Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż II nabór do priorytetu, z terminem składania wniosków do 31 marca 2012 roku, nie będzie realizowany.

Celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami konserwatorskimi opartymi na zasadzie zrównoważonego rozwoju zapisanej w art. 5 Konstytucji RP.

Uprzejmie informujemy, iż elektroniczne formularze na rok 2012 w systemie EBOI będą aktywne od 17 październia br.

Do pobrania

Kontakt

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Szeroki Dunaj 5
00-255 Warszawa

 

Pragniemy uprzejmie poinformować, iż w przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania do priorytetu Ochrona zabytków archeologicznych.

Na poniższej liście znajdują się wyłącznie wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie w toku procedury odwoławczej:

Lista pozytywnie rozpatrzonych odwołań

 

Wyniki naborów
 

Aby znaleźć konkretny wniosek należy wpisać w pole „szukaj” nr EBOI wniosku albo fragment nazwy wniosku/wnioskodawcy.
Aby wyświetlić wszystkie wnioski z danego programu/priorytetu należy ustawić kursor w polu „szukaj” i nacisnąć ENTER. Tabela może jednorazowo wyświetlić do 100 wniosków.
Po kliknięciu w nagłówku danej kolumny można segregować wyświetlane zadania w porządku alfabetycznym lub liczbowym(np. począwszy od najwyższej punktacji, najwyższej kwoty dotacji itd.).

 

