Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków

Celem priorytetu jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, konserwacja i rewaloryzacja zabytków oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach II naboru do priorytetu.

W przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, iż odwołania należy składać w terminie do dnia 27 maja 2012 r.

Jeśli Państwa wniosek kwalifikuje się do odwołania opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym w wyszukiwarce!

Uprzejmie informujemy, iż dla poprawności złożenia odwołania nie są wymagane żadne dodatkowe czynności (np. uzasadnienie na piśmie, wypełnianie dodatkowych formularzy) poza kliknięciem przycisku odwołania w EBOI .

adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną:
tel. 061 624 00 88 w godzinach 8-16  pomoc@nowoczesnyurzad(dot)pl

Do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Ochrony Zabytków
ul. Ksawerów 13
02-656 Warszawa,

Informacje telefoniczne dotyczące regulaminu Priorytetu 1 Ochrona zabytków Programu Dziedzictwo Kulturowe są udzielane w godzinach 10.00 – 14.00.

W przypadku problemów technicznych z systemem EBOI typu: zakładanie konta, praca nad wnioskiem, składanie wniosku w czasie trwania  naboru wniosków na 2012 r.,  wsparcia udziela firma obsługująca system, dostępna pod numerem telefonu: 061 624 00 83 w godzinach 8.00-16.00.

Telefony na centralę:

  • (22) 848 10 48
  • (22) 848 13 19
  • (22) 646 05 27
  • (22) 646 05 13

 

Pragniemy uprzejmie poinformować, iż w przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania złożone w ramach II naboru do priorytetu Ochrona zabytków.

Na poniższej liście znajdują się wyłącznie wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie w toku procedury odwoławczej:

 

Wyniki naborów
 

Aby znaleźć konkretny wniosek należy wpisać w pole „szukaj” nr EBOI wniosku albo fragment nazwy wniosku/wnioskodawcy.
Aby wyświetlić wszystkie wnioski z danego programu/priorytetu należy ustawić kursor w polu „szukaj” i nacisnąć ENTER. Tabela może jednorazowo wyświetlić do 100 wniosków.
Po kliknięciu w nagłówku danej kolumny można segregować wyświetlane zadania w porządku alfabetycznym lub liczbowym(np. począwszy od najwyższej punktacji, najwyższej kwoty dotacji itd.).

