - etap Vszczegóły
474 200.00
0 błędy form.01948/12Fundacja Hereditas
NIP:951-22-05-796
Język "po-polski" - dziedzictwo niematerialne Brazylijczyków polskiego pochodzenia. Badania - publikacja - popularyzacja.szczegóły
96.0001949/12Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Konserwacja i restauracja kolegiaty pw. Św. Wawrzyńca Męczennika w Żółkwi, Ukraina, XVII-XIX w. – marmoryzacje ścian (końcowy etap) oraz portali z ogrodzenia kolegiaty i przy cerkwi bazyliańskiej szczegóły
20 055.00
59.0001951/12Muzeum Pałac w Wilanowie
NIP:951-00-54-672
Projekcje medialne modernizowanej ekspozycji Muzeum Polskiego w Rapperswiluszczegóły
100 000.00
0 błędy form.01953/12Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
NIP:113-02-10-392
Patron odkrywany - Zygmunt Jan Rumelszczegóły
58.6701959/12Fundacja Badań Europejskich "Sarmacja"
NIP:676-24-11-986
PODKOWA - Program Ocalenia Dokumentów na Wschodzie - etap IIszczegóły
28.5001967/12Instytut Badań nad Parlamentaryzmem
NIP:771-27-37-781
Skanowanie poloniców w archiwach szwedzkichszczegóły
60.0001972/12Muzeum Narodowe w Gdańsku
NIP:583-10-13-769
Konserwacja zespołu grafik i akwarel ze zbiorów artystycznych Towarzystwa Historyczno Literackiego/ Biblioteki Polskiej w Paryżuszczegóły
90 000.00
59.6701975/12Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
NIP:526-10-31-806
Osuszenie ścian zewnętrznych zabytkowego kościoła franciszkańskiego w Udziale na Białorusiszczegóły
96.0001979/12Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni
NIP:959-12-96-131
Inwentaryzacja grobów na Cmentarzu rzymsko-katolickim w Daugavpils(Dyneburg) -IV etap. Uzupełnienie inwentaryzacji grobów polskich na Cmentarzu św. Michała w Rydze szczegóły
56 700.00
0 błędy form.01980/12Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni
NIP:959-12-96-131
Opracowanie katalogu grobów polskich na Cmentarzu Bajkowa w Kijowie (Ukraina)szczegóły
57.5001999/12Stowarzyszenie Willa Decjusza
NIP:676-11-13-643
Inwentaryzacja zespołu pałacowo-parkowego Fredrów w Benkowej Wiszni (Ukraina) - etap IVszczegóły
58.8402012/12Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego "Universitatis Varsoviensis"
NIP:526-00-21-527
Dawne obserwatorium astronomiczno-meteorologiczne im. Marszałka Piłsudskiego na Górze Pop Iwan w Czarnohorze, Ukraina – prace konserwatorsko-zabezpieczające, etap I.szczegóły
18.5002059/12Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie
NIP:525-15-53-779
Kwerendy biblioteczne i archiwalne zagraniczne w ramach prac nad zagadnieniami związanymi z kulturą w monografii Mrągowa i okolicszczegóły
59.6702082/12Stowarzyszenie "Dzieje"
NIP:777-32-20-374
Konserwacja nagrobka Jędrzeja Śniadeckiego - cmentarz w Horodnikachszczegóły
0 błędy form.02105/12Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
NIP:526-00-08-691
Historia i teraźniejszość – Sprawa tożsamości emigracji polskiej w regionie Nord Pas de Calaisszczegóły
18.1702530/12Stowarzyszenie Starożytników
NIP:527-23-97-623
Badania naukowe i inwentaryzacja pozostałości twierdzy w Barze.szczegóły
0 błędy form.02537/12Związek Ormian w Polsce im. Ks. Abpa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach
NIP:631-13-33-505
Prace Renowacyjne - Konserwatorskie zabytkowych organów w Złoczowie etap Iszczegóły
11.8302840/12Fundacja TRES
NIP:788-19-58-740
Teatr Jego Mości Króla Polski szczegóły
8.1602850/12Muzeum Okręgowe w Tarnowie
NIP:873-00-07-651
Polak Węgier dwa bratankiszczegóły
0 błędy form.02862/12Stowarzyszenie Dziedzictwo Europy Środkowej
NIP:795-24-73-809
Inwentaryzacja założeń dworsko ogrodowych na dawnych Kresach II RPszczegóły
0 błędy form.02913/12Stowarzyszenie Dziedzictwo Europy Środkowej
NIP:795-24-73-809
Dwory i ogrody. Spis miejscowości i właścicieli w województwach lwowskim, stanisławowskim i tarnopolskimszczegóły
60.0003091/12Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
NIP:521-34-02-216
Konserwacja i montaż grupy rzeźbiarskiej Golgota we Lwowie szczegóły
200 000.00
0 błędy form.03105/12Ośrodek Kultury i Sztuki
NIP:896-00-05-986
Wojciech Kossak "Krwawa niedziela w Petersburgu"szczegóły
6.5003116/12Stowarzyszenie Księstwa Żagańskiego - Spartakus
NIP:924-18-53-128