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
85.0000183/12Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
NIP:796-00-78-513
Cmentarzysko kultury pomorskiej i przeworskiej w Gulinie-Młynieszczegóły
42 000.00
62.0000185/12Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
NIP:578-10-43-810
Nieinwazyjne badania zamku krzyżackiego w Elblągu, „najpiękniejszego zamku w Prusiech, po malborskim”szczegóły
81.0000187/12Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
NIP:578-10-43-810
Publikacja wyników badań archeologicznych wielokulturowej osady w Janowie Pomorskimszczegóły
98 000.00
56.0000190/12Muzeum Miejskie w Żywcu
NIP:553-00-19-257
Badania archeologiczne na górze Grojecszczegóły
84.6000200/12Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
NIP:778-10-27-953
Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie. Badania 1964-1968. szczegóły
50 000.00
51.5000202/12Drawieński Ośrodek Kultury
NIP:594-12-28-494
Drawno–dzieje miasta i gminy w świetle źródeł archeologicznychszczegóły
63.0000431/12Muzeum Podkarpackie w Krośnie
NIP:684-10-48-586
Przeprowadzenie badań geofizycznych oraz skanu 3D grodziska w Trzcinicyszczegóły
80.5000545/12Uniwersytet Warszawski
NIP:525-00-11-266
Inwentaryzacja stanowisk archeologicznych w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski na terenie woj. mazowieckiego.szczegóły
46 000.00
77.5000668/12Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
NIP:777-00-06-350
Modelowe badania nieinwazyjne obszarów leśnych - Las Krotoszynszczegóły
80 000.00
69.7500676/12Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW
NIP:526-16-64-061
Archeologiczna mapa Pełczysk - badania nieinwazyjneszczegóły
91.2500682/12Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
NIP:777-00-06-350
Nieinwazyjne wspomaganie AZP okolic Poznaniaszczegóły
125 000.00
78.8000704/12Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
NIP:716-22-70-928
Teledetekcyjne rozpoznanie zespołu osadniczego w Żmijowiskach.szczegóły
40 000.00
78.0000713/12Fundacja Vetustas.Przestrzeń pogranicza
NIP:874-17-70-988
Publikacja wyników badań archeologicznych w Grążawach. szczegóły
72.2500714/12Stowarzyszenie Archeologów Terenowych "Stater"
NIP:683-20-07-205
Porównanie wyników badań nieinwazyjnych dwu stanowisk wyżynnychszczegóły
89.6600725/12Stowarzyszenie Archeologów Terenowych "Stater"
NIP:683-20-07-205
Opracowanie bioarcheologiczne grobu zbiorowego KAK z Koszycszczegóły
68 500.00
86.2000726/12Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
NIP:526-03-07-867
Nowe metody identyfikacji i weryfikacji stanowisk na Suwalszczyźnie. szczegóły
57 000.00
67.2000727/12Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
NIP:526-03-07-867
Wydanie tomu „Krzemień narzutowy w pradziejach” szczegóły
77.2000752/12Muzeum w Stargardzie Szczecińskim
NIP:854-19-01-658
Archeologia Stargardu. Badania zachodniej części kwartału Vszczegóły
60 000.00
63.6000765/12Muzeum w Stargardzie Szczecińskim
NIP:854-19-01-658
Zabytki skórzane z badań na Rynku Staromiejskim w Stargaradzie szczegóły
63.6000767/12Muzeum w Stargardzie Szczecińskim
NIP:854-19-01-658
Przedmioty metalowe z badań przy ulicy Bolesława Chrobrego i Władysława Łokietka na Kwartale IX w Stargardzieszczegóły
71.7500770/12Stowarzyszenie Archeologów Terenowych "Stater"
NIP:683-20-07-205
Pracownie magdaleńskie i młodsze materiały z Aleksandrowic 2szczegóły
80.0000835/12Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
NIP:525-00-12-946
Niedestrukcyjne, kompleksowe rozpoznanie zasobów archeologicznych dorzecza Wela na Garbie Lubawskimszczegóły
145 000.00
63.4000841/12Stowarzyszenie Starożytników
NIP:527-23-97-623
Opracowanie archeologiczno-historyczne historii kamienicy Raczyńskich, Pl. Małachowskiego 2 w Warszawieszczegóły
73.2500856/12Stowarzyszenie Starożytników
NIP:527-23-97-623
Prospekcja geofizyczna połączona z badaniami AZPszczegóły
69.0000867/12Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
NIP:813-33-78-078
Osadnictwo prahistoryczne i wczesnośredniowieczne w dolinie rzeki Wiszniszczegóły
79.8000868/12Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
NIP:813-33-78-078
Kłyżów stan. 2 i Mokrzyszów stan. 2 - cmentarzyska ciałopalne z wczesnej epoki żelaza.szczegóły
38 000.00
0 błędy form.00870/12Alfa Beta Andrzej Bobyk Usługi Edukacyjne, Informatyczne
NIP:712-17-65-521
Opracowanie i wdrożenie Systemu Geoinformacji Archeologicznej dla zarządzania, użytkowania i udostępniania cyfrowej bazy danych stanowisk archeologicznych zarejestrowanych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski na wybranym obszarze województwa lubelskiego.szczegóły
0 błędy form.00871/12Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
NIP:676-22-81-650
Garbary – Krakowskie dziedzictwo XV i XVI w.szczegóły
78.2500872/12Muzeum Narodowe w Szczecinie
NIP:851-00-13-721
Wyroby ze skóry w późnośredniowiecznym Szczecinie. Dzielnica Chyżyńskaszczegóły
40 000.00
65.0001406/12Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska SZPILA Jakub Affelski
NIP:554-22-04-078
