Dziedzictwo kulturowe - Wspieranie działań muzealnych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż II nabór do priorytetu, z terminem składania wniosków do 31 marca 2012 roku, nie będzie realizowany.

Celem priorytetu jest ochrona, zachowanie, prezentacja i popularyzacja materialnego dziedzictwa kulturowego.

Uprzejmie informujemy, iż elektroniczne formularze na rok 2012 w systemie EBOI będą aktywne od 17 październia br.

Do pobrania

Kontakt

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
ul. Goraszewska 7
02-910 Warszawa.

Informacje telefoniczne udzielane są w godzinach 9.00-15.00

 

Pragniemy uprzejmie poinformować, iż w przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania do priorytetu Wspieranie działań muzealnych.

Na poniższej liście znajdują się wyłącznie wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie w toku procedury odwoławczej:

Lista pozytywnie rozpatrzonych odwołań

 

Wyniki naborów

Aby znaleźć konkretny wniosek należy wpisać w pole „szukaj” nr EBOI wniosku albo fragment nazwy wniosku/wnioskodawcy.
Aby wyświetlić wszystkie wnioski z danego programu/priorytetu należy ustawić kursor w polu „szukaj” i nacisnąć ENTER. Tabela może jednorazowo wyświetlić do 100 wniosków.
Po kliknięciu w nagłówku danej kolumny można segregować wyświetlane zadania w porządku alfabetycznym lub liczbowym(np. począwszy od najwyższej punktacji, najwyższej kwoty dotacji itd.).