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
41.0000334/12Iwona i Przemysław Jędrzejczyk
NIP:644-23-66-267
Sosnowiec, neobarokowy Pałac Wilhelma (tzw. Mały Pałac Schoena, 1900 r.): wymiana stolarki okiennej i drzwiowejszczegóły
46.6000337/12Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jacka w Bytomiu
NIP:626-10-58-935
Bytom, kościół p.w. św. Jacka (1911): konserwacja ołtarza bocznego św. Anny w krypcie św. Józefa szczegóły
48.2000340/12Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jacka w Bytomiu
NIP:626-10-58-935
Bytom, kościół p.w. św. Jacka (1911): wymiana pokrycia dachowego z naprawą systemu odwodnienia dachu szczegóły
51.0000378/12Katolicka Parafia p.w.św.Wawrzyńca
NIP:573-23-10-292
Borowno, kościół p.w. św. Wawrzyńca (1846 r.): renowacja polichromii i tynków w prezbiteriumszczegóły
50.2000381/12Beata Maria Lasecka Jarosław Wacław Lasecki - osoby fizyczne
NIP:577-17-89-896
Mirów, Zamek (XIV w.): ratowanie, zabezpieczenie i przeprowadzenie prac konserwatorskich rozpadających się ruinszczegóły
52.0000384/12Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
NIP:627-22-84-517
Rudołtowice, pałac Zborowskich (XVIII w.): zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożaru i oddymianiaszczegóły
54.8000388/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła "FARA"
NIP:771-16-62-288
Piotrków Trybunalski, kościół farny p.w. św. Jakuba (XIV w.): konserwacja północnej elewacji wieży kościołaszczegóły
100 000.00
66.8400391/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła "FARA"
NIP:771-16-62-288
Piotrków Trybunalski, kościół farny p.w. św. Jakuba (XIV w.): konserwacja wschodniej elewacji wieży oraz dwóch fragmentów elewacji zachodniej korpusu nawowegoszczegóły
80 000.00
80.0000393/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. w Głogówku
NIP:755-18-31-108
Głogówek, kościół p.w. św. Bartłomieja Ap. (XIV w.): konserwacja barokowych polichromii ściennych i sztukaterii nawy głównej - zakończenie prac, konserwacja sklepienia przęsła zachodniego, konserwacja chrzcielnicy.szczegóły
500 000.00
53.4000397/12Parafia Rzymskokatolicka pw św.Michała Archanioła w Kańczudze
NIP:794-16-91-454
Kańczuga, kościół p.w. św. Michała Archanioła (XVII w.): prace konserwatorskie przy polichromiach ścian i sklepienia w prezbiterium oraz I etap konserwacji ołtarza głównego.szczegóły
100 000.00
55.2000398/12Parafia Rzymskokatolicka św. Stansława B.M.
NIP:872-20-59-805
Jodłowa, drewniany kościół p.w. św Stanisława MB (XVII w.): remont ścian i stolarki okienno dzwiowej, drugi etap remontuszczegóły
52.4000399/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą
NIP:509-00-01-772
Solec nad Wisłą, zespół klasztoru OO Reformatów (XVII w.): osuszenie murów przyziemiaszczegóły
55.0000401/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Rogach
NIP:684-16-26-965
Rogi, kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła (XVII w.): remont wieży, zakrystii, schodów oraz odwodnienie wokół kościołaszczegóły
42.4000405/12Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu
NIP:796-28-17-529
Radom, budynek administracyjny (XIX w.): wymiana stolarki okiennej drewnianej -II etapszczegóły
52.2000407/12Klasztor Mniszek Kamedułek w Złoczewie
NIP:827-18-55-752
Złoczewo, Klasztor-część Zespołu Klasztornego Mniszek Kamedułek (XVII w.): remont dachu i elewacji wraz z osuszeniem murów Klasztoruszczegóły
55.8000408/12Klasztor OO. Dominikanów w Jarosławiu
NIP:792-15-53-648
Jarosław, Bazylika MB OO. Dominikanów (XVII w.): wykonanie izolacji ścian fundamentowych kościołaszczegóły
52.0000410/12Parafia Rzymsko-Katolicka pw.śś. Jerzego i Tekli Nowosielce Kozickie - Wojtkowa
NIP:689-11-60-693
Nowosielce Kozickie, kościół p.w. ŚŚ. Jerzego i Tekli - drewniany ołtarz główny (XVIII w.): konserwacja - I etap prac nad wyposażeniemszczegóły
54.8000411/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Macieja Apostoła
NIP:798-13-01-123
Klwów, kościół p.w. św. Macieja Apostoła (XV w.): remont elewacji wieży i nawy głównej - etap II prac konserwatorskichszczegóły
53.2000414/12Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
NIP:792-18-84-977
Jarosław, kamienica Orsettich (XVI w.): działania naprawcze konstrukcji fundamentówszczegóły
79.0000416/12Parafia Rzymskokatolicka p w. świętego Jakuba Apostoła w Małujowicach
NIP:747-17-12-270
Małujowice, kościół p.w. św. Jakuba Ap. (XIVw.): kontynuacja wykonania rekonstrukcji posadzki, tynków renowacyjnych oraz wymiana drzwiszczegóły
470 000.00
45.8000418/12Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
NIP:525-00-08-732
Warszawa, Narodowegy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (XX w.): wyposażenie budynków w instalację wodociągową przeciwpożarowąszczegóły
45.8000428/12Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
NIP:525-00-08-732
Warszawa, Narodowegy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (XX w.): wyposażenie budynków w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (zwany dalej DSO) - I etapszczegóły
51.6000436/12Gmina Niwiska
NIP:814-15-88-011
Niwiska, dwór dr Jana Hupki (XIX w.): restauracja secesyjnego wystroju wnętrzszczegóły
80.0000517/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy
NIP:819-14-36-119
Lutcza, drewniany kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XV w.): kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich - etap II - remont sygnaturki, remont więźby dachowej z wymianą pokrycia gontowego nad nawą główną oraz kruchtami główną i boczną oraz remontem instalacji odgromowej.szczegóły
150 000.00
45.4000519/12Joanna Karniol
NIP:526-00-52-893
Warszawa, ul. Nowy Świat 37 kamienica (ok. 1830 r..): osuszanie fundamentów, remont elewacji, odtworzenie i wymiana okien, remont konstrukcji dachowej, izolacja i obróbki blacharskie, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowejszczegóły
50.8000521/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Barbary w Grodzisku Dolnym
NIP:816-16-05-735
Grodzisk Dolny, kościół p.w. św. Barbary (XVIII w.): zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji - renowacja i zabezpieczenie murów kościołaszczegóły
42.6000522/12Reklama J&E Sp. z o.o. w Łodzi
NIP:728-27-68-938
Łódź, Park Matejki -Domek Ogrodnika (XX w.): remont kapitalnyszczegóły
0 błędy form.00523/12Fundacja na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim
NIP:526-26-21-562
Ref: Konstancin-Jeziorna, Willa Świt: remont dachu szczegóły
63.8300527/12Parafia Rzymskokatolicka pw Nawiedzenia NMP w Wieruszowie
NIP:619-18-08-057
Kuźnica Skakawska, drewniany kościół p.w. św. Rocha wraz z wyposażeniem (XVIII w.): instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz instalacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowejszczegóły
50 000.00
55.0000531/12Gmina Zagórz
NIP:687-17-85-102
Zagórz, zespół klasztorny Karmelitów Bosych (XVIII w.): konserwacja murów obronnych, budynków bramnych i foresteriumszczegóły
56.2000532/12Gmina Otmuchów
NIP:753-23-88-623
Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w.): renowacja wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowejszczegóły
50.4000533/12Stowarzyszenie Architektów Polskich
NIP:526-00-29-262
Warszawa, zespół pałacowo-parkowy Zamoyskich (XIX w.): remont i renowacji elewacji "Białego Domku"szczegóły
78.6000539/12Parafia Katedry Polowej p.w. N.M.P. Królowej Polski
NIP:525-24-65-959
Warszawa, Katedra Polowa WP, ołtarz boczny Ostatnia Wieczerza (XVIII w.): prace konserwatorskie - etap IIszczegóły
180 000.00
52.2000543/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce
NIP:758-10-10-706
Ostrołęka, zespół sakralny: kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego i klasztor pobernardyński (XVII w.): remont elewacji zakrystii kościoła, elewacji biur parafialnych i pomieszczeń technicznych oraz elewacji oratoriumszczegóły
54.0000547/12Parafia Katedry Polowej p.w. N.M.P. Królowej Polski
NIP:525-24-65-959
Warszawa, Katedra Polowa WP, ołtarz boczny św. Teresy (XVIII w.): prace konserwatorskieszczegóły
20 000.00
71.6000548/12Związek Karaimów Polskich
NIP:899-22-10-666
Warszawa, Cmentarz karaimski (XIX w.): ratownicze prace konserwatorskie i pielęgnacyjne usuwające zagrożenia dla zabytkowego cmentarzaszczegóły
80 000.00
52.6000549/12parafia rzymskokatolicka p.w św. Wawrzyńca
NIP:758-10-74-824
Kleczkowo, kościół p.w. św. Wawrzyńca (XVI w.): remont i wymiana pokrycia dachu - etap IIszczegóły
52.0000553/12Gmina Daszyna
NIP:775-24-06-085
Daszyna, dwór drewniany (XIX w.): wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanychszczegóły
45.0000555/12Maria Białczak
NIP:827-22-53-222
Sieradz, dom przy ul. Kolegiackiej (XIX w.): stabilizacja konstrukcji, remont dachu, elewacji i stolarki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentówszczegóły
53.2000556/12Klasztor (Dom Zakonny) Braci Mniejszych (OO. Bernardynów)
NIP:827-18-56-817
Warta, Klasztor OO. Bernardynów (XV w.): remont (odnowa)szczegóły
53.2000558/12Kościół Parafialny pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Nieporęcie
NIP:536-11-91-840
Nieporęt, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia (XVII w.): renowacja części północnej i zachodniej elewacji - etap IIszczegóły
70.2000559/12Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Klasztor Sióstr Wizytek
NIP:525-15-74-913
Warszawa, zespół klasztoru i kościoła p.w. św. Józefa (Wizytek) (XVII w.): zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowejszczegóły
75 000.00
46.8000560/12Monika Ratajczyk
NIP:831-13-59-055
Łask, Plac 11 Listopada 6, kamienica (XIX w.): ratunkowe prace budowlane całego obiektuszczegóły
72.0000562/12Michał Sobański, Izabela Ponińska
NIP:951-18-54-995
Guzów, pałac (XVIII w.): kontynuacja prac zabezpieczających, etap II ( podbicie fundamentów, wykonanie płyty dennej oraz izolacji przeciwwodnych poziomych i pionowych pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w częsci środkowej i zachodniej pałacu)szczegóły
700 000.00
55.0000563/12Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Białej Rawskiej
NIP:835-13-55-483
Biała Rawska, Sanktuarium Matki Bożej Miłosiernej, kościół p.w. św. Wojciecha BM (XVI w.): wykonanie tynków renowacyjnych, odgrzybianie, czyszczenie i naprawa murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu, malowanie elewacjiszczegóły
55.4000564/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary w Ulanowie
NIP:602-00-07-310
Ulanów, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary (XVII w.): wymiana podwalin oraz pokrycia dachowegoszczegóły
44.6000568/12Powiat Płocki
NIP:774-24-16-171
Koszelew, Dom Pomocy Społecznej (XIX w.): remont elewacji,tarasu i dachu "Pałacu"szczegóły
75.4000570/12Muzeum w Łowiczu
NIP:834-11-81-478
Łowicz, gmach pomisjonarski, kaplica św. Karola Boromeusza (XVII/XVIII w.): konserwacja fresków autorstwa M. A. Palloniegoszczegóły
158 229.83
49.2000571/12Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP Płocku
NIP:774-19-87-256
Płock, organy W. Sauer’a (1907 r.) w Bazylice Katedralnej pw. Najświętszej Maryi Panny w Płocku: rekonstrukcja pod względem technicznym i brzmieniowym - I etapszczegóły
50.6000572/12Muzeum Miasta Zgierza
NIP:732-10-77-607
Zgierz, Muzeum Miasta Zgierza (1828): remont elewacji, odtworzenie okiennic oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowejszczegóły
56.0000573/12parafia rzymskokatolicka w Ścinawie Małej
NIP:753-19-96-912
Ścinawa Mała, kościół p.w. Nawiedzenia NMP - ambona drewniana polichromowana, pozłacana J. Hartmanna i malarza A. Stephana (XVIII w.): konserwacjaszczegóły
56.4000578/12Diecezja Toruńska
NIP:956-16-26-196
Zamek Bierzgłowski, Zamek Krzyżacki - wieża bramna zamku (XIII/XIV w.): elewacja południowa i wschodnia, prace konserwatorskie i restauratorskie muru ceglanego i kamiennego oraz stolarki - II etapszczegóły
56.0000579/12Parafia rzymsko-katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie
NIP:956-19-24-479
Przeczno, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIV w.): konserwacja elewacji wieży i kruchty zachodniejszczegóły
81.5000580/12Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu
NIP:927-14-10-157
Gościkowo-Paradyż, kościół p.w. św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia NMP (XIII-XVIII w.): zabezpieczenie sygnaturki nad korpusem głównym kościołaszczegóły
245 236.49
53.2000581/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu
NIP:596-15-00-522
Międzyrzecz, gotycki kościół p.w. św. Jana Chrzciciela - polichromie (XVI w.): konserwacja polichromii ścian i sklepień w prezbiteriumszczegóły
40.0000583/12Powiat Zielonogórski
NIP:973-05-88-217
Trzebiechów, Dom Pomocy Społecznej (XX w.): remont schodów zewnętrznychszczegóły
83.1000585/12Parafia Rzymskokatolicka pw. świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie
NIP:927-18-86-405
Kosieczyn, kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (XIV/XV w.): ostatni etap kompleksowej konserwacji i restauracji kościołaszczegóły
700 000.00
50.0000587/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia M.B. i Św. Michała
NIP:763-19-47-652
Wieleń, kościół p.w. Wniebowzięcia MB i św. Michała - prospekt organowy wraz z instrumentem (1879 r.): renowacja - II etapszczegóły
47.6000589/12Dom Zakonny Zgromadzenia Sóstr Najświetszej Rodziny z Nazaretu
NIP:514-02-12-153
Ostrzeszów, Pobernardyński Zespół Klasztorny (XVIII w): remont elewacjiszczegóły
81.5000590/12Powiat Międzyrzecki
NIP:596-15-22-825
Międzyrzecz, zamek piastowski (XIV-XVI w.): remont i konserwacja - konieczna kontynuacja prac zabezpieczającychszczegóły
150 000.00
48.8000594/12Kazimierz Szczepan Kaczkowski
NIP:852-23-43-743
Jelenin, Pałac (XIX w.): kompletny remont elewacji, prace konserwatorskie detali architektonicznych, remont ścian wewnętrznych-uzupełnienie tynków, remont dachu- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkuszczegóły
42.8000600/12Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Dom Zakonny
NIP:778-13-51-240
Poznań, budynek Gimnazjum Sióstr Urszulanej Unii Rzymskiej (XX w.): prace remontowe przy elewacjachszczegóły
77.9100601/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Rąbiniu
NIP:698-13-73-286
Rąbiń, kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła (XVI w.): remont elementów konstrukcyjnychszczegóły
150 000.00
49.2000602/12Parafia Rzymskokatolicka p. w. Podwyższenia Krzyża Św.
NIP:777-14-19-812
Cerekwica, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIX): remont dachuszczegóły
76.0800603/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym
NIP:777-22-02-440
Tarnowo Podgórne; Kościół pw. Wszystkich Świętych; (1464 r.); wzmocnienie konstrukcji sklepienia i ścian nawyszczegóły
350 000.00
81.6000604/12Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Kosmy i Damiana w Okoninie
NIP:876-21-03-837
Okonin, kościół p.w. św. Kosmy i Damiana (XIV w.): remont dachu na kościele parafialnym - II etap wraz z koniecznymi robotami naprawczymi murów kościołaszczegóły
350 000.00
57.6700605/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Gnieźnie
NIP:784-19-49-752
Gniezno, kościół p.w. Świętej Trójcy (XV w. - XVII w.): remont wieżyszczegóły
200 000.00
47.2000606/12Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
NIP:888-21-79-530
Włocławek, siedziba Muzeum Historii (XVIII w.): remont dachów i izolacja fundamentówszczegóły
45.2000607/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Rokietnicy
NIP:777-17-93-806
Rokietnica, kościół p.w. Chrystusa Króla (XIX w.): przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanychszczegóły
43.6000608/12Powiat Wolsztyński
NIP:923-15-09-056
Wroniawy, pałac - obecnie budynek Domu Wczasów Dziecięcych (XIX i XX w): remont dachu i doprowadzenie do zgodności z przepisami przeciwpożarowymiszczegóły
42.0000610/12Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Ostrowie Wielkopolskim
NIP:622-01-08-665
Ostrów Wlkp., willa podmiejska, tzw. "Zameczek" (XIX w.): wymiana pokrycia dachu oraz montaż instalacji odgromowejszczegóły
41.8000612/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu
NIP:561-12-14-112
Bysław, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego - organy (XIX w.): remont i konserwacjaszczegóły
47.6000669/12Gmina Wschowa
NIP:925-19-31-551
Wschowa, Staromiejski Cmentarz Ewangelicki (XVII w.): remont fragmentu muru i konserwacja zabytkowych płyt epitafijnychszczegóły
50.0000672/12Gmina Miasta Brodnicy
NIP:874-17-40-467
Brodnica, Wieża Ratuszowa z fragmentem muru (XIV w.): renowacjaszczegóły
45.6000673/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bralinie
NIP:619-18-01-055
Bralin, kościół odpustowy p.w. Narodzenia NMP na Pólku p. Bralinem (1711 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów ruchomych: ołtarz boczny p.w. Chrystusa Bolesnego (XVIII w. i XIX w.), ambona (XIX w.) i 3 konfesjonały (XIX w.)szczegóły
79.2000677/12Miasto Kostrzyn nad Odrą
NIP:599-27-71-328
Kostrzyn nad Odrą, Bastion Król (XIX w.): ratunkowy remont grodzy i i basteiszczegóły
600 000.00
46.4000679/12Adam i Danuta Wawrzyniak
NIP:698-00-01-737
Spławie, pałac (1840 r.): remont kapitalny dachuszczegóły
43.8000681/12Ulichnowski Janusz
NIP:622-00-00-703
Ostrów Wielkopolski, willa secesyjna XX w.): renowacja elewacji wraz z konserwacją detali architektonicznych, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, odrestaurowanie fontannyszczegóły
39.6000683/12Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
NIP:599-00-03-387
Gorzów Wielkopolski, Zespół Willowo-Ogrodowy (XX w.): restauracja i konserwacja ogrodzeniaszczegóły
51.0000689/12Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie
NIP:946-18-34-357
Lublin, Kuria Metropolitalna: Pałac Biskupi (XVIII w.), Pałac Konsystorski (XIX w.), Łącznik z Kaplicą (XIX w.): wykonanie izolacji ścian piwnicznych i fundamentowychszczegóły
39.4000690/12Gmina Wolsztyn
NIP:923-16-58-141
Wolsztyn, zespół budowlany Progimnazjum Realnego, ob. Szkoły Podstawowej nr 1 (XX w.): wymiana stolarki okiennej na nową, wykonaną z drewnaszczegóły
43.2000691/12Rzymsko - Katolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
NIP:968-06-51-504
Opatówek, kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (XX w.): prace przy dolnych dachach kościoła naw bocznychszczegóły
52.8000692/12Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie
NIP:946-18-34-104
Lublin, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej - wotum króla Władysława Jagiełły za zwycięstwo pod Grunwaldem - wieża (XVI w.): prace konserwatorskie przy wewnętrznych murach wieży szczegóły
54.2000693/12Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie
NIP:946-18-34-104
Lublin, kościół rektoralny p.w. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, wotum króla Władysława Jagiełły - zabytki ruchome w kaplicy św. Judy Tadeusza (XVI w.): prace konserwatorskieszczegóły
47.8000697/12Parafia Greckokatolicka p. w. śww. Cyryla i Metodego w Międzyrzeczu
NIP:596-16-39-303
Międzyrzecz Wlkp., cerkiew p.w. śww. Cyryla i Metodego (XIX w.): remont pokrycia dachowego i opierzeń blacharskichszczegóły
47.4000698/12Miasto i Gmina Krotoszyn
NIP:621-16-93-428