Opracowanie i publikacja wyników archeologicznych badań wykopaliskowych - stanowisko Stare Wiskitki nr 1, AZP 59-60/30szczegóły
53.5001407/12Muzeum Śląskie w Katowicach
NIP:634-23-11-686
Celtowie na Górnym Śląsku. Badania nieinwazyjne.szczegóły
66.0001408/12Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie
NIP:892-14-50-392
Badania nieinwazyjne wybranych założeń obronnychszczegóły
89.5001409/12Uniwersytet Wrocławski
NIP:896-00-05-408
Nieinwazyjne badania archeologiczne neolitycznego kompleksu megalitycznego w Lesie Muszkowickim na Przedgórzu Sudeckimszczegóły
60 000.00
63.0001410/12Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Tomasz Kołomański
NIP:611-21-58-442
Inwentaryzacja i weryfikacja stanowisk archeologicznych na terenie województw: mazowieckiego i śląskiego w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) w 2012 r. szczegóły
71.0001411/12Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia
NIP:603-00-06-358
Weryfikacyjne badania AZP obszarów doliny rzeki Supraślszczegóły
82.6001412/12Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
NIP:584-03-04-578
Bezławki - zamek, kościół, cmentarzysko. Opracowanie i publikacja badań.szczegóły
65 600.00
71.0001413/12Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
NIP:584-03-04-578
Bezławki - ocalić od zniszczenia.szczegóły
40 000.00
68.6001414/12Ośrodek Badań Archeologicznych
NIP:972-02-79-294
Wielokulturowa osada na stan. 52 w Kłodawie i na stan. 13 w Chwalęcicach.szczegóły
65.8001415/12Towarzystwo Miłośników Starożytności
NIP:897-17-09-550
MIasto średniowieczne Byczyna. Opracowanie kompleksowe materiału archeologicznego. szczegóły
69.4001416/12Towarzystwo Miłośników Starożytności
NIP:897-17-09-550
Castrum Reczen. Opracowanie wyników badań ratowniczych przeprowadzonych na terenie kompleksu osadniczego w "Ryczynie" koło Oławyszczegóły
67.6001417/12Towarzystwo Miłośników Starożytności
NIP:897-17-09-550
Badania nieinwazyjne na niszczonych grodach biskupich na terenie Śląskaszczegóły
0 błędy form.01418/12Gmina Klimontów
NIP:864-17-29-561
Zamek Ossolin - odzyskanie przestrzeni historycznej.szczegóły
64.2001419/12"Galty" Usługi Archeologiczne Paweł Micyk
NIP:659-14-25-756
Klasztor Bożogrobców - opracowanie badań archeologicznych szczegóły
0 błędy form.01420/12Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie
NIP:712-01-03-692
Badania nad strukturą osadniczą doliny rzeki Sieniochy w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Część IIszczegóły
0 błędy form.01421/12Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
NIP:525-20-49-439
Trójwymiarowa dokumentacja i inwentaryzacja reliktów kościoła św. Piotra na dziedzińcu zamkowym w Czerskuszczegóły
81.0001422/12Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe
NIP:844-19-34-345
Planigrafia stanowisk i AZP na pograniczu Podlasia, Mazur i Mazowszaszczegóły
126 000.00
80.8001424/12Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
NIP:967-00-56-094
Opracowanie i publikacja badań z cmentarzyska w Zakrzewskiej Osadzie, st.1 szczegóły
38 000.00
73.6001426/12Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
NIP:525-00-12-946
Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze w archeologiiszczegóły
0 błędy form.01427/12Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
NIP:526-10-23-681
Nieinwazyjne badania archeologiczne XVII i XVIII wiecznego systemu wodociągowego Wodozbioru Łazienek Królewskich.szczegóły
76.7501596/12Fundacja Ochrony Zabytków
NIP:782-25-25-146
Badania geofizyczne i fotogrametria grodziska w Grodzisku gm. Pleszewszczegóły
86.0001600/12Uniwersytet Wrocławski
NIP:896-00-05-408
Nowożytny cmentarz przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiuszczegóły
58 000.00
80.6001608/12Pracownia Archeologiczna Jerzy Okoński
NIP:873-12-20-967
Inwentaryzacja zabytków archeologicznych w systemie AZP na terenie województwa podkarpackiegoszczegóły
89 500.00
83.0001711/12Uniwersytet Warszawski
NIP:525-00-11-266
Sutiejsk. Gród pogranicza polsko-ruskiego w XI-XIII w. Studium interdyscyplinarne.szczegóły
89 000.00
76.8001739/12Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
NIP:525-12-90-392
Wydanie 2. i 3. tomu publikacji serii wydawniczej MHW pt."Archeologia dawnej Warszawy" szczegóły
70 000.00
76.8001753/12Muzeum Narodowe w Szczecinie
NIP:851-00-13-721
Cmentarzysko w Marianowie, pow. Stargard Szczeciński, stan. 1. Opracowanie monograficzne. szczegóły
79.0001772/12Muzeum Zamkowe w Malborku
NIP:579-10-02-043
Wielokulturowe cmentarzysko w Nowym Targuszczegóły
82 600.00
79.4001845/12Usługi Archeologiczne dr Przemysław Kołosowski
NIP:766-13-03-221
Średniowieczne cmentarzyska zakonne w Rurce i Chwarszczanach. Opracowanie monograficzneszczegóły
36 000.00
82.0001850/12Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
NIP:784-10-16-977
Znaleziska skarbów i monet z Ostrowa Lednickiego i okolicyszczegóły
54 000.00
79.2001861/12Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
NIP:784-10-16-977
Topory średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Gieczaszczegóły
51 400.00
79.4001863/12Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
NIP:563-15-43-882