Dokumentowanie kultury Górali Czadeckich z Bukowinyszczegóły
57.1703184/12Fundacja Badań Europejskich "Sarmacja"
NIP:676-24-11-986
Program INDEX - kwerendaw archiwach zagranicznychszczegóły
58.6703200/12Fundacja TRES
NIP:788-19-58-740
Inwentaryzacja zbiorów Domu Kombatanta w Paryżuszczegóły
25.8303206/12FUNDACJA KRESY-SYBERIA
NIP:527-25-96-392
WIRTUALNE MUZEUM KRESY-SYBERIA - REALIZACJA 2012 r.szczegóły
59.5003212/12FUNDACJA KRESY-SYBERIA
NIP:527-25-96-392
Armia Andersa i Sybiracy w zbiorach fotograficznych Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorkuszczegóły
19.1703221/12FUNDACJA KRESY-SYBERIA
NIP:527-25-96-392
Audiowizualne Archiwum Sybirakówszczegóły
6.5003351/12Stowarzyszenie Kresy - Pamięć i Przyszłość
NIP:563-23-46-758
WIRTUALNA MAPA MIASTA DUBNO-WOŁYŃ-UKRAINA.szczegóły
0 błędy form.03998/12Europejskie Centrum Inicjatyw Transgranicznych w Lublinie
NIP:946-25-00-954
Inwentaryzacja pozostałości klasztorów polskich na terenie współczesnej Białorusiszczegóły
0 błędy form.04060/12Fundacja Instytut Środkowo-Wschodni
NIP:527-26-48-315
Wydanie albumu z fotografiami "Przedwojenne Wilno"szczegóły
73.1604064/12Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie im Jana Cichewicza
NIP:753-22-69-284
PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE W KOŚCIELE P/W NMP W ŁOPATYNIE UKRAINA ETAP VIszczegóły
67 000.00
0 błędy form.04078/12Fundacja Instytut Środkowo-Wschodni
NIP:527-26-48-315
Multimedialny projekt historyczny „Opowiem ci o moim Wilnie”szczegóły
8.1604089/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jana Chrzciciela w Unikowie
NIP:743-19-31-184
Ratowanie kościoła w Łuczaju na Białorusi - Etap: renowacja muru obwodowego.szczegóły
0 błędy form.04112/12Towarzystwo Miłośników Ziemi Podhajeckiej
NIP:912-18-60-918
Remont Kaplicy Zofii z Zamiechowa Kościoła Św. Trójcy w Podhajcach szczegóły
94.1604131/12Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"
NIP:526-21-49-912
Prace remontowo-konserwatorskie dachu kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Stojanowie, obwód lwowskiszczegóły
50 316.00
11.0004213/12Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
NIP:956-22-68-215
Ochrona i konserwacja historycznych grobowców polskiego cmentarza w Żytomierzu - etap pierwszyszczegóły
74.3304217/12Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
NIP:676-17-30-376
Digitalizacja archiwaliów w Kościele i Hospicjum św. Stanisława w Rzymie szczegóły
25 000.00
19.5004221/12Towarzystwo dla Natury i Człowieka
NIP:712-19-35-673
Prace porządkowe i remontowe na cmentarzu rzymskokatolickim w Tajkurach (Ukraina) wraz z działaniami edukacyjnymi - II etapszczegóły
16.8304225/12Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej "SEEiK"
NIP:742-21-32-779
Badanie śladów polskiego dziedzictwa kulturowego w Rejonie Solecznickim – tzw. Mała Polska na Litwie – etap 1 szczegóły
96.0004738/12Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Prace remontowo - konserwatorskie Kościoła Farnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Nowogródku, Białoruś, etap IV. szczegóły
130 297.00
96.0004742/12Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Prace ratunkowo-dokumentacyjne w kaplicy św. Dominika w Kościele Podominikańskim w Kamieńcu Podolskim (Ukraina) szczegóły
60 000.00
96.0004744/12Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Prace konserwatorski przy figurze Chrystusa w Kościele pobernardyńskim w Grodnie (Białoruś) szczegóły
22 000.00
78.6705427/12Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
NIP:525-15-72-452
Porządkowanie zbiorów archiwalnych za granicąszczegóły
293 000.00
58.8305435/12Fundacja "Dziedzictwo Nasze"
NIP:845-18-60-855
INWENTARYZACJA KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI POLSKIEJ W KOWNIEszczegóły
0 błędy form.07289/12Prowincja św.Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
NIP:675-12-82-798
Odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie etap Xszczegóły
0 błędy form.07327/12Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
NIP:526-00-08-691
Historia i teraźniejszość – Sprawa tożsamości emigracji polskiej w regionie Nord Pas de Calais cz. 1szczegóły

koniec głównej treści