Krotoszyn, budynek poklasztorny oo. Trynitarzy (XVIII w.): badania konserwatorskie i remont piwnicszczegóły
0 błędy form.00703/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Michała Archanioła w Miłoradzu
NIP:579-19-42-450
Miłoradz, kościół p.w. św. Michała Archanioła - prawy ołtarz boczny (XVIII w.): konserwacja i restauracjaszczegóły
0 błędy form.00705/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Michała Archanioła w Miłoradzu
NIP:579-19-42-450
Miłoradz, kościół p.w. św. Michała Archanioła - dwa konfesjonały (XVIII w.): konserwacja i restauracjaszczegóły
51.0000761/12Parafia Ryzmskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa w Lubomierzu
NIP:616-12-46-407
Lubomierz, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa - malowidło ze sceną Przemienienia Pańskiego na zachodnim przęśle nawy głównej (XVIII w.): konserwacjaszczegóły
50.2000772/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Gryfowie Śl.
NIP:616-12-27-373
Gryfów Śląski, kościół p.w. św. Jadwigi - ambona (XVIII w.): konserwacjaszczegóły
51.0000775/12Sławomir Bieda
NIP:678-00-29-553
Leśna, pałac (XIX w.): zabezpieczenie konstrukcji wraz z odtworzeniem stropów i klatki schodowejszczegóły
52.2000779/12Parafia rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Domaniowie
NIP:912-18-40-092
Brzezimierz, kościół gotycki w części neogotycki p.w. Krzyża Świętego (XV i XIX w.): remont dachu kościoła oraz schodów drewnianych w wieży i żeliwnych schodów zewnętrznychszczegóły
100 000.00
81.0000780/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła
NIP:579-19-29-188
Nowy Staw, kościół p.w. św. Mateusza Apostoła - Kolegiata Żuławska (XV w.): remont więźby dachowej i pokrycia dachu nawy północnej, przedsionek - etap IIszczegóły
100 000.00
55.0000781/12Archidiecezja Gdańska
NIP:584-09-00-530
Gdańsk-Oliwa, Archikatedra - konserwacja ołtarza głównego (XVII w.) - etap Iszczegóły
100 000.00
53.2000784/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pisarzowicach
NIP:614-15-81-433
Pisarzowice, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XVI/XVIII w): wymiana pokrycia dachuszczegóły
51.4000786/12Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Oleśnicy
NIP:911-18-46-035
Oleśnica, kościół Zbawiciela (XIV w.): remont dachu, montaż instalacji odgromowej i wymiana okna w lukarnieszczegóły
47.6000789/12Parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP w Mirsku
NIP:616-12-27-580
Mirsk, kościół p.w. Zwiastowania NMP (XVI w.): prace renowacyjno-malarskie elewacjiszczegóły
48.6000790/12Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
NIP:611-18-63-368
Szklarska Poręba, Dom Carla i Gerharta Hauptmannów (XIX w.): remont dachu z wymianą pokrycia dachowego, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji alarmowych i telewizji przemysłowejszczegóły
47.6000791/12Parafia Rzymskokatolicka p w. świętego Jakuba Apostoła w Małujowicach
NIP:747-17-12-270
Psary, kościół p.w. Narodzenia NMP wraz z wyposażeniem(XVIII w.): refundacja kosztów wykonania izolacji zewnętrznej pionowej ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym oraz izolacji poziomej metodą iniekcji ciekło-krystalicznej ścianszczegóły
54.6000795/12Katedralna Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy
NIP:897-16-65-344
Wrocław, Prawosławna Cerkiew Katedralna Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (XV w.): remont wieży głównej katedry - I etapszczegóły
53.0000797/12Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny
NIP:911-19-23-072
Oleśnica, dawny kościół klasztorny benedyktynów, obecnie Prawosławna Cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP (XIV w.): wymiana okien elewacji wschodniej i południowejszczegóły
54.2000798/12Katedralna Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy
NIP:897-16-65-344
Wrocław, dawny kościół p.w. św. Barbary, obecnie Prawosławna Cerkiew Katedralna Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (XV w.): remont dachu katedryszczegóły
47.0000800/12Parafia rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Domaniowie
NIP:912-18-40-092
Piskorzów, kościół filialny p.w. św. Michała Archanioła (XVIII/XIX w.): remont i wymiana pokryciaszczegóły
52.8000801/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wniebowzięcia
NIP:579-20-07-522
Kończewice, kościół p.w. Matki Bożej Wniebowzięcia (XIV w.): prace remontowo-konserwatorskie w zakresie wymiany pokrycia dachu kościoła i wieży, konserwacji więźby dachowej i wymiany instalacji odgromowejszczegóły
52.2000802/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wniebowzięcia
NIP:579-20-07-522
Kończewice, kościół p.w. Matki Bożej Wniebowzięcia (XIV w.): konserwacja murówszczegóły
50.4000804/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Barbary w Stoszowicach
NIP:887-13-25-643
Stoszowice, kościół p.w. św. Barbary (XV w.): wymiana pokrycia dachowego wraz remontem więźby dachowejszczegóły
74.2000805/12PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. ANTONIEGO W RATAJNIE
NIP:882-21-06-361
Ratajno, kościół p.w. św. Antoniego (XIX w.): remont dachu nawy głównej i wieży - etap IIszczegóły
198 419.13
47.6000806/12Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o.
NIP:897-16-49-492
Wrocław, zabytkowa Łaźnia Miejska (XIX w.): wymiana ślusarki okiennej w pomieszczeniach III pietraszczegóły
72.2000807/12Jan Gutkowski
NIP:697-00-05-811
Dobrocin, zespół pałacowo-parkowy (XVIII w.): remont stropu nad II piętrem, remont więźby dachowej oraz odtworzenie historycznej więźby dachowej i remont pokrycia dachowegoszczegóły
0.00
54.0000808/12Jan Gutkowski
NIP:697-00-05-811
Wilków Wielki, zespół pałacowo-parkowy (XV w.): remont stropu nad II piętrem, więźby dachowej oraz pokrycia dachowego w budynku pałacuszczegóły
0 błędy form.00809/12Jan Gutkowski
NIP:697-00-05-811
Kluczowa, zespół pałacowo-parkowy (XVI w.): doraźne prace zabezpieczające i odbudowa elementów konstrukcji budynkuszczegóły
50.6000810/12Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łebie
NIP:841-13-38-383
Łeba, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XVII/XVIII w.): prace konserwatorskie elewacji południowej i północnej, konserwacja płyt nagrobnych z elewacji wschodniej i wykonanie opaski drenażowej wokół kościołaszczegóły
100 000.00
74.8000811/12Agnieszka Canals-Wąsik
NIP:578-19-53-558
Drewnica, gburski dom holenderski (XIX w.): kontynuacja kompleksowych prac budowlano- konserwatorskichszczegóły
170 000.00
52.6000813/12Parafia rzymsko-katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Jędrzychowicach
NIP:615-19-05-506
Jędrzychowice, kościół p.w. Narodzenia NMP (XVI w.): remont dachuszczegóły
69.5000816/12Klasztor OO. Dominikanów
NIP:897-15-89-726
Wrocław, kościół św. Wojciecha OO. Dominikanów (XIV w.): ratunkowe prace remontowe pokrycia dachu kościoła. Etap I - remont dachu nawy głównej i dachu części północnej transeptuszczegóły
200 000.00
52.6000837/12Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika Klasztor w Leśniowie
NIP:577-18-30-222
Leśniów, XVI-wieczny kościół Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin i zabudowania klasztorne wraz z wyposażeniem; projekt, dokumentacja i wymiana okien w kościeleszczegóły
45.4000838/12Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna Świętej Rodziny w Częstochowie
NIP:949-09-33-843
Częstochowa, neogotycki kościół katedralny p.w. Świętej Rodziny (1908-1927): zabezpieczenie obiektu systemem sygnalizacji pożaru i instalacją sygnalizacji włamania i napaduszczegóły
46.4000839/12Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna Świętej Rodziny w Częstochowie
NIP:949-09-33-843
Częstochowa, neogotycki kościół katedralny p.w. Świętej Rodziny (1908-1927): dokończenie prac dachowych z montażem systemu ogrzewania koryt i rur spustowychszczegóły
48.0000840/12Katolicka Parafia p.w.św.Wawrzyńca
NIP:573-23-10-292
Borowno,kościół p.w. św. Wawrzyńca (1846 r.): wymiana okien w nawie kościoła, wymiana tynków zewnętrznych na ścianach nawy kościoła wraz z ich pomalowaniemszczegóły
80.6000842/12Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Lubecku
NIP:575-13-46-428
Lubecko, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XV w.): konserwacja techniczna średniowiecznego malowidła na ścianach prezbiteriumszczegóły
300 000.00
57.4000848/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Podolu
NIP:734-13-31-150
Podole, drewniany kościół p.w. Podwyższenia Św. Krzyża (XV/XVI w.): kompleksowe prace konserwatorskie przy polichromii ścian i stropuszczegóły
46.8000853/12Rzym.-Kat. Parafia p.w. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich
NIP:915-16-66-517
Oborniki Śląskie, kościół p.w. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego (XX w.): remont pokrycia dachowegoszczegóły
48.6000855/12PARAFIA RZYM-KAT PW ŚW AUGUSTYNA WE WROCŁAWIU
NIP:899-21-74-143
Wrocław, kościół p.w. św. Augustyna (XX w.): konserwacja fasad - etap IIszczegóły
67.0000858/12Fundacja Doliny Palaców I Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
NIP:898-20-69-723
Bukowiec, zespół pałacowo-parkowy - stodoła (XIX w.): remont dachuszczegóły
200 000.00
56.2500862/12Fundacja Doliny Palaców I Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
NIP:898-20-69-723
Bukowiec, pawilon parkowy tzw. Opactwo (XVIII w): prace rewaloryzacyjneszczegóły
74.5000885/12Fundacja Doliny Palaców I Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
NIP:898-20-69-723
Bukowiec, budynek mieszkalno-gospodarczy na terenie zespołu pałacowo-parkowego (XIX w.): prace budowlane, konstrukcyjne i konserwatorskie - etap Iszczegóły
397 534.81
51.2000886/12Parafia w Lądku Zdroju
NIP:881-13-99-483
Lądek Zdrój, kościół p.w. Narodzenia NMP (XVII w.): remont dachuszczegóły
72.0000888/12Parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojanowie
NIP:611-26-42-155
Dąbrowica, kościół p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej - Uzdrowienia Chorych (XIX w.): remont więźby dachowej z wymianą pokryciaszczegóły
250 000.00
55.8000889/12Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Barbary w Kokoszkowych
NIP:592-19-94-127
Kokoszkowy, kościół p.w. św. Barbary - malowidła (XIV w.): odsłonięcie, konserwacja i restauracja gotyckich malowidel na ścianie wschodniej prezbiteriumszczegóły
49.8000895/12Zamek Międzylesie Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
NIP:881-14-71-855
Międzylesie, Zamek (XVII w.): odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych wraz z kolorystyką w barokowym skrzydle pałacowym część B - elewacja zachodniaszczegóły
55.6000900/12Parafia rzymsko - katolicka p.w. św. Elżbiety
NIP:897-16-32-474
Wrocław, kościół bazyliki mniejszej p.w. św. Elżbiety (XIV/XVIII w.): prace konserwatorskie, restauratorkie i remontowe przy dwóch kamiennych portalach: wieży kościelnej i wejścia do wieży oraz czterech epitafiów wieży kościelnej - kontynuacja II etap pracszczegóły
46.8000902/12Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna Świętej Rodziny w Częstochowie
NIP:949-09-33-843
Częstochowa, neogotycki kościół katedralny p.w. Świętej Rodziny z(1908-1927): wykonanie zabezpieczenia przed podciąganiem kapilarnym i skuteczne osuszenie fundamentów i ścian kościołaszczegóły
72.8000903/12Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Mikolaja w Truskolasach
NIP:574-15-02-335
Truskolasy, kościół p.w. św. Mikołaja (l poł. XVIII wieku): zakup i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)szczegóły
74 950.09
49.8000909/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wniebowzięcia
NIP:579-20-07-522
Kończewice, kościół p.w. Matki Bożej Wniebowzięcia - ołtarz boczny p.w. NMP (XVIII w.): prace konserwatorskieszczegóły
57.2000938/12Gmina Biskupiec
NIP:877-14-19-907
Biskupiec, Ratusz (XX w.): odnowa budynku - izolacja termiczna i remont dachu, elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa kominów i instalacja odgromowa budynkuszczegóły
46.4000944/12Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Św. Mikołaja w Szwarcenowie
NIP:877-13-85-290
Szwarcenowo, kościół p.w. św. Mikołaja (XVIII w.): remont i wymiana stolarki okiennejszczegóły
49.0000951/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Czyrnej
NIP:734-29-07-480
Czyrna, cerkiew p.w. św. Prascewii - ołtarz (XVIII w.): konserwacja ołtarza z Chrystusem malowanym u szczytuszczegóły
49.2000957/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Czyrnej
NIP:734-29-07-480
Piorunka, cerkiew p.w. ŚŚ. Kosmy i Damiana (XVIII w.): konserwacja ikonostasu rokokowegoszczegóły
54.4000966/12Parafia rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca NMP
NIP:597-10-44-190
Barlinek, kościół (XIII w.): naprawa więżby dachowej i wymiana pokrycia dachuszczegóły
49.8000976/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Nieustającej Pomocy w Bereście
NIP:734-28-27-249
Berest, cerkiew p.w. ŚŚ. Kosmy i Damiana - ołtarz główny (XVIII/XIX w.): konserwacja ołtarza głównego baldachimowegoszczegóły
48.8000988/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Nieustającej Pomocy w Bereście
NIP:734-28-27-249
Polany, cerkiew p.w. św. Michała Archanioła - ołtarz boczny z obrazami (XVIII w.): konserwacjaszczegóły
55.6001011/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Apostoła w Runowie
NIP:854-13-25-976
Runowo, kościół p.w. św. Tomasza Apostoła (XIV - XV w.): remont elewacji nawy i zakrystii kościołaszczegóły
80 000.00
54.2001020/12Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najśw. Zbawiciela i Wszystkich Świętych
NIP:739-29-87-133
Dobre Miasto, kościół kolegiacki p.w. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych - baptysterium i chrzcielnica (XVII w.): prace konserwatorskieszczegóły
71.6001022/12Parafia Rzymskokatolicka w Żabowie
NIP:853-12-11-774
Żabów, wyposażenie wnętrza kościoła filialnego (XVIII w.): konserwacja barokowej ambony - etap III końcowyszczegóły
76 584.26
51.2001026/12Klasztor Franciszkanów
NIP:959-12-18-378
Chęciny, Klasztor Franciszkanów (XVIII w.): modernizacja dachu, XIV-wiecznego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP oraz XVII-wiecznej kaplicy Branickichszczegóły
62.0001028/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Krzeszowicach
NIP:944-18-47-380
Krzeszowice, Kaplica Cmentarna-Mauzoleum Gen. J. Chłopickiego (XIX w.): prace budowlano-konserwatorskieszczegóły
100 000.00
80.6001035/12Parafia p.w. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim
NIP:877-10-27-053
Nowe Miasto Lubawskie, kościół p.w. św. Tomasza Apostoła - malowidła w nawie głównej (XVII w.): konserwacjaszczegóły
150 000.00
45.4001040/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie
NIP:738-17-89-197
Krzywa. kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (XX w.): remont oszalowania zewnętrznego, reparacja kamiennego cokołuszczegóły
74.8001045/12Gmina Krzeszowice
NIP:675-10-00-245
Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin – etap IIIszczegóły
596 726.99
48.0001055/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Jędrzejowie
NIP:656-12-58-348
Jędrzejów, kościół p.w. Świętej Trójcy - ołtarz św. Floriana (XVIII w.): konserwacjaszczegóły
51.0001060/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Jędrzejowie
NIP:656-12-58-348
Jędrzejów, kościół p.w. Świętej Trójcy - renesansowy portal z prezbiterium: konserwacjaszczegóły
53.2501064/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Jędrzejowie
NIP:656-12-58-348
Jędrzejów, kościół p.w. Świętej Trójcy- późnogotycki portal w prezbiterium: konserwacjaszczegóły
78.0001071/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wiślicy
NIP:655-13-38-235
Wiślica, Dom Długosza (XV w.): hydroizolacja piwnic - kontynuacjaszczegóły
400 000.00
52.0001077/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina w Marcyporębie
NIP:551-21-69-124
Marcyporęba, drewniany kościół p.w. św. Marcina - prawy ołtarz boczny (XVIII w.): konserwacjaszczegóły
46.0001143/12Szensztacki Instytut Sióstr Maryi
NIP:532-16-19-711
Koszalin-Góra Chełmska, wieża widokowa (XIX w.): prace konserwatorsko-restauratorskie oraz roboty budowlaneprzy elewacji zewnętrznej i wewnętrznej obiektu i tarasu na szczycie wieży oraz wymiana stolarki okiennejszczegóły
54.0001148/12Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie
NIP:739-32-70-153
Głotowo, kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela - ołtarz główny (XVIIIw): zakończenie prac konserwatorskichszczegóły
44.4001160/12Mariola Żuk - Skarszewska
NIP:676-15-53-827
Przyszowa, Cmentarz - Grób Rodziny Żuk-Skaryszewskich (XX w.): konserwacja - etap IIszczegóły
47.4001162/12Parafia p.w. śś. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu
NIP:734-29-00-609
Tropie, kościół p.w. śś. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta - barokowe ołtarze boczne: konserwacjaszczegóły
74.0001166/12Parafia w Sarbinowie p.w. Wniebowzięcia N.M.P
NIP:597-15-61-778
Chwarszczany, kościół p.w. św. Stanisława Kostki-kaplica zakonna templariuszy i joannitów (XIII-XIV w.): remont więźby dachowej i wymiany pokrycia dachowego z naprawą korony murów kościołaszczegóły
350 000.00
73.6001168/12Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie
NIP:739-30-87-495
Olsztyn, kościół NSPJ,(XIX/XX w.): konserwacja i ratunkowy remont wież (opinia PINB)szczegóły
269 421.12
71.4001175/12Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu
NIP:864-18-78-031
Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna - inkunabuły i starodruki (XV-XVIII w.): prace ratownicze polegające na dezynsekcji, odkażaniu, czyszczeniu i zabezpieczeniu 17 inkunabułów i 502 starodrukówszczegóły
230 000.00
56.8001179/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma BM w Barwałdzie Dolnym
NIP:551-21-08-192
Barwałd Dolny, drewniany kościół p.w. św. Erazma BM (XVII w.): prace konserwatorskie kościoła, podmurówki i schodów oraz muru wokół kościołaszczegóły
52.6001185/12Rzymskokatolicka Parafia p.w. św.Katarzyny
NIP:551-22-82-820
Spytkowice, kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XVII w.): rewitalizacja i remont ścian wewnętrznych oraz sklepieńszczegóły
48.2001192/12Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha w Lidzbarku
NIP:571-10-25-385
Lidzbark, kościół p.w. św. Wojciecha (XVIII w.): odnowienie elewacjiszczegóły
44.2001194/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Swiętego
NIP:877-10-95-296
Piotrowice, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XX w.): remont konserwatorski dachu kościoła i wieżyszczegóły
49.4001197/12PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW ANDRZEJA AP. W OLKUSZU
NIP:637-17-39-659
Olkusz, Bazylika p.w. św. Andrzeja Ap. - ołtarz ukrzyżowania (XVII w.): konserwacjaszczegóły
48.2001216/12Janina Mendys Gatti
NIP:675-10-78-520
Poręba Żegoty, Zespół pałacowo-parkowy (XVIII i XX w.): wykonanie prac konserwatorkich i robót budowlanych pryz budynku oficyny pałacowej, ruinach pałacu, budynku oranzerii i mauzoleumszczegóły
52.8001220/12Zofia Piasecka-Tarabuła, Marta Tarabuła
NIP:676-14-89-733
Ryczów, Pałac (XIX w.): wymiana drewnianej więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych oraz ofasowań blacharskich; wymiana okien; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ułożenie drenażu i wykonanie systemu odprowadzania wód odpadowychszczegóły