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
74.6000031/12Muzeum Narodowe w Poznaniu
NIP:777-00-06-321
Konserwacja rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanegoszczegóły
28 000.00
75.3300422/12Muzeum Sztuki w Łodzi
NIP:724-10-00-146
Konserwacja eksponatów stałej ekspozycji Pałacu Herbsta (oddział Muzeum Sztuki w Łodzi)szczegóły
99 000.00
76.8000424/12Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
NIP:714-00-01-859
Konserwacja wielkoformatowego obrazu z kolekcji Muzeumszczegóły
75 000.00
69.4000425/12Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
NIP:714-00-01-859
Konserwacja części unikatowej kolekcji ram i karniszyszczegóły
68.4000427/12Muzeum Okręgowe w Tarnowie
NIP:873-00-07-651
Konserwacja eksponatów z wystawy stałej w tarnowskim Ratuszuszczegóły
67.2000429/12Muzeum w Łowiczu
NIP:834-11-81-478
Konserwacja malarstwa i tkaniny ze zbiorów Muzeum w Łowiczuszczegóły
65.4000430/12Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
NIP:611-18-63-368
Konserwacja eksponatów muzealnych przeznaczonych na stałą wystawę rozbudowywanego Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górzeszczegóły
57.8000433/12Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
NIP:521-10-32-910
Przywrócić blaskszczegóły
73.4000434/12Muzeum Archeologiczne w Krakowie
NIP:675-00-04-471
Wieloletni program konserwacji zespołu unikalnych tkanin egipskich ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowieszczegóły
35 000.00
66.2000435/12Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
NIP:778-10-27-953
Konserwacja najcenniejszych archiwaliów do dziejów archeologiiszczegóły
60.0000440/12Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
NIP:566-10-24-603
Konserwacja obrazów socrealistycznych wraz z oprawąszczegóły
75.2000442/12Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli
NIP:973-03-53-336
Konserwacja muzealiów w Muzeum Etnograficznym w Ochliszczegóły
47 000.00
64.4000443/12Muzeum Regionalne w Skawinie
NIP:944-22-16-799
Konserwacja archiwaliów Muzeum Regionalnego w Skawinieszczegóły
69.8000453/12Muzeum Okręgowe w Sieradzu
NIP:827-11-30-090
Konserwacja starodruków ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Sieradzu i prezentacja ich na wystawie czasowejszczegóły
75.2000459/12Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
NIP:542-21-24-069
Ochrona i zachowanie cennych starodruków Książnicy Podlaskiej stanowiących materialne dziedzictwo kulturoweszczegóły
25 000.00
72.2000493/12Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy
NIP:953-21-61-205
Mapy historiiszczegóły
76.8000494/12Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy
NIP:953-21-61-205
Książki do ratowaniaszczegóły
26 000.00
65.8000495/12Parafia Rzymskokatolicka w Żabowie
NIP:853-12-11-774
Konserwacja obrazu „Chrzest w Jordanie” II poł XVIII wieku z kościoła parafialnego w Żabowie, gm. Pyrzyceszczegóły
74.8000496/12Diecezjalny Osrodek Kultury Prawosławnej "Elpis"
NIP:738-20-55-563
Odkrywanie przeszłości. Konserwacja XVII w. druków cyrylickichszczegóły
36 500.00
80.6000497/12Związek Karaimów Polskich w RP
NIP:899-22-10-666
Ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami i starodrukamiszczegóły
85 000.00
0 błędy form.00498/12Agencja Artystyczna Jerzy Brize
NIP:521-03-23-108
Opracowanie archiwaliów i muzykaliów Chopin 2010 PLszczegóły
72.4000575/12Muzeum Kresów w Lubaczowie
NIP:793-13-66-379
Konserwacja zbioru tkanin i rzemiosła kresowegoszczegóły
65.4000582/12Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów "Archivum Patriae"
NIP:525-22-96-273
Konserwacja i zabezpieczenie wybranych ksiąg ziemskich drohickich i nurskich (XVI-XVIII w.) z zasobu Archiwum Akt Dawnych w Warszawieszczegóły
83.4000591/12Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego oo. Dominikanów
NIP:525-20-67-845
Ratowanie bezcennych zbiorów przed zniszczeniem przez owadyszczegóły
77 000.00
61.6000597/12Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
NIP:628-10-34-033
Konserwacja znaczących muzealiów ze zbiorów Muzeumszczegóły
67.6000599/12Muzeum w Nysie
NIP:753-13-34-447
Konserwacja zabytków orientalnych i mebli pałacowychszczegóły
76.2000619/12Muzeum Diecezjalne im. Biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego w Pelplinie
NIP:593-21-73-256
Muzeum Diecezjalne w Pelplinie, konserwacja i restauracja zbiorów szczegóły
58 000.00
67.8000623/12Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
NIP:864-11-06-630
Konserwacja mebli po J. Iwaszkiewiczu i wybitnych Sandomierzanachszczegóły
72.8000624/12Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
NIP:832-10-25-864
Konserwacja dokumentów i kartografii związanej z Ziemią Wieluńskąszczegóły
30 000.00
74.8000626/12Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
NIP:754-11-38-050
Konserwacja cymeliów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opoluszczegóły
39 000.00
71.8000627/12Dom Zakonny pw. Trójcy Przenajświętszej w Krakowie - Konwent Bonifratów w Krakowie
NIP:676-00-78-815
Spuścizna dawnych lekarzy - konserwacja archiwaliów Braci Bonifratrówszczegóły
67.2000628/12Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie
NIP:562-15-80-930
Konserwacja XX wiecznych czasopism regionalnychszczegóły
76.8000629/12Archidiecezja Krakowska
NIP:676-22-65-705
Konserwacja archiwaliów ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnejszczegóły
84 000.00
68.6000631/12Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
NIP:754-25-27-629
Konserwacja szkiców i rysunków J. Cybisa z kolekcji Muzeum Śląska Opolskiegoszczegóły
76.8000634/12Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
NIP:687-00-11-077
Konserwacji późnobarokowego ołtarza głównego oraz dwóch ołtarzy bocznych z cerkwi greckokatolickiej z Rosolina usytuowanej na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Budownictwa Ludowego przy ul. Rybickiego 3 w Sanoku szczegóły
39 500.00
73.2000636/12Diecezja Włocławska
NIP:888-10-24-995
„Za pokolenia i dla pokoleń” konserwacja archiwaliów Diecezji Włocławskiejszczegóły
91 000.00
80.6000637/12Muzeum Ziemi Bieckiej
NIP:738-18-40-917
Konserwacja "kromerianów" ze zbiorów Muzeum Ziemi Bieckiejszczegóły
45 000.00
73.0000639/12Biblioteka Raczyńskich
NIP:778-11-28-507
Konserwacja zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskichszczegóły
25 000.00
69.4000753/12Muzeum w Stargardzie Szczecińskim
NIP:854-19-01-658
Przywrócony blask... Konserwacja – Muzeum w Stargardzieszczegóły