Stalag 319. Pamięć Zbrodnia Przetrwanie.szczegóły
76 800.00
60.6002511/12Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
NIP:563-15-43-882
Weryfikacyjne badania powierzchniowe AZP na Polesiuszczegóły
74.6002512/12Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
NIP:562-16-05-570
Nieinwazyjne badania osadnictwa najstarszych kultur rolniczych w obrębie biskupińskiego mikroregionu osadniczegoszczegóły
81.2502513/12Muzeum Miedzi w Legnicy
NIP:691-12-29-147
Badania stanowisk dawnego górnictwa i hutnictwa miedzi szczegóły
65 000.00
67.0002514/12Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Ryszard Kołomański
NIP:611-11-43-349
Inwentaryzacja i weryfikacja stanowisk archeologicznych metodą AZP w 2012 r.szczegóły
88.2002516/12Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
NIP:583-12-81-033
Inwentaryzacja wraków średniowiecznych statków w Zatoce Gdańskiejszczegóły
56 600.00
56.0002518/12Muzeum Narodowe w Kielcach
NIP:959-09-67-511
Prawda czy fałsz ... - kompleksowe badania podziemi, otoczenia i Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcachszczegóły
76.6002520/12Fundacja Archeologiczna
NIP:929-17-61-724
Interdyscyplinarne opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznym (IX-X/XI w.) stanowisku w Zawadzie, pow. zielonogórskiszczegóły
47.0002523/12Fundacja Archeologiczna
NIP:929-17-61-724
Opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych z trzech stanowisk zlokalizowanych na trasie S-3 Szczecin-Pyrzyceszczegóły
67.6002525/12Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich SNAP
NIP:973-06-90-861
Opracowanie i publikacja wyników badań archeologicznych z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Mirocinie Dolnym, stan. 78 (AZP 65-14/123), pow. nowosolski, woj. lubuskieszczegóły
72.5002527/12Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich SNAP
NIP:973-06-90-861
Wykonanie badań dendrochronologicznych i dendrologicznych drewnianych konstrukcji z grodziska kultury łużyckiej w Wicinie, gm. Jasień, woj. lubuskie.szczegóły
61.2002553/12Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
NIP:583-00-08-826
Lipianki st. 3 - największa osada k. oksywskiej i wielbarskiej w Polsceszczegóły
81.0002556/12Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Nieinwazyjne badania archeologiczne na stanowisku 1 w Dubnieszczegóły
37 000.00
80.0002561/12Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Zespół rezydencjonalny Sapiehów w Dubnieszczegóły
36 000.00
68.2502570/12Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
NIP:777-00-06-350
Nieinwazyjne badania osiedli kultury przeworskiej na Kujawachszczegóły
54.7502573/12Stowarzyszenie Archeologów Jutra
NIP:701-01-56-380
Badania nieinwazyjne osadnictwa pradziejowego w dolinie Opatówki szczegóły
73.6702583/12Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
NIP:956-20-56-743
Geoprzestrzenny system ewidencjonowania obiektów Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) - kontynuacja digitalizacji zasobów WUOZ w Toruniuszczegóły
81.5002584/12Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
NIP:956-20-56-743
Inwentaryzacja podwodnej przestrzeni reliktowej stanowiska w Nowym Dworku (II etap AZP)szczegóły
53 000.00
84.0002589/12Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
NIP:956-20-56-743
Ewidencja stanowisk podwodnych AZPszczegóły
62 000.00
66.0002595/12Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
NIP:888-21-79-530
Wielokulturowe stanowisko nr 2 w Kołacie-Rybniki na ziemi dobrzyńskiejszczegóły
79.0002649/12Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
NIP:739-02-00-175
Znaleziska skarbów monet średniowiecznych na Pojezierzu Iławskimszczegóły
44 000.00
70.0002651/12Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach
NIP:555-17-39-548
Osady i osadnictwo pradziejowe w mikroregionie Leśno.szczegóły
80.4002658/12Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
NIP:784-10-10-561
Wyniki badań specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych z gnieźnieńskiego zespołu osadniczego.szczegóły
55 000.00
0 błędy form.02683/12Fundacja Vetustas.Przestrzeń pogranicza
NIP:874-17-70-988
Badania podwodne na Pojezierzu Brodnickimszczegóły
77.7502987/12ARCHKO Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Piotr Pawlak
NIP:972-03-03-638
Zamek w Kruszwicy. Badania archeologiczno-architektoniczne.szczegóły
73.2003118/12Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
NIP:525-20-49-439
Warszawie Plac Zamkowy - wyniki badań archeologicznych szczegóły
54.0003123/12Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich SNAP
NIP:973-06-90-861
Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych na pięciu stanowiskach zlokalizowanych na obwodnicy Sulechowa w woj. lubuskimszczegóły
83.0004094/12Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi
NIP:725-10-54-445
Badania nieinwazyjne w rejonie jeziora Ostrowiteszczegóły
44 000.00
84.0004098/12Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi
NIP:725-10-54-445
Nieszawa - na tropie zaginionego średniowiecznego miastaszczegóły
51 000.00

koniec głównej treści