79.4001225/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu
NIP:735-16-20-246
Trybsz, drewniany kościół p.w. św. Elżbiety Węgierskiej (XVI w.): kompleksowe prace konserwatorskie - zakończenie zadaniaszczegóły
470 000.00
0 błędy form.01228/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Marcina Biskupa
NIP:877-14-50-389
Boleszyn, kościół p.w. św. Marcina (XVIII w.): remont pokrycia dachówszczegóły
57.2001326/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy
NIP:611-21-80-559
Mała Kamienica, kościół filialny p.w. św. Barbary strop i malowidła (XV/XVI w.): pełna konserwacja drewnianego, polichromowanego stropu i gotycko-renesansowych malowideł ściennych w prezbiterium - IV etapszczegóły
48.2001328/12Stanisław Kubarski
NIP:611-00-08-187
Komarno, Pałac - malowidła ścienne (XVIII i XIX w.): transfer i pełna konserwacja malowideł ściennych i wypraw w sali narożnej - II etap pracszczegóły
54.8001333/12Topacz Investment Sp. z o.o.
NIP:896-13-38-394
Ślęza, budynek dworski z wieżą mieszkalną (XIV/XV w.): prace budowlano-konserwatorskieszczegóły
50.6001337/12Irena Urzędowska Ludwik Urzędowski
NIP:887-10-03-744
Ziębice, kamienica przy Rynku (XVI w.): remont elewacjiszczegóły
45.6001338/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Karola Boromeusza
NIP:899-21-24-234
Wrocław, kościół p.w. św. Karola Boromeusza (XX w.): remont elewacji południowej wraz z główną wieżą kościołaszczegóły
53.0001343/12Parafia św. Elżbiety w Lubieszewie
NIP:578-10-68-661
Orłowo, filia kościoła parafialnego (XIV w.): naprawa dachuszczegóły
52.4001346/12Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
NIP:579-18-24-006
Malbork, kościół p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (XVII w.): remont dachuszczegóły
58.1601349/12Kościół Rektoralny p.w. Św. Macieja
NIP:897-16-79-955
Wrocław, kościół Rektoralny p.w. św. Macieja (XIII w.): II etap prac konserwatorskch wnętrza kościoła - prezbiterium szczegóły
500 000.00
56.0001352/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie
NIP:882-17-89-079
Dzierżoniów, kościół p.w. św. Jerzego (XIV-XVI w.): prace konserwatorskie elewacji północnej - ceglanych wątków ścian zewnętrznych i detalu kamiennego oraz tynków; kontynuacja prac zabezpieczających bryłę kościoła -II etapszczegóły
62.1701357/12Parafia Rzymsko-Katolicka p/w św. Antoniego Padewskiego w Pieszycach
NIP:882-18-62-066
Pieszyce, kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego (XIX w.): remont i konserwacja dwóch kamiennych sterczyn na elewacji północnego ramienia transeptuszczegóły
100 000.00
53.8001362/12Rzymsko - Katolicka Parafia p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Bielanach Wrocławskich
NIP:896-14-18-058
Bielany Wrocławskie, kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła (XV w.): remont budowlano-konserwatorski dachów kościołaszczegóły
49.2001368/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jerzego
NIP:881-14-42-440
Ponikwa, kościół filialny p.w. św. Józefa Robotnika (XVIII w.): remont konserwatorski dachuszczegóły
53.2001370/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Franciszka z Asyżu
NIP:884-25-28-065
Świebodzice, kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu (XIII w.): prace konserwatorskie przy elewacjiszczegóły
49.2001371/12Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkch Świętych
NIP:884-24-96-951
Szczepanów, kościół filialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej (XVI w.): prace konserwatorskie przy elewacjiszczegóły
54.4001379/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Piszkowicach
NIP:883-18-29-975
Piszkowice, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIV, XVIII i XIXw.): kapitalny remont elewacji - etap III (ostatni)szczegóły
49.4001380/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach
NIP:988-02-32-114
Głębowice, kościół p.w. NMP z Góry Karmel - ołtarz boczny św. Jadwigi Śląskiej (XVIII w): konserwacjaszczegóły
76.8001383/12Zgromadzenie Redemptorystów, Dom Zakonny w Bardzie
NIP:887-13-50-492
Bardo, pocysterski klasztor i mieszczące się w nim Muzeum Sztuki Sakralnej (XVIII w.): wymiana pokrycia dachowego - II etap.szczegóły
180 000.00
82.2001385/12Parafia rzymskokatolicka p.w. NMP na Piasku
NIP:898-18-30-253
Wrocław, kościół p.w. NMP na Piasku (XIV w.): remont pokrycia dachu prezbiterium i dwóch wieższczegóły
756 612.69
55.2001388/12Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Brygidy w Gdańsku
NIP:583-18-98-130
Gdańsk, kościół p.w. św. Brygidy (XIV-XV w.): kompleksowa konserwacja elewacji zakrystii, nawy północnej, baptysterium, szczytów nawy głównej oraz wschodniej klatki schodowejszczegóły
57.2001389/12miasto Chojnów
NIP:694-10-01-727
Chojnów, Baszta Tkaczy (XV-XVI w.): prace konserwatorsko remontowe wnętrza - etap IIszczegóły
54.8001391/12Gmina i Miasto Lwówek Śląski
NIP:616-10-03-030
Lwówek Śląski (XIV-XV w.): odbudowa i remont zagrożonych zawaleniem fragmentów murów obronnychszczegóły
57.2001392/12Powiat Chojnice
NIP:555-19-17-808
Chojnice, mur miejski obronny (XIV w.): prace konserwatorskie przy reliktach kamiennych i ceglanych murówszczegóły
75.2501394/12Gmina Walim
NIP:886-25-72-773
Walim, Zamek Grodno (XIII w.): zabezpieczenie konstrukcjiszczegóły
500 000.00
51.4001398/12Gmina Stara Kamienica
NIP:611-01-12-950
Wojcieszyce, kościół poewangelicki (XVIII w.): remont elewacji wewnętrznej i zewnętrznej ,osuszenie ścian, uzupełnienie i naprawa drewnianego sklepienia - etap IIIszczegóły
50.0001401/12Dzierzgoński Ośrodek Kultury
NIP:579-10-03-628
Dzierzgoń,budynek poklasztorny Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury (XVIII w.): roboty remontowo wykończeniowe budynku, poprawa stanu technicznego i estetycznego wykończeń dachu, ścian zewnętrznych i częściowo wewnętrznychszczegóły
49.6001433/12Parafia Rzymskokatolicka Wojcieszyce
NIP:611-23-31-248
Wojcieszyce, kościół p.w.św. Barbary - ołtarz główny (XVIII w.): prace konserwatorskieszczegóły
46.2001436/12Powiat Legnicki
NIP:691-22-26-286
Brennik, zespół pałacowy "Prząśnik" (XIX w.): modernizacja instalacji elektrycznej i montaż instalacji przeciwpożarowejszczegóły
51.2001440/12Gmina Bolków
NIP:695-13-99-915
Bolków, kapliczka (XVII/XVIII w.): remontszczegóły
50 000.00
46.0001441/12Polski Związek Łowiecki
NIP:526-03-00-463
Wikcinek / Gradów, remont i renowacja zabytkowego dworu w Gradowie (XIX-XX wiek): wymiana pokrycia dachowego wraz z odtworzeniem lukarn.szczegóły
79.2501443/12Gmina Wleń
NIP:616-12-76-377
Wleń, zamek (XVII w.): konserwacja murów kamiennych, odwodnienie zamku, likwidacja zagrożeń dalszymi awariami oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu - Etap 4szczegóły
373 239.71
58.0001446/12Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
NIP:883-00-05-657
Duszniki-Zdrój, Muzeum Papiernictwa - polichromie (XVII-XIX w.): konserwacjaszczegóły
44.8001449/12Powiat Tarnogórski
NIP:645-25-13-103
Nakło Śląskie, neogotycki pałac z wieżą (1856 r.): remont wieży szczegóły
84.5001450/12Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
NIP:883-00-05-657
Duszniki-Zdrój, Muzeum Papiernictwa (XVII w.): zabezpieczenie dachu i ścian szczytowych budynku głównego muzeum oraz pomieszczeń polichromii - etap IV.szczegóły
40 000.00
71.0001452/12Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido"
NIP:648-26-17-623
Zabrze, Skansen Górniczy "Królowa Luiza" - budynek dawnej rozdzielni 6 kV (1914 r.) - restauracja i konserwacja urządzeń pomiarowych zabytkowej tablicy sterowniczej szczegóły
130 000.00
56.6001454/12Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
NIP:839-17-76-423
Słupsk, Baszta Czarownic (XIVw.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, remont schodów z cegły gotyckiej, odnowienie pokrycia dachowego, wymiana okien strzelniczychszczegóły
63.8001461/12Gmina Ząbkowice Śląskie
NIP:887-16-35-243
Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV - XVI w.): zabezpieczenie wieży bramnej i sklepień w celu uniknięcia katastrofy budowlanej i udostępnienia zabytku dla zwiedzającychszczegóły
400 000.00
46.0001465/12Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Piekarach Śląskich
NIP:645-17-57-636
Piekary Śląskie - Kamień, neogotycki kościół p.w. św. Piotra i Pawła (1898-1899): remont dachu, elewacji, obróbek blacharskich i drzwi wieży szczegóły
61.5001466/12Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, DOm Zakonny w Wałbrzychu
NIP:886-16-12-855
Wałbrzych, Klasztor Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP (XIX w.): roboty renowacyjne elewacji budynku - etap IIszczegóły
100 000.00
51.0001467/12Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Jugowie
NIP:885-15-69-365
Jugów, kościół p.w. św. Katarzyny (XVIII w.): odbudowa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego na blachę cynkowo-tytanowąszczegóły
52.8001472/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja
NIP:897-15-58-252
Wrocław, kościół p.w. św. Antoniego (XVII w.): remont elewacji wschodniej wraz z wieżą kościołaszczegóły
150 000.00
79.0001475/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu
NIP:691-20-40-179
Legnickie Pole, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi Śląskiej - ołtarz główny (XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskieszczegóły
150 000.00
82.8001477/12Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze Sp. z o.o.
NIP:887-16-84-069
Srebrna Góra, twierdza (XVIII w.): remont Bastionu Dolnego oraz kontynuacja remontu Donjonu, Bastionu Kawaler i systemu odwodnień twierdzyszczegóły
1 200 000.00
51.6001480/12Zgromadzenie Redemptorystów, Dom Zakonny w Bardzie
NIP:887-13-50-492
Bardo, pocysterski klasztor i mieszczące się w nim Muzeum Sztuki Sakralnej (XVIII w.): instalacja systemu sygnalizacji pożaruszczegóły
80.0001486/12Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach
NIP:555-17-39-548
Renowacja konserwatorska wewnętrznych ścian i roboty budowlane w XIV wiecznej Bramie Człuchowskiej w Chojnicach. II etap prac przy zabytku.szczegóły
200 000.00
51.8001492/12Parafia Rzymskokatolicka
NIP:881-14-76-700
Stary Waliszów, kościół p.w. św. Wawrzyńca Męczennika (XVI-XIX w.): rewaloryzacja elewacjiszczegóły
71.2001495/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Włodzicach Wielkich
NIP:616-12-27-539
Włodzice Wielkie, kościół p.w. św. Michała Archanioła (XVI w.): wymiana pokrycia dachu wraz z naprawą więźby dachowejszczegóły
100 000.00
56.6001500/12Zuzanna Mogilnicka
NIP:615-14-53-553
Bogatynia, budynek przysłupowo-zrębowy (XIX w.): translokacja zabytkowego budynku mieszkalnego o konstrukcji przysłupowo-zrębowej wraz z usunięciem szkód popowodziowychszczegóły
0.00
49.4001514/12Parafia Rzymsko-katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lubawce
NIP:614-15-71-481
Lubawka, kościół p.w. Czternastu Świętych Wspomożycieli - bliźniaczy ołtarz boczny św. Jana Nepomucena (XVII/XVIII w.): konserwacja i renowacjaszczegóły
49.0001519/12Parafia Rzymsko-katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lubawce
NIP:614-15-71-481
Lubawka, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP - ambona (XVIII w.): pełna konserwacja i restauracjaszczegóły
55.6001534/12Powiat Legnicki
NIP:691-22-26-286
Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.): remont elewacji frontowej budynków nr 6 i 7szczegóły
50.2001542/12Austropol-Aqua Sp zo.o.
NIP:915-12-46-956
Strzeszów, Pałac (XVI - XIX w.): odbudowa i przebudowa spalonej więźby dachowej, odbudowa ścian nośnych poddasza, remont elewacji z przebudową elementów budynku i rozbudowa klatki schodowej, wymiana i odnowienie stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiana instalacji elektrycznej i odgromienie obiektuszczegóły
55.2001563/12Parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku
NIP:583-25-36-771
Gdańsk, Bazylika Mariacka: konserwacja gotyckiego okna kaplicy NMP (XV w.) z oszkleniem z lat 50-tych XX wiekuszczegóły
200 000.00
56.0001569/12Parafia św. Elżbiety w Lubieszewie
NIP:578-10-68-661
Lubieszewo, kościół p.w. św. Elżbiety (XIV w.): prace zabezpieczające konstrukcję dachuszczegóły
56.6001576/12Parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku
NIP:583-25-36-771
Gdańsk, Bazylika Mariacka - wystrój wnętrza (XV w.): prace konserwatorsko-restauratorskie - ołtarz św. Jakuba (1430 r.), trzy rzeźby (1410 r.-1430 r), dwie predelle (1433-1440 i II poł. XV w.)szczegóły
70 000.00
74.2001582/12Jadwiga Grądkowska - Sawicka
NIP:578-14-00-374
Marynowy, dom podcieniowy (XIX w.): prace konserwatorskie i roboty budowlaneszczegóły
450 000.00
56.6001617/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa
NIP:665-17-83-466
Kazimierz Biskupi, kościół p.w. św. Marcina Biskupa - elewacja południowo-wschodnia (XII w.): prace konserwatorskie: naprawa lica i konstrukcji kamienno-ceglanej elewacji, rekonstrukcja portalu, opierzenie przypór, wykonanie opaski odwadniającejszczegóły
57.1601621/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP i św. Sebastiana
NIP:713-23-70-217
Krasienin, kościół p.w. Narodzenia NMP i św. Sebastiana (XVII w): zabezpieczenie pokrycia wieży kościelnej, remont zabytkowego ogrodzenia i wykonanie odwodnienia wraz z chodnikiem wokół kościołaszczegóły
50 000.00
76.0001623/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Elżbiety w Jutrosinie
NIP:699-17-25-835
Jutrosin, kościół p.w. św. Elżbiety (XX w.): konserwacja polichromii drugiego przęsła nawy głównej w zakresie sklepienia i partii ściany pólnocnej od sklepienia do fryzu postaciowegoszczegóły
100 000.00
80.7001625/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św.Marcelina w Rogalinie
NIP:777-17-90-624
Rogalin, kaplica - Mauzoleum Rodu Raczyńskich (XIX w.): konserwacja prawej bocznej elewacji, wraz z konserwacją detali żeliwnychszczegóły
125 000.00
48.4001627/12Parafia rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej
NIP:924-17-40-855
Iłowa, kościół p.w. Chrystusa Króla (XVIII w.): remont dachu z wymianą pokryciaszczegóły
50.6001629/12Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków
NIP:712-01-06-851
Zawieprzyce, kaplica p.w. św. Antoniego Padewskiego (XVII w.): wykonanie prac remontowych przy fundamentach i elewacjiszczegóły
51.4001633/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca, ul. Kościelna 4, 62 - 811 Kościelna Wieś
NIP:608-00-70-453
Kościelna Wieś, kościół Pobenedyktyński (XII-XVII w.): naprawa stropów, więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowegoszczegóły
49.0001634/12Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Bytnicy
NIP:926-16-09-294
Grabin, kościół filialny p.w. św. Jana Chrzciciela - ołtarz główny oraz empory (XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskieszczegóły
80.2001639/12Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Mikołaja w Pieraniu
NIP:556-24-76-118
Pieranie, kościół drewniany p.w. św. Mikołaja - prezbiterium i polichromie (XVIII w.): prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych na drewnie w prezbiterium kościoła - IV etapszczegóły
200 000.00
52.4001657/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Bledzewie
NIP:596-15-51-560
Bledzew, kościół p.w. św. Katarzyny (XV w.): instalacja sygnalizacji pożaru i instalacja sygnalizacji włamania i napaduszczegóły
46.6001659/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Bledzewie
NIP:596-15-51-560
Stary Dworek, kościół p.w. św. Józefa (XVIII w.): instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu i systemu sygnalizacji pożaruszczegóły
52.0001661/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubsku
NIP:928-18-25-598
Lubsko, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XIII w.): instalacja sygnalizacji pożaruszczegóły
77.2001666/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieściu
NIP:698-15-19-755
Wonieść, kościół p.w. św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika (XVI w.): remont pokrycia dachowego nawy głównejszczegóły
150 000.00
0 błędy form.01669/12Parafia Rzymsko-Katolicka św. Andrzeja Apostoła
NIP:699-18-28-191
Rawicz, Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła (XVIIIw.): wymiana pokrycia dachowegoszczegóły
76.8001673/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Serbach
NIP:693-21-33-168
Gola, kościół filialny p.w. św. Jadwigi Śląskiej (XVII/XVIII w.): remont elewacji szczegóły
180 000.00
83.1001677/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu
NIP:556-22-35-774
Inowrocław, kościół p.w. św. Mikołaja (XV w.): kontynuacja remontu dachuszczegóły
200 000.00
52.2001682/12Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu
NIP:766-16-03-638
Wągrowiec, kościół p.w. św. Jakuba Apostoła (XVI w.): prace renowacyjno - konserwatorskie ścian i sklepień prezbiteriumszczegóły
50.6001687/12Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu
NIP:766-16-03-638
Wągrowiec, kościół Farny p.w. św. Jakuba Apostoła - ołtarz boczny p.w. św. Walentego (XVII w.): prace konserwatorskieszczegóły
46.1601692/12Gmina Niemce
NIP:713-30-56-658
Nasutów, Szkoła Podstawowa - dawniej rządcówka w Zespole Parkowo - dworskim (XIX/XXw): osuszanie i izolacja ścian fundamentowych, odwodnienie wokół budynku wraz z naprawą tynków wewnętrznych, wymianą stolarki okiennej i obróbek blacharskich oraz remontem schodów wejściowychszczegóły
0 błędy form.01699/12Strzelecki Ośrodek Kultury
NIP:281-00-65-239
Strzelce Krajeńskie, Spichlerz (XVIII w.): wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachu oraz jego docieplenie, likwidacja szkodników, osuszanie murów budynkuszczegóły
43.0001705/12Powiat Wągrowiecki
NIP:766-19-63-101
Wągrowiec, budynek Liceum Ogólnokształcącego i budynek mieszkalny - dawniej Willa Dyrektora (XIX w.): wymiana pokrycia dachowegoszczegóły
49.4001708/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mąkoszycach
NIP:514-02-53-583
Marcinki, drewniany kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej (XIX w.): roboty renowacyjno-konserwacyjne, prace dekarskie i elewacyjneszczegóły
54.6001716/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Trójcy w Strzelnie
NIP:557-15-00-307
Strzelno, kościół p.w. św. Prokopa (XV/XVI i XIX/XX w.): prace konserwatorski i restauratorskie przy elewacji romańskiej rotundy - etap III elewacja wschodnia i północna kościołaszczegóły
82.1001720/12Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie
NIP:619-19-39-150
Grębanin, drewniany kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (XVII w.): remont ścian zewnętrznych - etap Iszczegóły
150 000.00
50.0001721/12Gmina Ślesin
NIP:665-27-16-489
Ślesin, Łuk Triumfalny (XIX w.): roboty renowacyjneszczegóły
51.8001726/12Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Świata w Parkowie
NIP:766-16-09-167
Wełna, kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XVIII w.): konserwacja polichromii Adama Swacha na ścianach nawy głównejszczegóły
47.0001730/12Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie
NIP:784-16-25-340
Gniezno, Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne (XVIII - XX): renowacja pokrycia dachu i więźby dachowejszczegóły
47.4001738/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Dobiegniewie