72.4000754/12Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
NIP:526-02-50-015
Konserwacja i zmiana warunków przechowywania 338 obiektów papierowychszczegóły
72.4000755/12Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
NIP:526-02-50-015
Konserwacja 14 tkanin ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfikuszczegóły
60.0000757/12Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
NIP:951-23-12-262
Zapomniane dziedzictwo sztuki lat 1980-tych. Konserwacja unikatowego projektu ołtarza z III pielgrzymki Jana Pawła II do Polskiszczegóły
66.0000759/12Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego
NIP:873-10-24-491
Konserwacja starych drukówszczegóły
61.4000763/12Muzeum im.Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
NIP:556-11-54-128
Konserwacja dzieł artystów inowrocławskichszczegóły
62.6000785/12Muzeum Miasta Zgierza
NIP:732-10-77-607
Konserwacja weksyliów ze zbiorów Muzeum Miasta Zgierzaszczegóły
68.6000787/12Muzeum im ks. dr Władysława Łęgi w Grudziadzu
NIP:876-13-70-329
Konserwacja rysunków i szkiców malarskich Sigmunda Lipinsky'ego - etap Iszczegóły
70.6000788/12Muzeum im ks. dr Władysława Łęgi w Grudziadzu
NIP:876-13-70-329
Konserwacja rękopisów szczegóły
0 błędy form.00796/12Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
NIP:675-10-00-601
Konserwacja zapobiegawcza zbiorów Cricoteki za pośrednictwem systemu specjalistycznych opakowań do przechowywania muzealiów i archiwaliówszczegóły
82.4001063/12Kapituła Metropolitalna w Krakowie
NIP:676-10-10-417
Konserwacja rękopisów pergaminowych z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnejszczegóły
73 500.00
78.8001110/12Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
NIP:754-24-65-897
Konserwacja unikatowej części zasobu archiwalnego CMJW w Łambinowicach-Opoluszczegóły
37 500.00
70.8001133/12Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido"
NIP:648-26-17-623
Konserwacja wentylatora kopalnianego w Zabrzuszczegóły
62.0001149/12Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
NIP:526-12-88-385
Konserwacja archiwaliówszczegóły
72.0001167/12Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu
NIP:722-11-59-642
Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowychszczegóły
73.8001203/12Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu
NIP:722-11-59-642
Konserwacja zabytkowych obiektów technikiszczegóły
30 000.00
71.6001246/12Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
NIP:525-12-90-392
Konserwacja spuścizny Manufaktury Tkackiej ŁAD - I etapszczegóły
40 000.00
0 błędy form.01423/12Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
NIP:628-21-46-484
Konserwacja barokowego ołtarza bocznego i elementów wyposażenia w kościele z Ryczowaszczegóły
80.0001425/12Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
NIP:675-10-00-452
Curtiss Hawk - epigon Wielkiej Wojny. Projekt konserwatorski - wykonanie płatów nośnych szczegóły
50 000.00
75.0001431/12Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
NIP:582-00-03-299
Konserwacja XIX wiecznych teleskopów astronomicznychszczegóły
84 000.00
66.4001435/12Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
NIP:526-00-08-691
Konserwacja obiektów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawieszczegóły
76.4001439/12Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
NIP:525-24-45-827
Konserwacja starodruków ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznegoszczegóły
46 500.00
71.7502008/12Muzeum-Zamek w Łańcucie
NIP:815-00-03-731
Konserwacja zabytkowych kobiecych pojazdów zimowych ze zbiorów Muzeum – Zamku w Łańcucie. Organizacja wystawy po konserwatorskiej szczegóły
83.2002013/12Archidiecezja Gnieźnieńska
NIP:784-00-06-416
Konserwacja Złotego Kodeksu Gnieźnieńskiego (XI w.) i Komentarza do Ewangelii (XV w.)szczegóły
102 162.00
75.0002061/12Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego
NIP:742-10-33-839
Konserwacja zabytków sztuki sakralnej z XVII-XVIII w.szczegóły
32 500.00
60.6002087/12Muzeum Regionalne w Siedlcach
NIP:821-11-35-215
Konserwacja kolekcji malarstwaszczegóły
66.2002102/12Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
NIP:716-22-70-928
Konserwacja muzealiów ze zbiorów Muzeum Nadwiślańskiegoszczegóły
0 błędy form.02153/12Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
NIP:525-23-41-832
Konserwacja muzealiów i archiwaliów z Kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawieszczegóły
69.6002200/12Muzeum w Tarnowskich Górach
NIP:645-11-13-643
Konserwacja sztandarów ze zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górachszczegóły
70.2002212/12Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach
NIP:555-17-39-548
Świadectwa codzienności Kaszubów - konserwacja kolekcjiszczegóły
69.4002216/12Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
NIP:583-12-81-033
Skarbiec biblioteczny Centralnego Muzeum Morskiegoszczegóły
77.4002234/12Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Konserwacja unikatowych XVI - wiecznych pobizantyjskich fresków z Supraślaszczegóły
53 000.00
0 błędy form.02255/12Aeroklub Mielec im. Braci Działowskich
NIP:817-14-10-080
Odnowa planów technicznych i rekonstrukcja płatowca DKD-IVszczegóły
70.2002318/12Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce - Zdroju
NIP:735-18-12-543
Kolekcja rzeźb "Chrystus Frasobliwy" - konserwacja obiektówszczegóły
71.4002323/12Polska Akademia Umiejętności
NIP:676-10-19-051
Konserwacja zbiorów specjalnych: rękopisów, str. druków, rycin, mapszczegóły
73.4002328/12Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
NIP:563-15-43-882
Utrwalanie piękna - konserwacja zabytków XVII-XIX wiekuszczegóły
41 000.00
71.2002333/12Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
NIP:563-15-43-882
Myśli i słowa - konserwacja starodrukówszczegóły
71.4002336/12Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie
NIP:851-30-64-653
Konserwacja zagrzybiałych inkunabułów z Kamienia Pomorskiegoszczegóły
75.8002341/12Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
NIP:813-11-07-843
Konserwacja obrazów i jej dokumentacja w technice 3D w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie szczegóły
29 500.00
67.2002350/12Muzeum Ziemi Mińskiej
NIP:822-21-49-422
Konserwacja muzealiów w celu stworzenia nowej wystawy stałejszczegóły
77.2002359/12Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
NIP:884-20-93-549
Konserwacja muzealiów, oryginalnych zabytków poobozowychszczegóły
57 000.00
62.6002366/12Muzeum Mazowieckie w Płocku
NIP:774-13-73-620
Konserwacja mebli ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płockuszczegóły
66.4002373/12Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie
NIP:591-16-36-159
Konserwacja czterech kościerskich sztandarówszczegóły
68.6002379/12Muzeum Okręgowe w Suwałkach
NIP:844-10-65-955
Zakup materiałów konserwatorskich i konserwacja muzealiów Muzeum Okręgowego w Suwałkachszczegóły
60.6002387/12Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
NIP:838-10-29-802
Konserwacja obrazów Shmidtaszczegóły
69.2002408/12Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
NIP:657-18-54-477
Konserwacja XVII i XVIII wiecznych polonikówszczegóły
74.0002413/12Muzeum Historyczne w Sanoku
NIP:687-14-32-071
Konserwacja ikon Karpackichszczegóły
25 500.00
77.5002425/12Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
NIP:526-10-23-681
Prace konserwatorskie i dokumentacyjne Wodotrysków przy Agrykoli oraz przy Świątyni Egipskiej na terenie parku Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawieszczegóły
98 000.00
75.0002436/12Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
NIP:795-21-56-351
Konserwacja Muzealiów do rozbudowy wystaw stałychszczegóły
80 000.00
71.4002441/12Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
NIP:879-01-77-279
Ratujemy Dziedzictwoszczegóły
70.0002446/12Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
NIP:599-10-79-576
Konserwacja rzadkich starodruków i historycznej kartografiiszczegóły
74.4002448/12Fundacja Natura optima dux
NIP:526-26-05-161
Konserwacja starodruków z Narodowego Zasobu Bibliotecznegoszczegóły
100 000.00
70.6002970/12Fundacja dla Śląska
NIP:954-23-87-069
Konserwacja Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnejszczegóły
40 000.00
73.4002976/12Biblioteka Elbląska im.Cypriana Norwida
NIP:578-17-65-319
Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w.szczegóły
54 000.00
72.6002991/12Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
NIP:888-21-79-530
Konserwacja muzealiów do ekspozycji stałej dworu ziemiańskiego w Kłóbceszczegóły
70.2003306/12Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
NIP:525-12-90-392
Konserwacja zbioru obiektów zabytkowych z badań archeologicznych Warszawyszczegóły
69.6003349/12Muzeum Poczty i Telekomunikacji
NIP:899-21-30-447
Konserwacja dwóch XIX- wiecznych dyliżansów pocztowychszczegóły
70.0003353/12Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich
NIP:591-10-01-018
Dawna sztuka sakralna Pomorza Gdańskiego - konserwacja i katalog zbiorówszczegóły
73.0003357/12Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
NIP:814-12-80-431
Konserwacja malowideł na płótnach - etap IIszczegóły
25 000.00
74.4003364/12Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
NIP:521-34-02-216
Konserwacja wytypowanych rękopisów i starych drukówszczegóły
41 000.00
0 błędy form.03378/12Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
NIP:525-15-72-446
Archiwum Związku Harcerstwa Rzeczypospolitejszczegóły
68.8004119/12Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce
NIP:797-13-34-612
Konserwacja muzealiów z ekspozycji stałej Muzeum im. K. Pułaskiegoszczegóły
68.6004128/12Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
NIP:817-16-67-324
Konserwacja zespołu albumów fotograficznych z XIX / XX wiekuszczegóły
0 błędy form.04132/12Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
NIP:527-13-95-415
Konsekwentna kreacja - konserwacja. Stworzenie pracowni konserwatorskiej i prezentacja efektów jej działańszczegóły
73.4004133/12Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
NIP:712-19-33-378
Modernizacja Pracowni Konserwacji - zakup sprzętuszczegóły
25 038.00
77.4004136/12Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
NIP:967-00-56-094
Modernizacja wyposażenia konserwatorskiego pracowni specjalistycznych Działu Konserwacji Muzealiów Muzeum Okręgowego im Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczyszczegóły
53 000.00
69.2004141/12Muzeum w Koszalinie
NIP:669-11-24-770
Modernizacja pracowni konserwacji zabytków - zakup urządzeńszczegóły
71.4004147/12Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
NIP:657-17-47-623
Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej Parku Etnograficznego w Tokarniszczegóły
100 000.00
69.2004151/12Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
NIP:777-17-93-195
Doposażenie pracowni konserwatorskich Muzeum w Szreniawieszczegóły
62.2004153/12Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa
NIP:884-22-56-833
Wyposażenie pracowni konserwatorskiej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.Św.Józefa w Świdnicyszczegóły
74.4004156/12Zakład Narodowy im. Ossolińskich
NIP:897-10-82-476
Doposażenie pracowni konserwatorskiej ZNiO we Wrocławiuszczegóły
72 000.00
0 błędy form.04182/12Muzeum Powstania Warszawskiego
NIP:527-24-36-056
Wymiana sprzętu komputerowego w 11 kioskach multimedialnych stanowiących stałą wystawę ekspozycyjną oraz zakup projektora HDszczegóły
78.4004184/12Muzeum Narodowe w Poznaniu
NIP:777-00-06-321
Modernizacja przestrzeni wystaw stałych w Galerii Malarstwa i Rzeźby MNPszczegóły
142 000.00
74.4004188/12Muzeum Dulag 121
NIP:534-24-61-681
Makieta (diorama) obozu przejściowego Dulag 121 na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Pruszkowie. Skala 1:200 szczegóły
26 500.00
0 błędy form.04193/12Fundacja na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim
NIP:526-26-21-562
Dom Stefana Żeromskiego w Konstancinie jako muzeum biograficzne, ośrodek badań naukowych oraz upowszechniania twórczości Pisarzaszczegóły
80.0004196/12Fundacja Wyższej Szkoły Artystycznej Homo Faber
NIP:521-32-15-017
Prezentacja multimedialna FARAS 3Dszczegóły
147 000.00
73.2004198/12Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
NIP:526-02-51-285
Modernizacja Muzeum Zamku Ujazdowskiegoszczegóły
36 000.00
65.6004200/12Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
NIP:881-13-68-850
Modernizacja wystawy stałej pn. Historia niecenia ogniaszczegóły
70.8004253/12Muzeum Narodowe w Gdańsku
NIP:583-10-13-769
Projekt i realizacja nowej wystawy stałej w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie - Oddział Muzeum Narodowego w Gdańskuszczegóły
79.2004254/12Muzeum Regionalne w Jarocinie
NIP:617-10-08-879
Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinieszczegóły
200 000.00
61.8004255/12Otwockie Centrum Kultury
NIP:532-16-00-640