NIP:594-13-48-689
Mierzęcin, kościół filialny (XVIII w.): remont pokrycia dachowego oraz renowacja fundamentówszczegóły
50.8001741/12Gmina Gubin o statusie miejskim
NIP:926-00-08-606
Gubin, wieża Fary (XVI w.): remont zwieńczenia wraz z adaptacją poziomu tarasu wieży na punkt widokowyszczegóły
53.4001746/12Miasto Chełm
NIP:563-21-67-582
Chełm, relikty wieży kamiennej z częścią zespołu pałacowego Daniela Romanowicza (XIII w.): badania archeologiczne i prace konserwatorskie z udostępnieniem dla turystówszczegóły
85.6001752/12Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu
NIP:922-17-73-722
Zamość, Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św.Tomasza Ap. - ołtarz św. Marii Magdaleny (XVII w.): konserwacja i restauracjaszczegóły
100 000.00
41.6001761/12Parafia Rzymskokatolicka pw Bożego Ciała
NIP:561-12-15-034
Tuchola, cmantarz parafialny (XIX w.): remont oraz budowa ogrodzenia i bramszczegóły
38.2001771/12Wspólnota Mieszkaniowa Św. Stanisława 6 w Kaliszu
NIP:618-19-58-565
Kalisz, wielorodzinny budynek mieszkalny (XIX w.): remont dachu wraz z wymianą dachówki ceramicznejszczegóły
37.2001774/12Wspólnota Mieszkaniowa Kadecka1 i Łazienna 13
NIP:618-19-59-174
Kalisz, budynek mieszkalny (XIX w.): prace remontowo - konserwatorskie schodów drewnianych i galeriiszczegóły
40.0001777/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bralinie
NIP:619-18-01-055
Mnichowice, kościół filialny p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XIX w.): całkowita wymiana pokrycia dachowego oraz wzmocnienie ścian wraz z odnowieniem elewacjiszczegóły
48.8001783/12Klasztor oo. Franciszkanów w Kaliszu
NIP:618-18-66-538
Kalisz, kaplica Męki Pańskiej (Nieustającej Adoracji) - prezbiterium (XIII w.), nawa (XV w.) oraz kruchta (XVII w.) przy kościele oo Franciszkanów p.w. św. Stanisława i MB: konserwacja i restauracjaszczegóły
46.8001784/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Św. Judy Tadeusza w Dorohuczy.
NIP:713-22-68-252
Dorohucza, kościół p.w. św. Judy Tadeusza (XVIII w.): remont i renowacja wnętrzaszczegóły
45.4001785/12Powiat Tucholski
NIP:561-13-27-276
Wysoka, budynek Domu Pomocy Społecznej (XVIII/XIX w.): prace konserwatorsko- restauratorskieszczegóły
48.2001786/12P.H. "Carbonex" Brzozowski Spółka Jawna
NIP:634-01-99-742
Palikije, dwór wraz z parkiem (XVII w.): osuszenie fundamentów oraz pokrycie ryzalitów nową nawierzchnią, odgrzybienie więźby dachowejszczegóły
45.8001886/12Parafia Polskokatolicka pw. Matki Boskiej Zwycięskiej
NIP:563-17-84-686
Chełm, Kościół Polskokatolicki Parafii p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej (XX w.): remont i przebudowa dachuszczegóły
55.6001890/12Klasztor OO. Bernardynów w Skępem
NIP:466-01-59-714
Skępe, Zespół Klasztorny OO. Bernardynów (XVI-XVIII w.): wymiana pokrycia dachowego i remont drewnianej konstrukcji dachów krużganków - III etap wieża na dziedzińcuszczegóły
100 000.00
79.5001891/12Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
NIP:918-17-73-229
Biłgoraj, Zagroda Sitarska (XIX w.): prace konserwatorskie, roboty budowlane w obiektach drewnianych wraz z zabezpieczeniem alarmowym ppoż.szczegóły
50 000.00
52.2001893/12Parafia pw. św.Michała Archanioła w Nowej Soli
NIP:925-10-78-027
Nowa Sól, kościół p.w. św. Michała Archanioła (XVI w.): prace renowacyjne i konserwatorskie balustrady chóru organowegoszczegóły
47.6001895/12Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem"
NIP:929-16-79-997
Zielona Góra, willa Friedricha Suckera (XIX w.): remont dachuszczegóły
52.8001897/12Parafia Rzymsko -Katolicka pw. MB Gromnicznej w Kożuchowie.
NIP:925-10-85-665
Kożuchów, kościół p.w. Matki Bożej Gromnicznej wraz z wyposażeniem (XVIIIw.): konserwacja ołtarza głównegoszczegóły
56.8001901/12Parafia Rzymsko -Katolicka pw. MB Gromnicznej w Kożuchowie.
NIP:925-10-85-665
Kożuchów, kościół p.w. Matki Boskiej Gromnicznej (XIII w.): remont dachuszczegóły
51.0001954/12Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Katarzyny w Waliszewie
NIP:784-24-51-592
Waliszewo, kościół p.w. św. Katarzyny (XVIII w.): remont i konserwacja konstrukcji zabytkowego kościoła oraz remont posadzki w prezbiteriumszczegóły
0 błędy form.01955/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie
NIP:712-27-82-639
Lublin, spichlerz (XIX w.): renowacja, wykonaniu prac restauratorskich i konserwatorskichszczegóły
79.3001956/12PTG "Twierdza Toruń Fort IV" Okoński S. Komandytowa w Toruniu
NIP:879-23-00-904
Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.): interwencyjne naprawy murów fosyszczegóły
100 000.00
53.7501957/12Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach"
NIP:786-14-78-965
Koszuty, dwór (XVIII w.): remont dachu oraz wymiana tynków na elewacjachszczegóły
51.4001960/12Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Anny w Krajence
NIP:767-14-97-729
Krajenka, kościół p.w. św. Anny (XV w.): prace renowacyjno-konserwatorskie pomieszczeń zabytkowych piwnicszczegóły
54.0001961/12Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Wita w Rogoźnie
NIP:766-14-30-445
Rogoźno, kościół p.w. św. Wita (XVI w.): remont ustroju więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu nad nawą głównąszczegóły
200 000.00
80.8001982/12Muzeum im ks. dr Władysława Łęgi w Grudziadzu
NIP:876-13-70-329
Grudziądz, spichrz (XVI w.): modernizacja instalacji elektrycznejszczegóły
0.00
45.8001986/12Gmina Karczmiska
NIP:717-18-01-265
Karczmiska Pierwsze, zespół dworsko-parkowy - murowane ogrodzenie (XIX w.): remont i odbudowa - etap Iszczegóły
47.4002000/12Powiat Jarociński
NIP:617-21-85-129
Poręba 32, dwór murowany (XIX w>): remont elewacji wraz z odtworzeniem zniszczonej przynależności zabytku, odtworzenie okien, drzwi zewnętrznych, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i odgromowejszczegóły
51.8002010/12Gmina Rakoniewice
NIP:995-01-98-613
Rostarzewo, ratusz (XVIII w.): rewitalizacja oraz jego zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną izbę pamięciszczegóły
47.8002014/12Powiat Wrzesiński
NIP:789-17-26-801
Miłosław, kościół poewangelicki (XIX w.): prace konserwatorsko-restauratorskie drewnianego stropu nad nawą główną oraz emporami bocznymiszczegóły
0 błędy form.02019/12Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
NIP:714-00-01-859
Kozłówka, zespół pałacowo-parkowy (XVIII w.): prace remontowo - konserwatorskie przy fontannieszczegóły
44.0002022/12Gmina Trzcinica
NIP:619-19-92-345
Pomiany, budynek pałacowy (XIX w.): remont elewacji budynkuszczegóły
52.6002028/12Powiat Krotoszyński
NIP:621-16-94-066
Koźmin Wlkp., Klasztor bernardyński (XVII w.): remont dachuszczegóły
100 000.00
73.9102033/12Parafia Greckokatolicka Narodzenia NMP w Lublinie
NIP:712-29-40-860
Korczmin, budynek drewniany przeznaczony na Transgraniczne Centrum Dialogu (XIX w.): prace konserwatorsko-budowlane (wykonanie konstrukcji ścian drewnianych, stropu nad parterem, więźby dachowej, pokrycia dachu wraz z elementami robót wykończeniowych oraz instalacjami) - III etapszczegóły
0.00
78.4002036/12Rzymskokatolicka Parafia p. w. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim
NIP:766-18-39-111
Tarnowo Pałuckie, kościół drewniany p.w. św. Mikołaja (XIV w.): konserwacja zewnętrzna ścian metodą odgrzybiania i impregnacjiszczegóły
30 000.00
51.2002047/12Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kaliszu
NIP:618-10-45-238
Stawiszyn, kościół (XIX w.): zabezpieczenie kościoła przed katastrofą budowlanąszczegóły
58.2002052/12Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria p.w. Św. Wojciecha
NIP:764-11-76-156
Ląd nad Wartą, kościół p.w. NMP (XVII/XVIII w.): renowacja elewacji frontowej części tympanonu i pilastrowania, wymiana okna witrażowego tympanonuszczegóły
200 000.00
55.2002054/12Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Katarzyny
NIP:874-14-37-680
Brodnica, kościół p.w. św. Katarzyny (XIV w.): konserwacja środkowej części południowej elewacji wieżyszczegóły
76 023.54
46.6002064/12Gmina Stare Miasto
NIP:665-27-33-559
Rumin, zespół dworsko-parkowy (XIX w.): remont dachuszczegóły
51.0002070/12PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA w WAŁBRZYCHU
NIP:886-24-95-038
Wałbrzych, kościół p.w. Zbawiciela (XVIII w.): remont i modernizacja, zakończenie wymiany stolarki otworowej - II etapszczegóły
54.4002073/12Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętego Mikołaja Biskupa we Wleniu
NIP:616-14-21-359
Bystrzyca, kościół p.w. Matki Bożej z Lourdes (XVIII w.): wzmocnienie oraz zabezpieczenie ścian kościoła wraz z naprawą więźby dachowej i wymianą pokryciaszczegóły
80 000.00
56.0002077/12Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Dziwiszowie
NIP:611-26-36-203
Dziwiszów, kościół p.w. św. Wawrzyńca (XIV w.): remont elewacjiszczegóły
73.6002090/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pisarzowicach
NIP:614-15-81-433
Raszów, kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP - kamienny nagrobek Hansa i Margarethy Schaffgotschów z kaplicy grobowej rodziny Schaffgotschów (XVI w.): kontynuacja prac szczegóły
50 000.00
42.2002096/12Miasto Słupsk
NIP:839-10-05-507
Słupsk, Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza (XIX w.): wymiana stolarki okiennejszczegóły
53.2002104/12Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Barbary w Lalkowych
NIP:592-15-70-120
Lalkowy, kościół p.w. św. Barbary - płaskorzeźba "Święty Jerzy Walczący ze Smokiem" (XV w.) i dwie figury świętych (XVII w.): pełna konserwacjaszczegóły
49.4002112/12Parafia rzymsko-katolicka p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Koźlinach
NIP:604-00-60-715
Krzywe Koło, kościół p.w. Znalezienia Krzyża Świętego - wnętrze i wyposażenia (XVII w.): kompleksowa konserwacja, stropszczegóły
75.2002119/12Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Wojciecha w Gdańsku
NIP:583-26-07-092
Gdańsk, Sanktuarium św. Wojciecha - budynek plebanii, dawniej klasztoru - fryz ścienny (XVII-XVIII w.): konserwacja - III etapszczegóły
60 000.00
56.0002127/12Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu
NIP:884-12-07-608
Strzegom, Bazylika (XIV w.): konserwacja ratunkowa płyt epitafijnych wmurowanych w elewację kościołaszczegóły
58.4002129/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
NIP:839-27-74-426
Możdżanowo, kościół filialny p.w. św. Bartłomieja (XVw.): osuszenie ścian wokół budynku kościoła - drenaż opaskowy, konserwacja dachu nawy i zakrystiiszczegóły
40 000.00
74.0002140/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Sarkandra w Bełku
NIP:642-21-07-321
Bełk, drewniany kościół p.w. św. Marii Magdaleny (1753): roboty budowlano-remontowe szczegóły
275 000.00
50.4002141/12Zamek Międzylesie Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
NIP:881-14-71-855
Międzylesie, Zamek (XVII w.): zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej - skrzydło pałacowe część C użytkowane jako restauracja oraz część hotelowo-konferencyjnaszczegóły
56.4002143/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Świerzawie
NIP:694-15-92-125
Świerzawa, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV w.): remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachuszczegóły
51.2002147/12Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame
NIP:884-17-89-585
Świebodzice, Pałac (XIX w.): remont dachu i wież oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów fundamentowych wraz z drenażem i przebudową kanalizacji deszczowo-sanitarnejszczegóły
52.2002151/12PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA W GOLASOWICACH
NIP:633-17-81-253
Golasowice, kościół ewangelicko-augsburski (1767): remont ścian fundamentowych wraz z odtworzeniem drenażu opaskowegoszczegóły
77.4002155/12Parafia Rzymskokatolicka TRÓJCY ŚWIĘTEJ
NIP:969-12-90-895
Rachowice, kościół p.w.Trójcy Świętej (XVII w.): remont konstrukcji kościołaszczegóły
250 000.00
55.0002156/12Parafia Rzymskokatolicka pw.Św. Ap. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze
NIP:614-14-67-832
Kamienna Góra, kościół p.w. świętych Apostołów Piotra i Pawła - ołtarz skrzynkowy w formie poliptyku (XVI w.): prace konserwatorskie ołtarzaszczegóły
56.2002160/12Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Tekli w Pławnej Dolnej
NIP:616-12-27-568
Pławna Dolna, kościół p.w. św. Tekli (XV w.): remont więźby dachowej z wymianą pokryciaszczegóły
53.2002163/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Leszczyńcu
NIP:614-15-77-578
Leszczyniec, kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła (XVIII w.): zabezpieczenie i remont pokrycia dachu kościoła oraz remont i wymiana pokrycia wieżyszczegóły
77.6002165/12Rzymskokatolicka Parafia Ducha Świętego w Gliwicach
NIP:631-10-82-434
Gliwice, drewniany kościół p.w. św. Jerzego (XVII w.): konserwacja i restauracja polichromii ściennych w prezbiteriumszczegóły
250 000.00
53.0002167/12Parafia rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej w Nowym Kościele
NIP:694-15-25-821
Nowy Kościół, kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej (XVIII w.): remont więźby wieży z wymiana pokryciaszczegóły
73.4002186/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wielkich Walichnowych
NIP:593-11-93-191
Wielkie Walichnowy, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIV-XVIII w.): remont pokrycia dachowego, więźby, stropu nad prezbiterium oraz renowacja szachulcowej wieżyszczegóły
350 000.00
56.0002188/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu
NIP:612-17-87-568
Bolesławiec, kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej - ambona (XVII/XVIII w.): prace konserwatorskie drewnianej, złoconej i polichromowanej ambonyszczegóły
70 000.00
52.0002190/12Parafia Rzymsko-Katolicka św.Jana Chrzciciela w Złotym Potoku
NIP:949-18-34-528
Złoty Potok, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela: konserwacja i restauracja polichromii stropuszczegóły
120 000.00
51.6002193/12Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
NIP:611-25-89-260
Ciechanowice, pałac - dekoracje malarskie (XVI, XVII i XVIII w.): pełna konserwacja dekoracji malarskich i wypraw na ścianach trzech pomieszczeńszczegóły
48.6002199/12Muzeum Regionalne
NIP:694-14-70-988
Chojnów, zamek Piastów legnicko-brzeskich (XIII-XVI w.): wymiana stolarki okiennejszczegóły
67.2002209/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Miłkowicach
NIP:691-24-11-291
Studnica, kościół filialny p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Kazimierza (XIV/XVI w.): remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowegoszczegóły
275 000.00
48.0002210/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Osłej
NIP:612-17-97-319
Osła, kościół parafialny (XIX w.): remont dachuszczegóły
74.2002211/12Klub Przyrodników
NIP:927-15-06-791
Uniemyśl, karczma sądowa (XVIII w.): kompleksowy remont - II etapszczegóły
198 810.56
52.2002217/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Siekierczynie
NIP:613-12-61-098
Siekierczyn, kościół p.w. św. Antoniego z Padwy (XVIII w.): remont - wymiana pokrycia dachuszczegóły
52.0002222/12Parafia Rzmsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Brzeziej Łące
NIP:896-13-72-497
Brzezia Łąka, plebania (XVII w.): remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachuszczegóły
55.0002224/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP z Góry Karmel w Dobrej
NIP:911-18-53-905
Stępin, kościół p.w. Narodzenia NMP (XIV/XV w.): remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachuszczegóły
56.8002227/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Starczówku
NIP:887-16-97-267
Starczówek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV/XV w.): remont elewacji i renowacja hełmu wieży - etap IIszczegóły
45.0002228/12Wspólnota Mieszkaniowa"7 Kamienic 29 i Świętej Barbary 1"
NIP:573-27-92-894
Częstochowa,kamienica (1848): konserwacja elewacjiszczegóły
44.4002229/12Bartosz Wawrzyniak
NIP:693-18-88-769
Stara Góra, dom właściciela folwarku (XIX w.): remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachuszczegóły
54.2002231/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Miszkowicach
NIP:614-15-79-399
Miszkowice, kościół p.w. Wszystkich Świętych (XVI w.): remont wieży wraz z wymianą pokryciaszczegóły
81.2002233/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze
NIP:693-19-13-622
Góra, kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XV/XVI w.): remont dachu - etap III, remont elewacjiszczegóły
150 000.00
47.2002236/12Powiat Starogardzki
NIP:592-20-57-838
Szpęgawsk, Dom Pomocy Społecznej (XIX w.): remont dachuszczegóły
82.2002237/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Osetnie
NIP:501-00-43-999
Osetno, kościół p.w. św. Michała Archanioła (XIII w.): remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachuszczegóły
280 000.00
54.4002254/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Osetnie
NIP:501-00-43-999
Stara Góra, kościół p.w. Jakuba Apostoła (XIV/XV w.): renowacja malowidła stropowego autorstwa Ph.Ch. Bentuma nad nawą głównąszczegóły
55.4002262/12Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Legnicy
NIP:691-20-00-317
Legnica, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIII w.) z przebudowanym sklepieniem nad nawą główną (XVIII w.): remont sklepienia pozornego nad nawą główną kościoła oraz budowa systemu zabezpieczenia p. pożarowegoszczegóły
54.2002269/12Parafia Rzym.-Kat. p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
NIP:882-20-86-782
Przerzeczyn Zdrój, kościół - zespół nagrobków eksponowanych na ścianach kościoła - 4 epitafia (XVII w.): wykonanie prac konserwatorskich wraz z pracami interwencyjnymi i ratunkowymi związanymi z posadowieniem w murzeszczegóły
53.7502279/12POLMLEK SP. Z. O.O. WARSZAWA
NIP:951-20-53-010
Gniew, Zamek Komturów Gniewskich (XIV-XX w.): remont i konserwacja dachuszczegóły
250 000.00
55.4002291/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi w Mokrzeszowie
NIP:884-26-13-598
Mokrzeszów, kościół p.w. św. Jadwigi (XIV w.): remont elewacjiszczegóły
49.6002296/12Parafia Rzymskokatolicka św. Wawrzyńca w Wilkszynie
NIP:913-15-42-835
Brzezina, kościół filialny p.w. Matki Bożej Różańcowej - ambona (XVII w.), ława kolatorska (XVII w.): kontynuacja prac konserwatorskichszczegóły
55.4002298/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim
NIP:616-12-23-412
Lwówek Śląski, kościół p.w. NMP (XVI w.): renowacja elewacji - konserwacja kamienia i wymiana tynkówszczegóły
74.2002303/12Parafia rzymsko-katolicka Św. Mikołaja w Nowej Rudzie
NIP:885-13-57-019
Nowa Ruda, kościół p.w. św. Mikołaja (XIX w.): remont dachu – wymiana pokryciaszczegóły
150 000.00
53.4002304/12Parafia w Lądku Zdroju
NIP:881-13-99-483
Kąty Bystrzyckie, kościół filialny p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej - malowidła ścienne na ścianach północnej i wschodniej nawy (XVI w.): pełna konserwacjaszczegóły
50.8002725/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie
NIP:766-18-79-079
Łekno, kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła - ołtarz główny (XVII w.): prace konserwatorskie i restauratorskieszczegóły