Modernizacja ekspozycji stałej w Muzeum Ziemi Otwockiejszczegóły
0 błędy form.04256/12Stowarzyszenie NZS 1980
NIP:675-14-04-474
Cyfrowa promocja kościołów Małopolski wpisanych na listę UNESCOszczegóły
0 błędy form.04257/12Muzeum Ziemi Rawickiej
NIP:699-18-24-388
Modernizacja ekspozycji stałej - sali poświęconej historii Korpusów Kadetów w II Rzeczypospolitejszczegóły
68.8004258/12Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie
NIP:855-12-73-732
Wdrożenie systemu audioprzewodników w wolińskim muzeumszczegóły
66.8004259/12Muzeum Okręgowe w Suwałkach
NIP:844-10-65-955
Wystawa stała" Alfred Wierusz-Kowalski 1849-1915. Życie i dzieło"szczegóły
67.8004260/12Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
NIP:794-11-02-498
Modernizacja stałej wystawy historii miasta i regionuszczegóły
65.8004261/12Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
NIP:562-00-04-325
Żnin i okolice w dobie rozkwituszczegóły
64.6004262/12Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
NIP:837-10-19-707
Modernizacja wystawy stałej " Pole Bitwy 1939-1945- Gdy bój nad Bzurą wrzał...""szczegóły
71.6004263/12Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
NIP:684-17-84-925
Poleciały pieśni mojeszczegóły
81.0004265/12Muzeum Okręgowe w Toruniu
NIP:956-00-11-771
Toruń i jego historia. Od osady do nowoczesnego miastaszczegóły
65.2004267/12Muzeum Regionalne w Dębicy
NIP:872-21-62-124
Modernizacja stałych wystaw w Muzeum Regionalnym w Dębicy, obejmujących historię miasta i okolic od 1358 do końca 1944 roku szczegóły
78.2004268/12Muzeum Okręgowe w Toruniu
NIP:956-00-11-771
Nowa wystawa stała w Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika w Toruniuszczegóły
147 000.00
58.4004269/12Muzeum Regionalne im. Stanislawa Sankowskiego w Radomsku
NIP:772-15-33-782
Modernizacja stałej wystawy etnograficznej "Życie wsi radomszczańskiej na przełomie XIX i XX wieku"szczegóły
65.8004270/12Muzeum w Wałbrzychu
NIP:886-11-19-698
Modernizacja ekspozycji Muzeum w Wałbrzychuszczegóły
75.5004271/12Muzeum Narodowe w Kielcach
NIP:959-09-67-511
Sienkiewicz - dopełnienieszczegóły
76 000.00
73.6004272/12Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
NIP:851-29-50-306
Interaktywna podróż po ulicach Szczecina - symulator jazdy tramwajem jako stały element ekspozycji Muzeum Techniki i Komunikacjiszczegóły
79 000.00
76.0004273/12Muzeum-Zamek w Łańcucie
NIP:815-00-03-731
System stacjonarnych audio przewodnikówszczegóły
62 000.00
69.0004274/12Muzeum w Lęborku
NIP:841-13-38-590
Dotknij przeszłości- modernizacja wystawy stałej pt. " Broń i uzbrojenie XIV i XVw."szczegóły
68.0004277/12Muzeum w Sosnowcu
NIP:644-28-82-388
Modernizacja stałej wystawy "Polskie szkło współczesne' - I etapszczegóły
71.2004279/12Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
NIP:583-00-08-826
Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ul. Mariackiej 25/26 - etap Iszczegóły
66.0004281/12Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
NIP:796-00-78-507
Modernizacja stałej ekspozycji historycznejszczegóły
71.4004282/12Muzeum Obozów Jenieckich
NIP:924-00-08-017
Rewitalizacja ekspozycji głównej Muzeum Obozów Jenieckich szczegóły
74.8004283/12Muzeum Wojska w Białymstoku
NIP:542-12-90-558
Między dwiema wojnami1914-1939szczegóły
45 000.00
67.4004285/12Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce
NIP:797-13-34-612
Modernizacja stałej ekspozycji Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warceszczegóły
0 błędy form.04286/12Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
NIP:946-21-19-912
Lublin 2.0 - Drogi Cywilizacjiszczegóły
64.6004288/12Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
NIP:657-17-47-623
Wystawa multimedialna – prezentacja „Strachy z wiatraka”szczegóły
71.6004290/12Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
NIP:648-23-56-022
Modernizacja wystaw stałych poświęconych kulturze górniczejszczegóły
150 000.00
57.6004292/12Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
NIP:527-13-95-415
Sprzęt multimedialny do prezentacji muzealnychszczegóły
71.4004294/12Muzeum Kinematografii w Łodzi
NIP:728-11-34-048
Modernizacja wystawy stałej " Od negatywu do kopii"szczegóły
66.2004300/12Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem
NIP:736-10-66-047
Modernizacja ekspozycji stałej w Galerii Władysława Hasiora - filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanemszczegóły
60.6004301/12Muzeum Historyczne w Legionowie
NIP:536-17-99-895
Modernizacja wystawy archeologicznej "Wandalowie - cmentarzysko kultury przeworskiej w Legionowie"szczegóły
65.6004308/12Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
NIP:548-21-19-072
Unowocześnienie ekspozycji stałejszczegóły
70.6004310/12Fundacja Filmowa Se-ma-for
NIP:725-19-73-672
Modernizacja Muzeum Bajki Se-ma-forszczegóły
100 000.00
70.5004317/12Muzeum Okręgowe w Tarnowie
NIP:873-00-07-651
Monitoring mikroklimatu na ekspozycji w tarnowskim Ratuszuszczegóły
69.0004318/12Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
NIP:734-11-38-068
Modernizacja wystaw sztuki dawnej w Muzeum w Nowym Sączuszczegóły
72.4004326/12Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
NIP:777-17-93-195
Modernizacja ekspozycji agrolotnictwa polskiegoszczegóły
60.2004329/12Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
NIP:888-21-79-530
Kultura ludowa Kujaw i ziemi dobrzyńskiej szczegóły
64.2004334/12Muzeum Diecezjalne im. Biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego w Pelplinie
NIP:593-21-73-256
Modernizacja stałej wystawy w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinieszczegóły
59.6004338/12Muzeum Regionalne w Pińczowie
NIP:662-17-24-329
Modernizacja wystaw muzealnych w Muzeum Regionalnym w Pińczowieszczegóły
73.4004340/12Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
NIP:778-10-27-953
Muzeum Małego Odkrywcyszczegóły
42 000.00
63.2004345/12Muzeum im.Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
NIP:556-11-54-128
Makieta średniowiecznego Inowrocławiaszczegóły
72.2004348/12Fundacja Promocji Solidarności
NIP:583-27-17-685
Droga do Porozumieniaszczegóły
190 000.00
66.0004351/12Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
NIP:626-00-04-392
Kompleksowa modernizacja stałej wystawy archeologicznej "Górny Śląsk w pradziejach" - I etapszczegóły
64.2004354/12Gminne Centrum Kultury w Adamowie
NIP:825-17-84-724
Modernizacja wystawy stałej "Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków"szczegóły
63.4004355/12Muzeum Miasta Mysłowice