40.4002727/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Ujściu
NIP:764-24-45-776
Ujście, kościół p.w. św. Mikołaja - ołtarz główny (XX w.): prace konserwatorskieszczegóły
53.4002728/12Parafia Rzym.-Kat. p.w św. Michała Archanioła w Sławie
NIP:497-00-03-260
Sława, kościół p.w. św. Michała Archanioła (XV w.): remont dachu i elewacjiszczegóły
82.6202733/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim
NIP:788-15-06-475
Wilkowo Polskie, kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej (XVI w.): naprawa ścian od zewnątrz, kotwienie ścian oraz wymiana tynków i naprawa schodów na emporę organowąszczegóły
100 000.00
46.0002735/12Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku.
NIP:595-13-19-778
Drezdenko, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego (XX w.): instalacja sygnalizacji pożaru i instalacja sygnalizacji włamania i napaduszczegóły
51.0002736/12Klasztor Braci Mniejszych - Franciszkanów Wschowa
NIP:925-17-95-562
Wschowa, Klasztor o. Franciszkanów (XVII w.): instalacja systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napaduszczegóły
48.4002738/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach
NIP:539-11-77-945
Wisznice, cmentarz zamknięty (XIX w.): renowacja nagrobków - IV etapszczegóły
55.2002740/12PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. śś. Piotra i Pawła w Obrzycku
NIP:787-13-46-142
Obrzycko, kościół parafialny - obraz "Ostatnia Wieczerza" Eugenio Caxesa (XVII w.): konserwacja i restauracjaszczegóły
79.3002741/12Gmina Miejska Biała Podlaska
NIP:537-23-35-662
Biała Podlaska, Wieża Bramna w Zespole Zamkowym Radziwiłłów (XVII/XVIII w.): remont i konserwacja konstrukcji hełmu wieży, remont elewacji frontowejszczegóły
300 000.00
0 błędy form.02743/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu
NIP:924-14-39-268
Żagań, kościół p.w. św. Ducha (XVIII w.): instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu i sytemu sygnalizacji pożaruszczegóły
0 błędy form.02746/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu
NIP:924-14-39-268
Żagań, kościół p.w. św. Piotra i Pawła (XIV w.): instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu i sytemu sygnalizacji pożaruszczegóły
54.8002748/12Gmina Krosno Odrzańskie
NIP:926-10-00-601
Krosno Odrzańskie, Zamek Piastowski - skrzydło zachodnie zamku (XIV w.): remont dachu budynku Bramnego, remont elewacji budynku Wozowni (usunięcie szkód po powodzi 2010 roku), zabezpieczenie murów ruin zamkuszczegóły
55.8002749/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Mikołaja w Czeszewie
NIP:789-17-11-610
Czeszewo, kościół p.w. św. Mikołaja (XVIII w.) zakup i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)szczegóły
81.8002750/12Kapituła Metropolitalna w Poznaniu
NIP:782-11-46-837
Poznań, Katedra p.w. św. Ap. Piotra i Pawła (X-XVIII w.): zakup i montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) - III etapszczegóły
80 000.00
48.6002751/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP Bieniów
NIP:928-17-18-371
Bieniów, kościół parafialny - nawa główna (XIII-XVI w.), zworniki (XIX w.): prace konserwatorsko-restauratorskieszczegóły
79.0002753/12Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Katarzyny Dz.M. w Potulicach
NIP:766-15-92-544
Potulice, kościół p.w. św. Katarzyny Dziewicy Męczennicy (XVIII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWN)szczegóły
49 978.52
53.0002754/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu
NIP:764-23-28-645
Skrzatusz, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XVII w.): opracowanie ścian - prace renowacyjno - konserwatorski ścian nawy i prezbiterium kościoła, gzymsów i kolumn oraz konserwacja elementów drewnianych polichromowanych i złoconych -tralki balustrady, kapitele kolumn, podstawy pod figuryszczegóły
54.0002759/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce
NIP:767-16-42-137
Stara Wiśniewka, drewniany kościół p.w. św. Marcina Biskupa (XVII w.): remont wieży kościoła, wymiana pokrycia dachu, wymiana instalacji odgromowej i remont części elewacjiszczegóły
51.6002773/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie
NIP:826-17-23-919
Kłoczew, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela - ołtarz główny (XVII w.): konserwacjaszczegóły
0 błędy form.02785/12Starostwo Powiatowe w Kępnie
NIP:619-18-27-959
Kępno, budynek Starostwa Powiatowego (XIX w.): remont elewacji i dachuszczegóły
84.9002787/12Gmina Miasta Toruń
NIP:879-00-01-014
Toruń, Zamek Krzyżacki - mur Zwingeru od śluzy do Gdaniska (XVII w.): prace konserwatorsko-remontoweszczegóły
250 000.00
81.1002791/12Opactwo Benedyktynów w Lubiniu
NIP:698-14-44-974
Lubiń, kościół p.w. Narodzenia NMP (XII-XVIII w.):montaż systemu sygnalizacji pożaru (SSP) szczegóły
59 999.93
47.4002793/12Leokadia Brudzińska-Dobrowolska
NIP:118-00-56-881
Chichy, pałac (XVIII w.): remont stropów i schodów, remont dachu wraz z więźbąszczegóły
53.2002810/12Cezary Lusiński
NIP:524-00-03-905
Broniszów, Zamek (XVI w.): wzmocnienie stropów drewnianych i konserwacja renesansowych polichromii stropowychszczegóły
47.0002817/12Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Jan Kucharski
NIP:787-10-09-640
Biedrusko, Pałac (XIXw), rewitalizacja i prace restauratorskie parku w zespole pałacowo parkowymszczegóły
47.6002821/12Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Jan Kucharski
NIP:787-10-09-640
Biedrusko, Pałac (XIX w.): prace konserwatorsko - restauratorskie piwnic zamkuszczegóły
80.2002825/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie
NIP:953-17-57-290
Janikowo, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XV w.): prace konserwatorskie elewacji - III etap - elewacja wschodnia nawy i prezbiteriumszczegóły
176 557.89
49.6002829/12Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej
NIP:972-09-55-252
Poznań, zespół klasztorny Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla (XVIII w.): prace konserwatorsko-budowlane przy fundamentach, cokole oraz ścianach piwnicszczegóły
79.0002832/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu
NIP:596-16-23-561
Gorzyca, kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (XVIIi w.): instalacja sygnalizacji pożaruszczegóły
30 000.00
79.1003038/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim
NIP:878-11-37-346
Radzyń Chełmiński, kaplica p.w. św. Jerzego, rokokowy ołtarz główny: prace ratownicze oraz konserwatorsko-restauratorskie szczegóły
250 000.00
48.8003046/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej
NIP:429-00-06-940
Słońsk, kościół parafialny (XVI i XX w.): konserwacja 5 przęseł sklepienia wraz z polichromią (XVII w.) z przemalowaniami (XX w.), dezynfekcja i wzmocnienie podłoża ceglanego, pełna konserwacja polichromiiszczegóły
85.6003061/12Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria p.w. Św. Wojciecha
NIP:764-11-76-156
Ląd, kościół p.w. NMP i św. Mikołaja Biskupa - polichromie Neunhertza w kopule wielkiej (XVIII w.): ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskieszczegóły
1 750 000.00
86.5003068/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu
NIP:956-16-26-138
Toruń, kościół p.w. św. Jakuba Apostoła (XIV w.): konserwacja górnej części północnej elewacji wieży kościoła, lica ceglanego i gotyckich tynków z malarską dekoracją maswerkowąszczegóły
300 000.00
53.2003143/12Parafia Rzym.-Kat. Nakło
NIP:949-18-64-624
Nakło, kościół pw .Świętego Mikołaja (XVII w.): remont więźby dachowej i wymiana dachu - I etapszczegóły
200 000.00
72.8003145/12Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego
NIP:949-16-05-940
Aleksandrówka, kościół i klasztor pobernardyński (XVII w.): zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian podziemnych kościoła i klasztoru z przebudową kanalizacji oraz remont dachu klasztoru - kontynuacja prac.szczegóły
999 375.05
53.8003148/12Parafia Rzymsko-Katolicka św.Jana Chrzciciela w Złotym Potoku
NIP:949-18-34-528
Złoty Potok, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela: konserwacja górnej kondygnacji ołtarza (p. XVII w.)szczegóły
0.00
51.6003151/12Parafia Świętego Idziego w Zrębicach
NIP:949-17-91-049
Zrębice, kościół p.w. św. Idziego (1789): remont dachuszczegóły
52.4003242/12Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy
NIP:884-17-33-917
Świdnica, kościół Pokoju - cmentarz (XVII w.): prace konserwatorskie bramy wjazdowej oraz nagrobków K11 i K12szczegóły
200 000.00
0 błędy form.03245/12Kongregacja Śióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy
NIP:915-13-32-822
Trzebnica, budynek pocysterskiego klasztoru (XVII/XVIII w.): wykonanie remontu dachu i poddaszaszczegóły
42.2003371/12Powiat Pleszewski
NIP:617-18-38-807
Pleszew, budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica (XX w.): remont elewacjiszczegóły
73.5803373/12Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Pakości
NIP:556-23-89-313
Pakość, Zespół Kalwaria Pakoska - obrazy z Kaplicy Dworzec Piłata (XVIII w.): konserwacja dwóch obrazów (Biczowanie i Ecce Homo)szczegóły
77 000.00
49.6003375/12Klasztor Franciszkanów pw. Zwiastowania NMP Prowincji M.B.A. Zakonu Braci Mniejszych w Polsce
NIP:716-23-70-015
Kazimierz Dolny, Zespół franciszkański (XVI -XVII w.): prace konserwatorskie, restauratorskie i wykonanie instalacji drenażowej na odcinku A-B-C muru ogrodzeniowegoszczegóły
51.0003377/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Łubowie
NIP:784-22-36-617
Łubowo, kościół p.w. św. Mikołaja (XVII w.): montaż systemu sygnalizacji pożaru (SSP)szczegóły
46.0003380/12Parafia Rzymsko -Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim
NIP:665-25-52-183
Lisiec Wielki, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIX w.): remont elewacjiszczegóły
53.0003388/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Barłomieja Ap.w Żurawiu
NIP:949-20-65-500
Żuraw, kościół p.w.św. Bartłomieja Apostoła, ołtarz główny (XVII w.): konserwacja szczegóły
51.0003389/12Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie
NIP:621-13-39-402
Krotoszyn, kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela (XVI w.): konserwacja i restauracja prospektu organowego z 4 ćw. XVIII w.szczegóły
50.4003393/12Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Świętego Wita w Słupach
NIP:562-13-57-451
Słupy, kościół p.w. św. Wita (XVII - XIX w.): wymiana pokycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowejszczegóły
51.8003394/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu
NIP:559-14-45-511
Świecie, budynek pobernardyński parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (XVII-XVIII w.): remont fundamentów i elewacji budynkuszczegóły
80.0003395/12Parafia Rzym-Kat w Sierotach
NIP:969-06-96-141
Zacharzowice, drewniany kościół filialny p.w. św. Wawrzyńca (XV w.): prace remontowo-konserwatorskie – etap końcowy (wymiana pokrycia z gontu i części więźby dachu kościoła, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie nowych fundamentów ścian nawy głównej wraz z wymianą podwalin szczegóły
240 000.00
46.2003396/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św.Stanisława Kostki
NIP:879-20-83-683
Pędzewo, kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (XIX w.): remont dachu - wymiana pokrycia i więźby, naprawa konstrukcji ścian, opaska żwirowaszczegóły
80.0003397/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nawrze
NIP:879-23-99-995
Nawra, kościół p.w. św.Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych (XIV wiek): remont elewacji i opaski odwadniającejszczegóły
200 000.00
53.8003402/12Parafia Rzymskokatolicka pw.Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie
NIP:918-14-49-032
Tarnogród, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego wraz z wyposażeniem (XVIII w.): renowacja i konserwacja elewacji oraz osuszanie kościoła i dzwonnicyszczegóły
81.6003405/12Parafia Greckokatolicka p.w. św. Mikołaja w Hrebennem
NIP:921-19-77-498
Hrebenne, zespół cerkiewny (XVI w.): remont, rewitalizacja zabytkowego budynku bramy wejsciowej wraz z dzwonnicą - etap IIszczegóły
100 000.00
52.6003408/12Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Doroty
NIP:889-14-58-821
Orle, kościół p.w. św. Doroty (XVIII - XX w.): remont kościoła; dezynfekcja drewna, instalacja odgromowa, roboty elektryczne, instalacja ochrony p.poż. - II etapszczegóły
82.6003410/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu
NIP:556-23-45-014
Kościelec, kościół p.w. św. Małgorzaty (XII/XIII w.): prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła - II etap - przęsło wschodnie nawy i fragment przęsła zachodniego nawyszczegóły
229 906.00
82.4003411/12PARAFIA RZYM-KAT W PONISZOWICACH
NIP:969-00-48-519
Poniszowice, drewniany kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XV w.): prace remontowo-konserwatorskie - II etap (wymiana pokrycia z gontu i więźby dachu na części głównej kościoła, remont konstrukcji ścian w kaplicy bocznej, wykonanie nowych fundamentów ścian nawy głównej i kaplicy kościoła wraz z wymianą podwalin)szczegóły
240 000.00
52.2003412/12Parafia pw. św. Marcina w Jarocinie
NIP:617-18-09-349
Jarocin, kościół p.w. św. Marcina - figura św. Wawrzyńca (XVIII w.): konserwacjaszczegóły
48.8003414/12Powiat Cieszyński
NIP:548-26-04-548
Pogórze, dwór murowany ( XVIII w.): remont elewacji budynku szczegóły
48.8003416/12Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia N.M.P w Hrubieszowie
NIP:919-17-01-496
Hrubieszów, cerkiew Zaśnięcia NMP (XIX w.): remont dachu i elewacji nawy południowej - etap IVszczegóły
46.2003417/12Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach
NIP:617-18-82-926
Szymanowice, kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela (XIX w.): remont wieżyszczegóły
52.4003419/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach
NIP:649-19-34-056
Włodowice, kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła, ołtarz główny (XVIII w.): konserwacja szczegóły
54.8003421/12Parafia pw. św. Marcina w Jarocinie
NIP:617-18-09-349
Jarocin, kościół p.w. św. Marcina (XVIII w.): renowacja i konserwacja elementów elewacji i krużgankówszczegóły
63.0003432/12Rzymsko-Katolicka Parafia Świętego Marcina w Ćwiklicach
NIP:638-14-80-973
Ćwiklice, kościół p.w. św. Marcina ( XVI - XVII w.): prace konstrukcyjne szczegóły
500 000.00
44.8003433/12Powiat Rypiński
NIP:892-12-98-056
Ugoszcz, Pałac -siedziba Domu Pomocy Społecznej "KOMBATANT" (XVIII/XIX i XX w.): roboty budowlane obejmujące wymianę poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i remontem kominówszczegóły
74.2003434/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Kozłowie
NIP:969-12-38-707
Kozłów, kościół p.w. św Mikołaja (XIV-XV w.): osuszenie murów przez założenie drenażu opaskowego i izolacji fundamentów. szczegóły
230 000.00
46.8003436/12Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu
NIP:937-16-25-070
Jaworze, XIX - wieczny budynek dawnej szkoły ewangelickiej ( obecnie dom parafialny ) Parafii Ewangelicko-Augsburskiej: założenie izolacji, remont elewacji, stolarki okiennej i rynien.szczegóły
0 błędy form.03438/12Gmina Grodzisk Wielkopolski
NIP:995-01-49-230
Grodzisk Wielkopolski, Centrum Ekologiczno-Edukacyjne "Pod Chmurką" - wiatrak koźlak (XVIII w.): lokacja wiatraka na terenie Centrum Ekologiczno - Edukacyjnym "Pod Chmurką"szczegóły
57.0003439/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie
NIP:637-18-45-338
Sławków, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego: konserwacja wystroju malarskiego ścian i sklepienia oraz detali architektonicznych i tablicy epitafijnej w XIII-wiecznym prezbiterium szczegóły
75.4003457/12Diecezja Gliwicka
NIP:631-26-00-581
Rudy, zespół klasztorno-pałacowy (XIII/XVIII/XIX w.): konserwacja elewacji Pałacu Opata i klasztoruszczegóły
200 000.00
47.4003462/12Rzymsko-Katolicka Parafia pw.św.Marii Magdaleny
NIP:627-10-98-830
Chorzów, kościół p.w. św. Marii Magdaleny (1903): remont dachu nad prezbiteriumszczegóły
46.8003464/12Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Ołoboku
NIP:927-18-61-670
Rokitnica, kościół p.w. św. Jadwigi (XIX w.): remont schodów w wieży zabytkowego kościołaszczegóły
49.2003465/12Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marcina
NIP:973-07-24-531
Świdnica, organy Samuela Gottloba Meinerta (XVIII w.): restauracja zasilania powietrznegoszczegóły
42.4003474/12Kamila Wisniewska-Gałka, Tomasz Gałka
NIP:972-08-62-852
Poznań, Zespół Dworsko-Parkowy(XX w.): prace remontowo- konserwatorskieszczegóły
81.7003476/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Barbary w Starogrodzie
NIP:875-15-02-048
Starogród, kościół p.w. św. Barbary - ołtarz główny św. Stanisława Kostki (XVIII w.): prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne przy ołtarzu głównym - II etapszczegóły
350 000.00
51.4003482/12Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim
NIP:561-13-60-339
Runowo Krajeńskie, kościół p.w. Świętej Trójcy - renesansowe wyposażenie: prace konserwatorskie przy obrazach (XVII w.)szczegóły
49.6003485/12parafia p.w. św. Mikołaja w Dźwiersznie Wielkim
NIP:767-12-95-546
Dźwierszno Wielkie, kościół p.w. św. Mikołaja (XIX w.): prace konserwatorskie - remont konstrukcji sciany czołowej i wieży kościołaszczegóły
66.4003489/12Silesia Jeans Krzysztof Słowikowski
NIP:222-00-06-201
Katowice-Szopienice, budynek główny i wieża d. Cechowni Huty Metali Nieżelaznych (Huty Uthemann) z p. XX w.: remont dachuszczegóły
350 000.00
45.4003507/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy
NIP:967-11-99-051
Bydgoszcz, kościół p.w. Miłosierdzia Bożego (XIX/XX w.): prace konserwatorsko-restauratorskie przy stropie polichromowanymszczegóły
42.8003513/12Gmina Kępno
NIP:619-19-45-305
Kępno, budynek Szkoły Podstawowej (XX w.): prace przy dachu i więźbieszczegóły
78.7003519/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Wieleniu
NIP:763-21-09-025
Nowe Dwory, kościół p.w. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela (XVIII w.): interwencyjne prace konserwatorskie, stabilizujące stan zachowaniaszczegóły
500 000.00
83.3003520/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Floriana i Św. Urszuli w Wilkowie
NIP:717-13-03-863
Wilków, kościół p.w. św. Floriana i św. Urszuli (XVII w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, wykonanie wewnętrznych tynków do wys. 160 cm, scalenie kolorystyczne ścian wewnetrznychszczegóły
750 000.00
50.2003714/12Gmina Chełm
NIP:563-21-61-349
Stołpie, zespół zabudowań(XIX w.) i wieża obronna (X-XII w.): rekonstrukcja średniowiecznej wieży obronnej i zespołu zabudowańszczegóły
79.1003715/12Muzeum im ks. dr Władysława Łęgi w Grudziadzu
NIP:876-13-70-329
Grudziądz, spichrze nr 9-17 ( XVI w.): wymiana instalacji sygnalizacji pożarowejszczegóły
150 000.00
49.8003718/12Muzeum Regionalne w Jarocinie
NIP:617-10-08-879
Jarocin, spichlerz (XVIII/XIX w.): konserwacja i restauracja spichlerza zbożowego w celu udostępnienia na cele publiczneszczegóły
0 błędy form.03720/12Gmina Dorohusk
NIP:563-21-60-539
Dorohusk, Pałac Suchodolskich w Dorohusku (XVIII w.): remont dachuszczegóły
46.6003724/12Gmina Kożuchów
NIP:925-19-57-786
Kożuchów, basteja (XV w.): odbudowa i przywrócenie bryły bastei oraz wzbogacenie jej architektury o detal strzelnicszczegóły
51.8003833/12Kongregcja Oratorium Św. Filipa Neri
NIP:696-15-57-215
Głogówko, Bazylika Świętogórska - zespół klasztorny (XVIII w.): konserwacja schodów wejściowych wraz z cokołem wokół świątyniszczegóły
51.0003834/12Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu - Zamek
NIP:925-15-36-837
Kożuchów, Zamek (XIV w.): remont konserwatorski elewacji oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowejszczegóły
50.0003836/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Ap i św. Wawrzyńca w Baranowie
NIP:619-19-30-999
Baranów, kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła i św. Wawrzyńca (XVIII w.): konserwacja i restauracja ołtarza bocznego z obrazem św. Rocha z poł. XVII w.szczegóły
51.0003838/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła
NIP:889-13-24-084
Piotrków Kujawski, kościół p.w. św. Jakuba (XVIw.): prace konserwatorsko-restauratorskie przy trzech drewnianych ołtarzach z XIXw. i rzeźbie Pieta z 1400r.szczegóły
50.2003841/12Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincja Warszawska
NIP:525-18-97-958
Rywałd Królewski, kościół p.w. św. Sebastiana - nawa kościoła (XVIII w.) z polichromiami z lat 1893 - 1894: prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych na sklepieniu i ścianach - etap Vszczegóły
51.6003843/12Parafia Rzymsko - Katolicka Trójcy Świętej
NIP:926-15-49-505
Sękowice, kościół szachulcowy p.w. Świętej Rodziny (XVIII w.): roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościołaszczegóły
50.8003844/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Trójcy w Strzelnie
NIP:557-15-00-307
Strzelno, kościół p.w. św. Trójcy - ołtarz główny (XVIII w.): prace konserwatorskie - IV etapszczegóły
50.4003846/12Parafia Rzymskokatolicka p. w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Trębaczowie
NIP:619-19-57-432
Trębaczów, kościół p.w. NMP Wniebowziętej (XVIII w.): remont elewacji, roboty zewnętrzne, instalacje, wymiana drzwi zewnętrznych i roboty wewnętrzneszczegóły
80.3003848/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kolsku
NIP:925-19-78-771
Konotop, kościół filialny p.w. św. Anny (XVI w.): remont pokrycia dachowego i wzmocnienie konstrukcji więźby dachowejszczegóły
100 000.00
57.8003849/12Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Bartłomieja w Koninie
NIP:665-15-01-522
Konin, kościół p.w. św. Bartłomieja (XIII w.): konserwacja i restauracja ceglanych i kamiennych wątków elewacji zakrystii oraz przypór kościołaszczegóły
79.4003850/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Mikołaja w Młodojewie.
NIP:667-12-91-571
Młodojewo, kościół p.w. Świętego Mikołaja (XVII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWN)szczegóły
49 904.72
79.1003851/12Kościół Rektoralny p.w. św.Karola Boromeusza w Nałęczowie
NIP:716-26-60-339
Nałęczów, kościół drewniany (d. kaplica) p.w. św. Karola Boromeusza (XX w.): remont dachu i stropuszczegóły
140 000.00
84.2003852/12Parfia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Ap. i św. Jana Chrzciciela w Toruniu
NIP:956-19-96-378
Toruń, kościół Katedralny p.w. św. Jana Ap. i św. Jana Chrzciciela (XII - XV w.): ratunkowe prace budowlano - konserwatorskie krypt (pod zakrystią, pod kaplicą św. Ignacego Loyoli, pod częścią wschodnią nawy północnej)szczegóły
600 000.00
53.0003854/12Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Mikołaja Biskupa
NIP:595-14-66-203
Lewice, kościół p.w. Świętego Mikołaja Biskupa (XVII w.): prace konserwatorskie 7 rzeźb pełnoplastycznych z ołtarza głównegoszczegóły
55.4003856/12Powiat Szamotulski
NIP:787-18-12-874
Szamotuły, Zamek Górków (XV w.): remont dachu wraz z wymianą stolarki okiennejszczegóły
57.6003858/12Opactwo Benedyktynów w Lubiniu
NIP:698-14-44-974
Lubiń, Opactwo Benedyktynów (XV-XVI w.): prace konserwatorskie i renowacyjne elewacji wraz z wymianą i naprawą stolarki okiennej i drzwiowejszczegóły
57.2003859/12Kościół Rektorski p.w. św. Jana Chrzciciela w Gnieźnie
NIP:784-24-27-926
Gniezno, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i mur oporowy (XIV w.): konserwacja i naprawa muru oporowego w celu ratowania zagrożonej statyki wzgórza i kościoła - etap IIszczegóły
100 000.00
0 błędy form.03863/12Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Krzyża Sw.
NIP:921-15-37-658
Żurawce, kościół Rzymskokatolicki (XX w.): renowacja elewacjiszczegóły
46.2003866/12Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
NIP:716-00-04-281
Puławy, Pałac ks. Czartoryskich - Sala Rycerska (XVII/XVIII i XIX w.): remont konstrukcji nośnej posadzkiszczegóły
49.2003868/12Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
NIP:716-00-04-281
Puławy, Pałac ks. Czartoryskich (XVII/XVIII i XIX w.): odtworzenie polichromii ściennych Głównej Klatki schodowejszczegóły
50.0003869/12Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
NIP:712-19-33-697
Lublin, Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów (XVIII w.): remont dachu - więźby i wymiana poszycia dachowego oraz remont elewacjiszczegóły
50.2003872/12Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Jakuba w Błażejewie
NIP:785-17-00-534
Błażejewo, kościół p.w. św. Jakuba Apostoła (XVII w.): wymiana pokrycia dachowegoszczegóły
50.8003876/12Parafia Archikatedralna p.w.Wniebowzięcia NMP i św.Wojciecha w Gnieźnie
NIP:784-19-39-943
Gniezno, kościół p.w. św. Piotra i Pawła (XVIII w.): prace konserwatorsko-budowlane przy fundamentach, cokole oraz tynkach i posadzceszczegóły
150 000.00
49.0003880/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina - Wyrzysk
NIP:764-23-46-258
Wyrzysk, kościół parafialny (XIX w.): remont pozostałej część dachuszczegóły
44.2003889/12Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Katarzyny w Marcinkowicach
NIP:765-16-54-203
Próchnowo, kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (XIX w.): remontszczegóły
48.6003891/12PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W KRZESZYCACH
NIP:429-00-47-287
Muszkowo, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIX w.): wzmocnienie konstrukcji dachu i stropu, prace odgrzybieniowe i zabezpieczające drewnoszczegóły
45.2003893/12Miasto i Gmina Buk
NIP:777-28-29-067
Buk, budynek byłej synagogi (XX w.): remontszczegóły
49.0003896/12Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
NIP:539-11-76-325
Romanów, dwór (XIX w.): remont elewacji przyziemia, remont schodów bocznych i wymiana zewnętrznych drzwi głównych i bocznychszczegóły
49.6003899/12Gmina Jarocin
NIP:617-00-06-401
Jarocin, Pałac Radolińskich (XIX w.): rekonstrukcja krenelaży i sterczynszczegóły
0 błędy form.03918/12Parafia p.w Świętej Trójcy w Łobżenicy
NIP:767-12-95-523
Łobżenica, kościół p.w. św. Trójcy: remont i konserwacja stropu nawy bocznejszczegóły
0 błędy form.03921/12Parafia p.w. Świętej Marii Magdaleny w Wąwelnie
NIP:558-14-50-539
Wawelno, kościół p.w. św. Marii Magdaleny: prace konserwatorsko-restauratorskie w prezbiterium kościołaszczegóły
70.4004483/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ignacego Loyoli
NIP:769-13-86-938
Suchcice, kościół p.w.św. Ignacego Loyoli (XIX w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru (SSP)szczegóły
49 999.70
69.8004490/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Teodora
NIP:769-15-91-302
Kociszew, kościół p.w. św. Teodora (XVIII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru (SSP)szczegóły
49 997.70
48.0004496/12Muzeum Kresów w Lubaczowie
NIP:793-13-66-379
Lubaczów, Spichlerz - siedziba Muzeum Kresów (XIX w.): stabilizacja i izolacja fundamentów wraz wymianą schodów i podjazdówszczegóły
64.5004500/12Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa
NIP:526-16-63-050
Warszawa, Cmentarz Powązkowski (XIX - XX w.): konserwacja 15 kaplic i pomników nagrobnychszczegóły
100 000.00
51.2004503/12Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Nieborowie
NIP:726-15-64-308
Nieborów, kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej (XIX w.): osuszenie murówszczegóły
57.2004505/12Parafia Katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Opolu
NIP:754-13-52-470
Opole, Katedra p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego: konserwacja XIX wiecznych witraży wraz z renowacją kamiennych obramieńszczegóły
60 000.00
69.2004509/12Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Michała Archanioła w Głuchowie
NIP:836-17-10-017
Głuchów, kościół p.w. św. Wacława (XVIII w.): montaż instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowejszczegóły
35 000.00
73.8004510/12Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu
NIP:811-13-67-535
Zwoleń, nekropolia Kochanowskich - renesansowy kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego: osuszenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe murów oraz remont elewacji prezbiteriumszczegóły
100 000.00
72.8004512/12Parafia rzym-kat. p.w. św. Jana Chrzciciela w Biskupicach
NIP:751-16-02-258
Biskupice, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XVII w.): przeprowadzenie prac konserwatorskich drewnianej ambony, polichromowanej, późnorenesansowej z baldachimem przyściennym wielobocznym na rzucie 7-bokuszczegóły
30 000.00
51.4004514/12Parafia Katolicka pw. Świętej Trójcy
NIP:775-12-80-423
Piątek, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego (XVIII w.): remont kapitalny drewnianego kościoła cmentarnegoszczegóły
45.0004515/12 Jolanta Gos
NIP:835-00-04-356
Biała Rawska, " Zameczek" (XIX w.): remont dachów z obróbkami blacharskimi, przemurowaniami, kominami i z oknami dachowymiszczegóły
42.4004516/12Zofia Szydłowska
NIP:684-16-13-023
Krosno, budynek mieszkalno-usługowy i budynek gospodarczy (XIX w.): prace remontowe i przebudowa budynku gospodarczego oraz roboty budowlane przy budynku usługowo-mieszkalnymszczegóły
79.4004518/12Collegium OO. Pijarów
NIP:834-15-53-595
Łowicz, kościół rektorski p.w. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha, OO. Pijarów (XVII w.): remont elewacji frontowej wraz z wieżą zachodnią oraz podłogą na chórze muzycznym.szczegóły
400 000.00
73.0004521/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Rocha w Konopnicy
NIP:832-20-73-078
Konopnica, popauliński kościół parafialny p.w. św. Rocha (XVII w.): konserwacja elewacji północnej korpusu kościoła wraz z elewacjami wieżyszczegóły
500 000.00
54.2004524/12Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krzszowie
NIP:865-20-63-947
Krzeszów, drewniany kościół p.w. Narodzenia NMP - cztery ołtarze Thomasa Huttera (XVIII w.): wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznejszczegóły
0 błędy form.04526/12Parafia Rzymskokatolicka p.w Wniebowzięcia N.M.P. w Andrzejewie
NIP:723-11-71-165
Andrzejewo, kościoła p.w. Wniebowzięcia N. M. P z 1526-1605: inwentaryzacja wraz z oceną stanu technicznego obiektu szczegóły
55.0004527/12Muzeum Kresów w Lubaczowie
NIP:793-13-66-379
Radruż, zespół cerkiewny (XVI w.): konserwacja wyposażenia ruchomego - ikonostas - kontynuacjaszczegóły
72.4004531/12Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi
NIP:686-13-07-358
Stara Wieś, Bazylika i Dom Zakonny przy Klasztorze OO. Jezuitów (XVIII w.): wykonanie izolacji pionowej i poziomejszczegóły
90 000.00
52.2004533/12Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
NIP:824-15-84-283
Liw, Muzeum Zbrojowni na zamku (XVIII w.): remont elewacji, wymiana okien oraz wykonanie izolacji pionowejszczegóły
50.4004535/12Klasztor Sióstr Bernardynek w Wieluniu
NIP:832-17-94-539
Wieluń, Klasztor popauliński, obecnie Sióstr Bernardynek (XVII w.): remont elewacji zewnętrznychszczegóły
49.8004539/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Bp. i Męczennika Sieluń
NIP:757-12-76-070
Sieluń, kościół p.w. św. Stanisława Bp. i Męczennika (XIX w.): wykonanie pokrycia części dachu głównego i obróbek blacharskich sterczyn, przypór i gzymsów - etap końcowyszczegóły
44.0004545/12Rzut Oka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP:822-20-22-466
Trąbki, hala technologiczna dawnej Huty Szkła "Czechy" (XIX w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów i tynków renowacyjnychszczegóły
48.6004548/12Parafia rzym - kat. w Dydni
NIP:686-14-84-480
Dydnia, parafia p.w. św. Michała Archanioła i św. Anny - polichromie (XIX w.): konserwacja i restauracja polichromii na ścianach i sklepieniu prezbiteriumszczegóły
70.6004550/12Parafia Rzymskokatolicka Nawrócenia św. Pawła Apostoła i Nawiedzenia NMP
NIP:769-15-64-765
Wygiełzów, kościół p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła i Nawiedzenia NMP (XVIII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru (SSP)szczegóły
69 999.90
49.2004554/12Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych
NIP:795-20-81-914
Przemyśl, kościół Karmelitanek Bosych (XX w.): konserwacja polichromii autorstwa Tadeusza Popielaszczegóły
52.2004560/12Parafia Rzymsko-Katolicka w Hucie Krzeszowskiej
NIP:865-19-71-111
Huta Krzeszowska, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XVII w.): prace konserwatorskie przy ołtarzu głównymszczegóły
75.0004561/12Stowarzyszenie Ratowania Cerkwi w Baligrodzie
NIP:688-12-74-923
Baligród, cerkiew (XIX w.): zewnętrzne tynki, cokoły i stopnie - kontynuacja pracszczegóły
200 000.00
49.6004564/12Gmina Borowie
NIP:826-20-37-310
Borowie, dwór (XIX w.): remont dachuszczegóły
50.6004566/12Parafia Rzymskokatolicka św. Rocha w Radomsku
NIP:772-15-26-983
Radomsko, drewniany kościół p.w. św. Rocha (XVI w.): konserwacja dwóch ołtarzy bocznych p.w. Matki Boskiej Różańcowej i p.w. św. Barbary oraz krucyfiksu z belki tęczowejszczegóły
47.8004569/12Gmina Solec nad Wisłą
NIP:811-14-55-222
Solec nad Wisłą, Ratusz Miejsci (XIX w.): remont budynkuszczegóły
74.0004573/12Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
NIP:687-00-11-077
Ulucz, grekokatolicka Cerkiew - polichromie (XVII w.): konserwacja polichromii w nawie drewnianejszczegóły
75 000.00
0 błędy form.04579/12Danuta Olewnik Cieplińska
NIP:774-13-68-027
Studzieniec, pałac w zespole pałacowo parkowym (XVIII/XIX w.): konserwacja, remont i rewaloryzacja pałacuszczegóły
46.0004581/12Fundacja na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim
NIP:526-26-21-562
Konstancin, willa Stefana Żeromskiego (XX w.): prace konserwatorskie polegające na remoncie elewacji budynku oraz remont poszycia dachowego nad parterową jego częściąszczegóły
70.4004589/12EWA PANTAK KORYCIŃSKA ZDZISŁAW KORYCIŃSKI
NIP:753-14-73-479
Rysiowice, Pałac (XIX w.): remont pokrycia dachowego z łupka naturalnego - etap II wraz z obróbkami blacharskimi wieży lukarn i dzwonnicyszczegóły
250 000.00
53.0004591/12PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. WAWRZYŃCA W RYMANOWIE
NIP:684-21-82-648
Rymanów, kościół p.w. św. Wawrzyńca (XVIII w.): prace konserwatorskie przy dwóch ołtarzach bocznychszczegóły
55.6004599/12Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Marcina biskupa w Jasienicy Dolnej
NIP:753-21-32-125
Mańkowice, parafia p.w. św. Marcina biskupa -ołtarz główny p.w. św. Mateusza (XVIII w.): renowacjaszczegóły
51.4004602/12Dwór w Biskupicach
NIP:751-10-08-408
Biskupice, Dwór (XIX w.): odtworzenie pokrycia dachowegoszczegóły
44.4004604/12Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu
NIP:827-11-30-227
Sieradz, Biuro Wystaw Artystycznych (XIX i XX w.): częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowejszczegóły
55.4004613/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie
NIP:686-15-19-818
Brzozów, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego (XVII w.): wykonanie prac zabezpieczających ściany absydy – II etap oraz wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej barokowej kolegiatyszczegóły
200 000.00
58.2004618/12Parafia Rzymskokatolicka p w. świętego Jakuba Apostoła w Małujowicach
NIP:747-17-12-270
Małujowice, kościół p.w. św. Jakuba Apostoła (XVII w.): konserwacja ołtarza głównego i belki tęczowej - zakończenie pracszczegóły
54.8004621/12Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu
NIP:795-18-01-186
Przemyśl, Bazylika Katedralna (XV w.): stabilizacja konstrukcyjna budynku, wzmocnienie konstrukcji w obrębie Rotundy romańskiej, izolacje przeciwwilgociowe oraz odnowienie okładzin architektonicznychszczegóły
45.2004624/12Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
NIP:832-10-25-864
Ożarów, kamienica przy Muzeum Wzętrz Dworskich, oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej (XX w.): zabezpieczenie kamienicy, założenie systememu sygnalizacji napadu i włamaniaszczegóły
71.8004627/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zesłania Ducha Świętego w Wieruszowie
NIP:997-01-00-988
Wieruszów, kościół p.w. Zesłania Ducha Świętego (XVII w.): instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaruszczegóły
25 000.00
74.2504629/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach
NIP:684-23-85-860
Jaśliska, kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XVIII i XX w.): odwodnienie kościoła, remont elewacji wieży, konserwacja portaliszczegóły
248 584.18
50.6004632/12Parafia Rzymskokatolicka w Zręcinie pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika
NIP:684-22-67-244
Zręcin, kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika (XIX w.): Kaplica Matki Bożej Różańcowej - renowacja polichromiiszczegóły
50 000.00
0 błędy form.04635/12Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
NIP:771-23-49-872
Piotrków Trybunalski, Zamek (XVI w.): wykonanie dokumentacji projektu budowlanego remontu elewacjiszczegóły
71.8004638/12Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
NIP:771-23-49-872
Piotrków Trybunalski, Zamek Zygmunta I Starego - obecnie budynek Muzeum (XVI w.): wymiana instalacji elektrycznejszczegóły
75 000.00
72.6004639/12Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Skałągach
NIP:751-16-21-623
Rożnów, drewniany kościół (XIV, XVIII i XX w.): remont ścianszczegóły
100 000.00
48.4004641/12Parafia Rzymsko - Katolicka Wielka Wola
NIP:768-12-97-280
Paradyż, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego - dziedziniec przykościelny - żeliwny nagrobny pomnik Mikołaja Witwickiego (XIX w.): konserwacjaszczegóły
73.4004642/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Żukowie
NIP:529-15-65-197
Żuków, dzwonnica w zespole kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego (XVII w.): stabilizacja posadowienia i konstrukcji dzwonnicy, wymiana szalunków ścian oraz pokrycia dachowegoszczegóły
45 000.00
50.6004643/12Parafia Rzymsko-Katolicka pw św. Józefa w Komańczy
NIP:687-17-97-370
Radoszyce, drewniana Cerkiew p.w. św. Dymitra - obecnie kościół rzymskokatolicki (XIX w.): prace budowlano - konserwatorskieszczegóły
56.0004653/12Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św.Anny w Zaklikowie
NIP:865-25-13-712
Zaklików, kościół p.w. św. Anny (XVI w.): konserwacja ścian i sufitu prezbiterium oraz ołtarzy bocznych wraz z ambonąszczegóły
90 000.00
78.8004657/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowizięcia NMP i św.Jakuba Apostoła w Szadku
NIP:828-12-27-460