NIP:222-08-07-295
Początki sportu żużlowego w Polsce - mysłowicki Dirt Trackszczegóły
72.8004361/12Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
NIP:656-20-42-432
Modernizacja stałej ekspozycji zegarów słonecznychszczegóły
70 000.00
67.0004369/12Fundacja Dolina Bystrzycy
NIP:884-26-80-761
Interaktywna instalacja multimedialna "Legendarne Piwo Świdnickie"szczegóły
67.8004370/12Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"
NIP:738-20-71-496
"Pogórzański wiek pary" - ekspozycja zabytków techniki rolniczej w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarkuszczegóły
65.8004373/12Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
NIP:864-11-06-630
Makieta Starego Miasta w Sandomierzuszczegóły
89.4004379/12Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
NIP:118-14-28-385
Muzeum "Poza Ciszą i Ciemnością" - edycja 2012 szczegóły
52 500.00
69.0004384/12Muzeum Miejskie w Żywcu
NIP:553-00-19-257
Sztuka sakralna Żywiecczyzny XIV - XIX w. - modernizacja wystawy stałejszczegóły
71.5004392/12Muzeum Zamkowe w Pszczynie
NIP:638-00-13-666
Zakup gablotszczegóły
66.6004398/12Dom Kultury "Podgórze" w Krakowie
NIP:675-10-00-363
Podgórze, czy już Kraków? - w poszukiwaniu tożsamościszczegóły
56.8004404/12Muzeum Regionalne im. Stanislawa Sankowskiego w Radomsku
NIP:772-15-33-782
Modernizacja stałej wystawy historycznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych, w tym zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu multimedialnegoszczegóły
60.8004408/12Muzeum Ziemi Wałeckiej
NIP:765-11-71-114
Krok do przodu ... . Modernizacja krokiem w kierunku XXI wiekuszczegóły
69.6004410/12Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach
NIP:555-17-39-548
Modernizacja stałej wystawy archeologicznej w Muzeum Historyczno - Etnograficznym w Chojnicachszczegóły
65.6004415/12Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
NIP:578-10-43-810
Modernizacja dwóch wystaw stałych: "Rzemiosło elbląskie" i "Ceramika kadyńska w zbiorach Edwarda Parzycha", prezentowanych w elbląskim muzeumszczegóły
80 000.00
66.0004419/12Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
NIP:716-22-70-928
Projekt modernizacji stałej wystawy Muzeum Sztuki Złotniczejszczegóły
0 błędy form.04424/12Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
NIP:796-00-78-513
Modernizacja stałej wystawy malarstwa Jacka Malczewskiegoszczegóły
0 błędy form.04435/12Dom Kultury w Tuchowie
NIP:873-21-58-118
Siedem wieków tradycji w Muzeum Miasta Tuchówszczegóły
67.0004477/12Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
NIP:599-00-03-387
Modernizacja stałej wystawy historycznej „ Dzieje Gorzowa" szczegóły
63.8004480/12Muzeum Regionalne w Słupcy
NIP:667-12-50-135
"Dzieje Słupcy" w wirtualnym spacerzeszczegóły
71.8004494/12Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa
NIP:526-12-91-453
Tadeusz Dachowski - jeździec z Leśkowejszczegóły
80.8004530/12Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
NIP:675-14-27-073
Przygotowanie wystawy prac Jiří Kolářa pt.: "Świat w obrazach” wraz z katalogiemszczegóły
116 000.00
62.4004559/12Muzeum Kinematografii w Łodzi
NIP:728-11-34-048
Jerzy Hoffman. Kino z historią w tleszczegóły
73.2004614/12Centrum Kultury w Żyrardowie
NIP:838-00-06-897
Żyrardów miasto tkaczy i wizjonerówszczegóły
80 000.00
60.4004633/12Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
NIP:734-00-19-427
Zapomniane Ścieżki - dwory Małopolskiszczegóły
70.4004640/12Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
NIP:599-00-03-387
Dzieciństwo - historia i codziennośćszczegóły
80.4004644/12Muzeum Regionalne im dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
NIP:921-16-88-216
Wystawa "Czerwień - gród między Wschodem a Zachodem "szczegóły
98 000.00
64.0004656/12Muzeum Narodowe w Szczecinie
NIP:851-00-13-721
Organizacja wystawy pt. "Od wzlotów ducha po światła rozumu"szczegóły
71.0004791/12Muzeum Miasta Łodzi
NIP:726-10-06-844
Andrzej Kruetz - Majewski (1934-2011) - wspomnienie. Dialog Majewski - Dejmekszczegóły
92.2504796/12Muzeum Narodowe w Warszawie
NIP:526-03-09-719
Europa Jagellonica. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za czasów panowania dynastii Jagiellonówszczegóły
351 800.00
59.6004815/12Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
NIP:548-21-19-072
Czesław Kuryatto - Malarstwoszczegóły
85.6004835/12Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
NIP:583-12-81-033
Wystawa czasowa "Do abordażu!"szczegóły
176 000.00
0 błędy form.04882/12Projekt Raszyn
NIP:534-24-42-979
Organizacja wystawy muzealnej "Epoka napoleońska na ziemiach polskich"szczegóły
59.6004896/12Fundacja Kultury Polskiej
NIP:525-14-34-336
"Perły architektury romańskiej wczoraj i dziś" - wystawa fotografiiszczegóły
79.0004899/12Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
NIP:967-00-56-094
Leon Wyczółkowski - artysta i pedagogszczegóły
89 000.00
86.7504911/12Muzeum Narodowe w Warszawie
NIP:526-03-09-719
Wywyższeni. Od faraona do Lady Gagaszczegóły
200 000.00
67.2004921/12Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
NIP:951-23-12-262
Wolność i kultura. Wystawa o III pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyznyszczegóły
85.2004929/12Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy
NIP:884-17-33-917
Wiara jak serce ze spiżu. Skarby Kościoła Pokoju w Świdnicyszczegóły
72 000.00
58.0004934/12Fundacja Dziecko i Sztuka
NIP:525-15-72-653
Upowszechnianie sztuki dziecięcej poprzez wystawyszczegóły
71.6004944/12Muzeum Archeologiczne w Krakowie
NIP:675-00-04-471
Organizacja wystawy czasowej pn. "Kultura badeńska- manieryzm polskiego neolitu"szczegóły
71.4004946/12Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
NIP:525-23-41-832
Wystawa Sztuki Polskiejszczegóły
74.6004968/12Muzeum Historii Polski w Warszawie
NIP:701-00-15-596
"Do przerwy 0:1.Piłka nożna w PRL". Wystawa czasowa w Muzeum PRL-uszczegóły
100 000.00
80.8004970/12Muzeum Historii Polski w Warszawie
NIP:701-00-15-596
Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań i kultur XVI-XVIII w.szczegóły
300 000.00
0 błędy form.04978/12Fundacja Dobrej Książki
NIP:526-10-18-616
"Przemierzając Azję" - wystawa rysunków i fotografii z podróży profesora Andrzeja Strumiłłyszczegóły
82.0005008/12Muzeum Sztuki w Łodzi
NIP:724-10-00-146
Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm - wystawaszczegóły
200 000.00
77.2005019/12Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
NIP:884-20-93-549
Euro 2012: Herosi w pasiakach - nieznana historia piłki nożnejszczegóły
50 000.00
68.8005029/12Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych
NIP:945-18-40-422
Mam ja skarb mam... Cztery wieki karmelitanek bosych w Polsceszczegóły
62.8005080/12Dom Spotkań z Historią
NIP:525-23-60-717
Wystawa i katalog pt. "Polskie miasta przed 100 laty na fotografiach Stanisława Szalaya"szczegóły
56.8005105/12Muzeum Wojska Polskiego
NIP:701-00-53-504
Organizacja wystawy czasowej "Zanim uderzył GROM". Historia jednostek specjalnych i wojsk powietrzno-desantowych WP"szczegóły
81.8005121/12Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
NIP:525-15-71-671
Wystawa "Bruno Schulz. Rzeczywistość przesunięta" szczegóły
149 000.00
64.6005143/12Fundacja Żyd Niemalowany Muzeum Wieczny Tułacz
NIP:113-28-16-928
Żyd Niemalowanyszczegóły
59.8005198/12Fundacja Woldenberczyków
NIP:594-12-31-332
Nauka w Oflagu IIC Woldenbergszczegóły
64.2005204/12Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
NIP:851-02-07-276
Historia i kultura Kazachstanuszczegóły
68.0005258/12Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
NIP:851-02-07-276
Wielcy Hetmani Rzeczypospolitejszczegóły
72.2005261/12Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
NIP:675-14-27-073
Cykl wystaw pt.: „Polscy artyści młodego pokolenia”szczegóły
84.6605276/12Muzeum Narodowe w Krakowie
NIP:675-00-04-442
Aleksander Rodczenko. Rewolucja fotografiiszczegóły
200 000.00
63.4005277/12Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie
NIP:617-21-53-201
Historia koleją się toczyszczegóły
56.4005300/12Towarzystwo Przyjaciół Archiwum
NIP:634-22-88-964
Ślaskie mapy górnicze w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicachszczegóły
73.8005303/12Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
NIP:525-15-71-671
Wystawa monograficzna "Władysław Broniewski, ale jaki..."szczegóły
65 000.00
0 błędy form.05318/12Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna
NIP:739-37-74-190
Projekt Olsztyn 1945szczegóły
74.6005333/12Stowarzyszenie "Ukraiński Dom Narodowy"
NIP:795-20-25-413
W poszukiwaniu utraconych światów. 65 lat od Akcji Wisła szczegóły
49 000.00
70.6005336/12Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku
NIP:587-00-06-644
Wystawa czasowa: " Maszoperie rybackie na polskim wybrzeżu Bałtyku" szczegóły
64.4005401/12Dom Spotkań z Historią
NIP:525-23-60-717
Wystawa i katalog pt. "Władysław Sławny - fotograf <<Świata>>"szczegóły
66.0005424/12Centrum Sztuki Galeria EL
NIP:578-10-47-311
Kolekcja sztuki geometrycznej w Elbląguszczegóły
62.6005453/12Centrum Sztuki Galeria EL
NIP:578-10-47-311
Elbląg w formieszczegóły
66.6005468/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Miłoradzu
NIP:579-19-42-450
Światło, dźwięk, smak - błogosławiona Dorota na tle Średniowieczaszczegóły
73.5005480/12Stowarzyszenie Artystyczne Horizon
NIP:677-22-87-312
Marcello Bernardini - Maestro z Łańcuta - wystawa multimedialnaszczegóły
26 000.00
77.6005501/12Muzeum Architektury we Wrocławiu
NIP:896-10-02-033
Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmuszczegóły
38 500.00
73.2005532/12Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli
NIP:973-03-53-336
Wielokulturowość regionu lubuskiego, artefakty kultury ludowejszczegóły
25 000.00
71.2005546/12Fundacja AVE
NIP:526-28-47-846
Portrety wspomnieńszczegóły
73.2005585/12Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
NIP:578-10-43-810
„Elbląg – życie codzienne w hanzeatyckim porcie” - wystawa czasowa i edycja kataloguszczegóły
60 000.00
83.6005598/12Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
“Świat Ptolemeusza” – włoska kartografia renesansowa w BNszczegóły
103 000.00
57.2005623/12Muzeum Okręgowe w Sieradzu
NIP:827-11-30-090
Wystawa „Siedziby pańskie Ziemi Sieradzkiej”szczegóły
69.2005635/12Centrum Kultury w Lublinie
NIP:712-01-62-269
Stanisław Koguciuk Malarz z Pławanicszczegóły
65.8005642/12Muzeum Miasta Jaworzna
NIP:632-17-91-037
Polska scenografia - teatr lalekszczegóły
80.2505679/12Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
NIP:784-10-10-561
Wystawa "Gniezno- Miasto Królów" wraz z drukiem katalogu szczegóły
41 500.00
67.2005696/12Związek Ukraińców w Polsce
NIP:524-10-15-276
Ukraińscy Górale--Bojkowie, Hucułowie, Łemkowie. Z cyklu: Kultura Dawnej Rzeczpospolitejszczegóły
75.2005712/12Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
NIP:583-00-08-826
Organizacja wystawy czasowej pt. "Gdańsk w Europie, Europa w Gdańsku. Kontakty handlowe i kulturowe Gdańska w XVI w. w świetle wykopalisk archeologicznych"szczegóły
40 000.00
0 błędy form.05742/12Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
NIP:944-15-03-752
Ciemne świecidłoszczegóły
67.0005768/12Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach
NIP:787-12-73-526
Zaryglowane miasto. 120 lat więzienia we Wronkachszczegóły
64.6005781/12Diecezja Sandomierska
NIP:864-11-10-726
W drodze do pojednania - Kardynał Adam Kozłowiecki SJ szczegóły
0 błędy form.05783/12Stowarzyszenie "Riese"
NIP:885-16-34-625
RIESE - Mity i rzeczywistośćszczegóły
0 błędy form.05786/12Stowarzyszenie "Riese"
NIP:885-16-34-625
W cieniu tajemnic "nadludzi" ...szczegóły
68.4005789/12Muzeum Przyrody w Drozdowie
NIP:718-10-38-776
"Ziołowe tajemnice" - wystawa czasowa w Muzeum Przyrody w Drozdowieszczegóły
65.2005791/12Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
NIP:588-11-39-969
Amatorski ruch teatralny w Wejherowieszczegóły
0 błędy form.05800/12Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
NIP:588-11-39-969
Wystawa pt. "Świecino 1462 - w 550 rocznicę bitwy "szczegóły
66.4005802/12Muzeum Lubelskie w Lublinie
NIP:712-01-05-159
Tytus Dzieduszycki-Sas (1934-1973). Między Lublinem a Paryżemszczegóły
0 błędy form.05803/12Muzeum Powstania Warszawskiego
NIP:527-24-36-056
Militaria ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiegoszczegóły
0 błędy form.05805/12Muzeum Powstania Warszawskiego
NIP:527-24-36-056
Wystawa Objazdowa Muzeum Powstania Warszawskiegoszczegóły
74.4005876/12Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
NIP:526-00-08-691
Wystawa "Bogowie instrukcja obsługi"szczegóły
200 000.00
72.2005877/12Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
NIP:944-14-92-907
Wystawa "Święty Grzegorz Wielki – dlaczego Wielki? W poszukiwaniu korzeni i jedności Europy”szczegóły
77.2005879/12Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem
NIP:736-10-66-047
Wystawa "Porozmawiajmy o kobietach. Schulz, Witkacy, Gombrowicz i inni"szczegóły
25 500.00
73.0005881/12Muzeum Narodowe w Szczecinie
NIP:851-00-13-721
Zaginione-Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskichszczegóły
75 000.00
0 błędy form.05884/12Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
NIP:972-11-42-829
Zorganizowanie targów muzealniczych w Warszawie "Museums Diversitas" szczegóły
68.2005886/12Muzeum Częstochowskie
NIP:573-01-07-701
Kazimierz Pacewicz (1895 - 1974) - zapomniany kolorystaszczegóły
63.8005890/12Muzeum Częstochowskie
NIP:573-01-07-701
Zamki jurajskieszczegóły
64.4005895/12Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
NIP:525-24-45-827
Nowe Miejsce dla Sztuki na Tłomackiem - ze zbiorów własnych ŻIHszczegóły
72.8005897/12Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
NIP:552-16-54-362
Jana Matejki historia Polski. Wystawa malarstwa i rysunku wraz z edycją kataloguszczegóły
72.8005901/12Muzeum Narodowe w Gdańsku
NIP:583-10-13-769
Wystawa sztuki współczesnej: Józef Robakowski. Istota Ideiszczegóły
45 000.00
68.0005911/12Muzeum Narodowe w Kielcach
NIP:959-09-67-511
Fantastyczne światy Wojciecha Siudmakaszczegóły
72.6005913/12Muzeum Miedzi w Legnicy
NIP:691-12-29-147
Wystawa czasowa; "Jeremias Joseph Knechtel późnobarokowy malarz śląski"szczegóły
66.8005916/12Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
NIP:693-13-65-936
Czasowa wystawa historyczna pn. "Głogowskie drukarstwo XVII - XX wiek"szczegóły
74.6005917/12Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
NIP:539-11-76-325
Kobiety Kraszewskiego – portret literacki i nie tylkoszczegóły
26 000.00
0 błędy form.05922/12Muzeum Narodowe w Krakowie
NIP:675-00-04-442
Rarytasy numizmatyczne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowieszczegóły
78.6005926/12Centralne Muzeum Włókiennictwa
NIP:729-11-25-803
Przygotowanie i otwarcie wystawy "W kuchni Pani Goldbergowej"szczegóły
39 500.00
57.2005931/12Muzeum Miasta Mysłowice
NIP:222-08-07-295
90 lat polskiego szkolnictwa średniego w Mysłowicachszczegóły
0 błędy form.05936/12Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
NIP:526-22-62-956
Sport w Wojsku Polskimszczegóły
76.2505937/12Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
NIP:724-10-00-413
Wyróżnieni strojem. Huculszczyzna - tradycja i współczesnośćszczegóły
36 500.00
0 błędy form.05941/12Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
NIP:799-15-37-749
Wystawa czasowa : "Lud, jego zwyczaje, sposób życia, muzyka" szczegóły
0 błędy form.05943/12Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
NIP:799-15-37-749
Instrumenty i zwyczaje ludowe na Mazowszuszczegóły
55.4005944/12Ostrowskie Centrum Kultury
NIP:622-25-85-642
Sztuka w dialogu-wystawy w Ostrowskim Forum Synagoga 2012szczegóły
52.4005953/12Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
NIP:838-10-29-802
Wystawa czasowa "Szybciej, celniej, mocniej. Sport w dawnym Żyrardowie"szczegóły
60.6005959/12Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy
NIP:621-10-06-712
Kurkowe Bractwa Strzeleckie na przełomie wiekówszczegóły
66.8005961/12Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
NIP:566-10-81-268
Wystawa monograficzna "January Suchodolski (1797-1875)"szczegóły
75.4005963/12Muzeum Miasta Gdyni
NIP:586-01-01-973
Wacław Szczeblewski. Artysta z Pomorzaszczegóły
44 000.00
73.4005965/12Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
NIP:755-10-33-163
Wystawa „Śląski Tiepolo”. Szlak malarstwa barokowego im. F.A. Sebastiniego na Śląskuszczegóły
25 000.00
70.8005972/12Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
NIP:712-19-33-378
"Ze szkoły w świat" - wystawa o wartościach szkoły II RPszczegóły
57.0005981/12Muzeum w Wałbrzychu
NIP:886-11-19-698
Wystawa Kazimierza Starościaka "Śnienie"szczegóły
65.4005982/12Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
NIP:566-10-81-268
Zygmunt Krasiński 1812 - 1859. Poeta - Romantyk - Człowiekszczegóły
75.6005985/12Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
NIP:813-11-07-843
Muzyka i śpiew ludowy Podkarpacia. Wystawa multimedialnaszczegóły
28 500.00
67.0005992/12Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
NIP:883-10-14-776
Organizacja wystawy "Z dziejów Kłodzka" wraz z publikacją kataloguszczegóły
100 000.00
62.6006002/12Muzeum Kresów w Lubaczowie
NIP:793-13-66-379
"Magia wosku" - organizacja międzynarodowej wystawy wraz z wydaniem kataloguszczegóły
72.6006004/12Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
NIP:537-00-01-738
Re: interpretacje. Idee z odzyskuszczegóły
80.2006008/12Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku
NIP:534-14-64-051
Stawisko w kulturze polskiej: ludzie, wydarzenia, dzieła (1928-1980)szczegóły
38 500.00
65.6006018/12Regionalny Ośrodek Kultury
NIP:547-10-08-216
Kolekcjonerskie pasje Leszka Macaka. Sztuka bez granicszczegóły
68.4006024/12Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku
NIP:668-17-07-085
Historia i tradycja - przewodnik po Muzeum w Turkuszczegóły
66.2006027/12Związek Karaimów Polskich w RP
NIP:899-22-10-666
Publikacja poprawionego i uzupełnionego katalogu wystawy "Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii"szczegóły
71.8006035/12Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
NIP:796-00-78-513
Katalog wystawy jubileuszowej pt. "Ikonosfera w sztuce polskiej II połowy XX w.Kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu" szczegóły
70.0006039/12Fundaja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"
NIP:526-22-55-548
Katalog międzynarodowej wystawy Praca Przymusowa w Trzeciej Rzeszyszczegóły
74.0006044/12Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
NIP:795-21-56-351
Druk katalogu do wystawy "Czas przeszły dokonany"szczegóły
26 000.00
76.8006046/12Muzeum Lubelskie w Lublinie
NIP:712-01-05-159
Brzegi Wisły. Wielka historia wsi i miasteczek Powiśla od Sandomierza do Stężycyszczegóły
25 500.00
62.6006047/12Stowarzyszenie NZS 1980
NIP:675-14-04-474
Katalog wystawy Pokolenie'80szczegóły
61.8006048/12Muzeum Dawnego Kupiectwa
NIP:884-15-78-612
Wydanie katalogu "Średniowieczne browarnictwo w Świdnicy"szczegóły
64.8006050/12Muzeum Regionalne w Dębicy
NIP:872-21-62-124
Wydanie katalogów ukazujących historię Dębicy i okolic od połowy XIV do początku XX wieku oraz historii miasta w I połowie XX wiekuszczegóły
0 błędy form.06092/12Muzeum Sopotu
NIP:585-13-72-371
Katalog wystawy "Sopocianie"szczegóły

koniec głównej treści