Szadek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła (XIV w.): prace konserwatorskie przy ścianie północnej absydy oraz elewacji północnej prezbiterium wraz ze ścianą wschodnią zakrystii, prace przy stolarce okiennej zakrystii i kruchty wraz z metalowymi drzwiami kruchty.szczegóły
100 000.00
67.4004662/12Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
NIP:684-23-50-376
Bałucianka, drewniana cerkiew, kościół filialny (XVII w.): kontynuacja prac remontowo - konserwatorskichszczegóły
50 000.00
47.4004665/12Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
NIP:684-23-50-376
Bałucianka, Cerkiew (XVII w.): przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonostasieszczegóły
56.8004668/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego w Otmuchowie
NIP:753-10-58-651
Otmuchów, kościół p.w. św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego - ołtarz p.w. Ukrzyżowania Chrystusa (XVII w.): konserwacjaszczegóły
49.6004671/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Laskowicach
NIP:751-13-67-998
Laskowice, kościół filialny p.w.św. Wawrzyńca (XVII w.): konserwacja malowideł ściennychszczegóły
78.2004676/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kępnicy
NIP:753-21-30-899
Hajduki Nyskie, kościół p.w. św. Jerzego - polichromie (XV w.): konserwacja i restauracja - II etapszczegóły
132 500.00
0 błędy form.04681/12Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Marii Magdaleny w Radomsku
NIP:772-15-27-072
Radomsko, kościół p.w. św. Marii Magdaleny (XVIII w.): wymiana nawierzchni otoczenia i uporządkowanie zagospodarowania terenuszczegóły
52.2004688/12Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Marii Magdaleny w Radomsku
NIP:772-15-27-072
Radomsko, kościół p.w. św. Marii Magdaleny (XVIII w.): zabezpieczenie obiektu i otoczenia poprzez system p.poż. i monitoring zewnętrznyszczegóły
54.0004692/12Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Marii Magdaleny w Radomsku
NIP:772-15-27-072
Radomsko, kościół p.w. św. Marii Magdaleny (XVIII w.): wymiana istniejącego pokrycia dachowego na nowe pokrycie gontem naturalnym nad częścią kościołaszczegóły
58.2004695/12Parafia p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Rogowie Opolskim
NIP:199-01-09-824
Rogów Opolski, kościół p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba (XII w.): konserwacja i restauracja ołtarza głównegoszczegóły
0 błędy form.04699/12Parafia Rzymskokatolicka w Borowej
NIP:817-14-67-482
Borowa, kościół p.w. św. Mikołaja (XIX w.): przebudowa ogrodzenia - kontynuacjaszczegóły
73.0004706/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Boguchwałowie
NIP:748-14-81-122
Boguchwałów, parafia p.w. Mateusza Apostoła i Ewangelisty - ołtarze (XVII w.): kompleksowa konserwacja pentaptyku oraz I etap konserwacji trechnicznej dwóch tryptykówszczegóły
250 000.00
50.6004797/12Parafia Rzymsko-Katolicka Wszystkich Świętych
NIP:827-15-10-013
Sieradz, drewniany kościół cmentarny p.w. św. Ducha (XVIII w.): kontynuacja remontu z roku 2011 w zakresie odtworzenia posadzkiszczegóły
67.0004800/12Powiat Łaski
NIP:831-14-60-357
Ostrów, dwór (XX w.): remont wraz z kompleksową termomodernizacją, docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia i części więźby dachowej łącznie ze stropem nad I piętremszczegóły
200 000.00
51.2004802/12Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie
NIP:756-15-43-233
Zawadzkie, Zamek wraz z wystrojem (XIX w.): wymiana pokrycia dachowego, rozbudowa systemu sygnalizacji pożaruszczegóły
41.2004804/12Tarnobrzeski Dom Kultury
NIP:867-10-04-495
Tarnobrzeg, Dom Kultury (XX w.): remont sali kameralnejszczegóły
49.8004807/12Miasto Skierniewice
NIP:836-18-35-552
Skierniewice, ratusz (XIX w.): prace remontowo-renowacyjne obiektuszczegóły
43.4004808/12Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Katarzyny w Zgierzu
NIP:732-15-26-347
Zgierz, kościół p.w.św. Katarzyny (XX w.): prace remontowo-konserwatorskie na elewacji oraz remontowo-konstrukcyjne wewnątrz wieży, instalacja odgromowa, ppoż. i elektrycznaszczegóły
53.2004812/12Parafia pw. Bożego Ciała i św. Norberta w Czarnowąsach
NIP:991-00-41-472
Czarnowąsy, kościół p.w. Bożego Ciała i św. Norberta (XVIII w.): konserwacja i restauracja wyposażenia kościoła - ołtarza bocznego p.w. Wniebowzięcia NMP, ołtarza bocznego p.w. św. Augustyna , konserwacja i restauracja ambonyszczegóły
68.0004817/12Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 40, 48-370 Paczków
NIP:753-21-49-456
Paczków, budynek mieszkalny (XIX w.): remont dachu ceramicznego wraz z przemurowaniem kominów, malowaniem elewacji i malowaniem klatki schodowejszczegóły
60 000.00
74.4004820/12Collegium OO. Pijarów
NIP:834-15-53-595
Łowicz, kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha, OO. Pijarów (XVII w.): interwencyjne prace zabezpieczające barokowe polichromie na sklepieniu nawy zachodniejszczegóły
400 000.00
40.0004823/12Wspólnota Mieszkaniowa
NIP:835-14-93-819
Rawa Mzowiecka, budynek mieszkalno-biurowy (XIX w.): remont więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowegoszczegóły
51.2004824/12Parafia Rzymsko-Katolicka Wszystkich Świętych
NIP:827-15-10-013
Sieradz, kościół Farny Wszystkich Świętych - ambona (XVII w.): renowacja i konserwacjaszczegóły
57.1704826/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
NIP:688-11-21-160
Lesko, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XV w.): prace renowacyjno konserwatorskie elewacji zewnętrznej - etap I ściana kaplicy południowej wraz z przyporami oraz część elewacji prezbiterium (do środkowej przypory)szczegóły
100 000.00
0 błędy form.04827/12Gmina Paczków
NIP:753-23-77-915
Paczków, ratusz miejski (XVII w.): remont i częściowa wymiana posadzki rynkowej w bezpośrednim otoczeniu ratusza wraz z jego oświetleniem architektonicznymszczegóły
61.5004829/12Rzymsko-Katolicka Parafia św. Marii Magdaleny w Leźnicy Małej
NIP:775-19-99-255
Leźnica Mała, kościół p.w. św. Marii Magdaleny (XVIII w.): remont, prace konserwatorskie i roboty budowlane (fundamenty, wymiana podwalin), ściany zewnętrzne drewniane (konstrukcja i szalowanie, impregnacja), dach (odgrzybianie wraz z impregnacją więźby i deskowania)szczegóły
250 000.00
57.5004832/12Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem św. Marcina
NIP:754-20-06-681
Ochodze, kościół p.w. św. Marcina; konserwacja ołtarza głównego z 1730 r.szczegóły
100 000.00
54.4004834/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa
NIP:827-18-56-361
Warta, kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa (XIV w.): prace konserwatorskie przy elewacjach wieży kościołaszczegóły
68.2004839/12Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
NIP:525-22-39-536
Przysucha, synagoga (XVIII w.): wzmocnienie fundamentów i konstrukcji wsporczej bimy oraz wykonanie izolacji pionowychszczegóły
350 000.00
48.0004840/12Powiat Pabianicki
NIP:731-17-49-778
Pabianice, Pałac Endera (XIX w.): restauracja i konserwacja Sali Złotejszczegóły
52.4004842/12Parafia Ewangelicko-Augsburska
NIP:771-18-30-018
Piotrków Trybunalski, kościół ewangelicko-augsburski - dawny kościół oo. Pijarów (XVII/XVIII w.): osuszenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe murówszczegóły
84.0004845/12Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
NIP:525-12-20-397
Warszawa, klasztor i kościół p.w. św. Marcina (XIV w.): wykonanie izolacji poziomej i pionowej elewacji zachodniej i fragmentu elewacji południowejszczegóły
250 000.00
48.4004847/12Powiat Jarosławski
NIP:792-20-33-661
Pawłosiów, zespół dworski rodu Siemieńskich (XIX w.): prace przy elewacjiszczegóły
52.8004852/12Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Łączniku
NIP:755-16-24-237
Łącznik, kościół p.w. Nawiedzenia NMP - ołtarz boczny p.w. św. Franciszka (XVIII w.): konserwacja i restauracjaszczegóły
80.6004854/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława w Drobinie
NIP:776-14-44-412
Drobin, nagrobek Anny, Piotra i Wojciecha Kryskich (XVI w.): prace konserwatorskie II etap - kontynuacjaszczegóły
100 000.00
48.0004855/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Macieja Apostoła w Bełchowie
NIP:834-12-93-800
Bełchów, kościół p.w. św. Macieja Apostoła (XIX w.): remont kapitalny dachuszczegóły
49.4004857/12parafia p.w. Św. Trójcy w Bolimowie
NIP:836-13-23-071
Bolimowska Wieś, kościół p.w. Świętej Trójcy - ołtarz główny p.w. Matki Boskiej (XVIII w.): konserwacjaszczegóły
69.0004861/12Klasztor OO. Bernardynów w Dukli
NIP:684-20-63-837
Dukla, Zespół Klasztorny OO. Bernardynów (XVIII w.): remont elewacji - dolna partia wraz z balustradą balkonu i częścią detalu kamiennego oraz detalu sztukatorskiegoszczegóły
200 000.00
0 błędy form.04863/12Gmina Gać
NIP:794-16-85-583
Gać, budynek Spółdzielczego Uniwersytetu Ludowego (XX w.): przebudowa i remont polegający m.in. na wymianie stropów, części więźby dachowej i pokrycia, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków wewnętrznych, schodów, instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz elewacjiszczegóły
71.4004865/12Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pokoju
NIP:752-13-08-313
Pokój, kościół p.w. św. Zofii (XVIII w.): remont elewacjiszczegóły
400 000.00
48.4004868/12Parafia Rzymskokatolicka w Kórnicy
NIP:756-13-53-478
Kórnica, kościół p.w. Ś.Ś. Fabiana i Sebastiana (XVIII w.): osuszenie murów, drenaż odwadniający, przełożenie kostki granitowej wokół kościołaszczegóły
54.4004872/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
NIP:685-20-46-036
Załęże, drewniany kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XVIII w.): wzmocnienie fundamentowania kościoła, remont konstrukcji dachu i wieży, wymiana pokrycia dachu z blachy stalowej na pokrycie gontowe, wykonanie instalacji odgromowejszczegóły
50.8004885/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Łukasza Ewangelisty
NIP:813-30-81-639
Mrowla, kościół p.w. św. Łukasza Ewangelisty (XIX w.): konserwacja i restauracja elewacji kościoła - II etapszczegóły
55.0004889/12Muzeum w Nysie
NIP:753-13-34-447
Nysa, Pałac Biskupi - Muzeum (XVII/XVIII w.): prace renowacyjne i konserwatorskie, wymiana stolarki okiennej i renowacja elewacji zewnętrznej budynkuszczegóły
55.0004892/12PTH TRYBUNALSKIE S.A.
NIP:771-01-08-124
Sulejów, Opactwo Cystersów Hotel Podklasztorze (XVI/XVII w.): remont dachów części obwodu warownego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, remont elewacji obwoduszczegóły
49.0004897/12Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Bolesnej
NIP:795-23-04-863
Kosienice, kościół p.w. św. Trójcy - ołtarz Ukonorowania NMP (XIX w.): prace konserwatorskieszczegóły
48.2004900/12Miasto Zduńska Wola
NIP:829-17-08-273
Zduńska Wola, Skansen Lokomotyw - Pług odśnieżny W-14 (XX w.), Parowóz TKp-20 (XX w.) i Lokombila parowa (XX w.): prace konserwacyjneszczegóły
53.8004901/12Miejski Dom Kultury
NIP:822-10-07-884
Mińsk Mazowiecki, Pałac Dernałowiczów (XVII w.): remont dachu i balkonówszczegóły
54.0004902/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś Stanisława i Wojciecha w Porębach Dymarskich
NIP:814-15-31-376
Poręby Dymarskie, kościół p.w. śś Stanisława i Wojciecha (XVII w.): remont elewacji, dachu, schodów zewnętrznych, wymiana posadzki w zakrystii - II etapszczegóły
53.2004903/12Parafia Rzymskokatolicka p.w.św.Jana Chrzciciela w Smogorzowie
NIP:752-13-85-868
Smogorzów, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIX w.): remont więżby dachowej i pokrycia dachu nawy północnej wraz z transeptemszczegóły
48.8004906/12Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei
NIP:952-18-13-348
Skierniewice, Zespół Lokomotywowni (XIX w.): rewitalizacja i przystosowanie do celów muzealnych parowozowni - roboty rozbiórkowe, fundamentowe, murowe, stropy, dach, kominy, wieńce, elementy betonowe wylewaneszczegóły
55.6004907/12Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Namysłowie
NIP:752-11-87-068
Namysłów, kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (XIII-XIV w.): remont dachu i sufituszczegóły
100 000.00
46.6004912/12Zgromadzenie Sióstr św. Dominika, Dom Zakonny
NIP:867-19-56-209
Tarnobrzeg, Zespół kościelno - klasztorny Sióstr Dominikanek (XIX w.): renowacja tynków zewnętrznych i wewnętrznych klasztoru oraz dawnej szkołyszczegóły
52.0004920/12Gmina Tarnobrzeg
NIP:867-20-79-199
Tarnobrzeg, zamek (XV-XVIII w.): rewaloryzacja wnętrz wystawowychszczegóły
48.0004924/12Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy
NIP:526-00-29-463
Warszawa, kościół ewangelicko-augsburski Świętej Twórcy (XVIII i XX w.): zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji żelbetowej podziemiaszczegóły
70.2004932/12Klasztor Sióstr Benedyktynek
NIP:792-18-86-539
Jarosław, dawny budynek tzw. gościnny lub dewotek (XVIII w): wykonanie remont dachu, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów (etap I) oraz wymiana stolarki okiennej.szczegóły
60 000.00
47.0004935/12Parafia Rzymsko Katolica Matki Bożej Pocieszenia
NIP:688-12-75-868
Stefkowa, kościół filiany p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (XIX w.): remont elewacji, remont podwalin kościoła, wymiana stolarki okiennejszczegóły
46.8004936/12Gmina Błonie
NIP:118-17-88-623
Błonie, Ratusz (XIX w.): remont elewacji budynkuszczegóły
47.4004939/12Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła
NIP:792-19-15-778
Surochów, kościół p.w. Michała Archanioła (XX w.): wymiana połowy więźby i pokrycia dachu głównego, roboty budowlano - remontoweszczegóły
51.0004943/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Tarnawcu
NIP:816-13-68-407
Kuryłówka, kościół p.w. św. Mikołaja (XIX w.): dawna cerkiew unicka, konserwacja polichromii nawy głównej oraz kopułyszczegóły
51.4004945/12Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Jana Kantego w Krasnosielcu
NIP:757-14-72-575
Krasnosielc, kościół p.w. św. Jana Kantego (XVIII w.): remont elewacji z izolacją fundamentów i drenażem oraz instalacją kanalizacji deszczowejszczegóły
73.2004949/12Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Bozej w Komańczy Filia św. Archanioła Michała w Turzańsku
NIP:687-19-13-617
Turzańsk, drewniana cerkiew p.w. św. Michała Archanioła (XIX i XX w.): zakup i montaż instalacji SAP i SSWiNszczegóły
45 000.00
84.8004951/12Parafia p.w. św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie
NIP:753-10-54-498
Nysa, kościół p.w. św. Jakuba Ap. i Agnieszki (XVII/XVIII w.): konserwacja i restauracja boazerii z cyklem obrazów tablicowych Karola Dankwarta z Małej Zakrystii - etap II - konserwacja estetycznaszczegóły
145 000.00
45.8004954/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu
NIP:948-17-63-525
Radom, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela - organy (XX w.): prace konserwatorskie i organmistrzowskie przy organach w gotyckim kościeleszczegóły
54.2004958/12Rektorat Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie
NIP:525-21-00-324
Warszawa, kaplica Loretańska kościóła Akademickiego św. Anny (XIX w.): prace konserwatorskie wnętrza oraz wymiana pokrycia dachowegoszczegóły
200 000.00
53.0004962/12Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła
NIP:524-22-61-310
Warszawa, kościół p.w. św. Jakuba Apostoła (XVI w.) przy ul. Mehoffera 4: konserwacja i renowacja gotyckiej elewacji kościoła (północno-wschodnia i południowo-wschodnia część kościoła -lewa ściana nawy i 3 ściany prezbiterium) oraz stolarki okiennej i drzwiowejszczegóły
48.2004965/12Parafia Rzymskokatolicka Św Rocha w Jazgarzewie
NIP:123-08-87-680
Jazgarzew, kościół p.w. św. Rocha (XX w.): remont dachu między innymi w zakresie wzmocnienia konstrukcji i częściowej wymiany elementów konstrukcji oraz uszczelnienia pokrycia dachu z wymianą zniszczonych elementów pokryciaszczegóły
48.0004967/12Powiat Wołomiński
NIP:125-09-40-609
Chrzęsne, zespół pałacowy (XVII i XIX w.): wykonanie prac modernizacyjnychszczegóły
55.6004969/12Gmina Nysa
NIP:753-24-14-579
Nysa, obronna Wieża Ziębicka (XIV w.): remont elewacji i osuszenie murówszczegóły
78.0004974/12Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego oo. Dominikanów
NIP:525-20-67-845
Warszawa, zespół obiektów klasztoru i kościoła oo. Dominikanów (XVII w.): ratownicze prace konserwatorskie dachu w zakresie: wymiana pokrycia na skrzydle głównym klasztoru wraz z remontem kominów i wentylacji -II etapszczegóły
900 000.00
57.2004977/12Muzeum-Zamek w Łańcucie
NIP:815-00-03-731
Łańcut, Muzeum - Zamek (XIX w.): prace remontowo konserwatorskie Glorietty wraz z rzeźbą "Diana"szczegóły
100 000.00
74.6004979/12Gmina Miejska Przemyśl
NIP:795-23-19-592
Przemyśl, odcinek południowo - wschodni miejskich murów obronnych (XIV-XVI i XVIIw.): prace remontowo - konstrukcyjneszczegóły
175 000.00
67.5004980/12Muzeum-Zamek w Łańcucie
NIP:815-00-03-731
Łańcut, Muzeum - Zamek (XIX w.): prace remontowe tarasu od strony południowej i schodów wieży północno-wschodniej budynku ekspozycyjnegoszczegóły
142 641.62
56.4004983/12Muzeum-Zamek w Łańcucie
NIP:815-00-03-731
Łańcut, Muzeum - Zamek - rzeźby parkowe "Kleopatra" (XVIII w.) i "Lew" (XX w.): prace konserwatorskieszczegóły
30 000.00
43.4004985/12"Olewnik Serwis" Lech Mikolajewski
NIP:776-12-35-364
Płock, kamienica (XX w.): konserwacja, remont i rewaloryzacjaszczegóły
43.0004987/12Gmina Czarnocin
NIP:771-17-33-812
Szynszyce, budynek Szkoły Podstawowej (XIX w.): wykonanie drenażu odwadniającegoszczegóły
0 błędy form.04992/12Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
NIP:526-03-07-867
Warszawa, Arsenał Warszawski (XVII, XVIII, XIX i XX w.): wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego w ramach zadania "Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem"szczegóły
46.0004996/12Parafia Rzymskokatolicka p/w Przemienienia Pańskiego w Białotarsku
NIP:971-05-41-313
Białotarsk, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego (XX w.): renowacja tynków wewnętrznych wraz z odtworzeniem kolorystykiszczegóły
0 błędy form.04999/12WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA- CHMIELNA122
NIP:527-23-43-780
Warszawa, kamienica Bagieńskiego (XX w.): REFUNDACJA wymiany pokrycia dachu wraz z więźbą dachową oraz obróbek blacharskich dachu, w tym rynien i rur spustowychszczegóły
0 błędy form.05038/12Joanna Kubiaczyk-Grodzka
NIP:524-18-32-992
Leszno, zespół pałacowo-parkowy (XVIII i XIX w.): remont z wydzieleniem sal portretowych dla wybitnych przedstawicieli ziemiaństwa regionu Łęczyckiegoszczegóły
0 błędy form.05044/12Parafia Rzymsko-katolicka pod wezwaniem św. Leonarda w Turbi
NIP:865-22-99-756
Turbia, przebudowa dachu na plebaniiszczegóły
0 błędy form.05054/12Maria Kurkowska
NIP:526-00-27-501
Kutno, budynek mieszkalny (XIX w.): remont dachu, klatki schodowej, założenie instalacji i roboty wykończeniowe w tym odtworzenie zabytkowej elewacjiszczegóły
0 błędy form.05064/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach
NIP:684-23-85-860
Jaśliska, kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej: odwodnienie i renowacje tynkó zewnętrznychszczegóły
49.0005090/12Fundacja na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera
NIP:727-26-11-460
Łódź, Stary Cmentarz - Kaplica grobowa rodziny Karola Scheiblera (XIX w.): remont dachu nad transeptami i nawą główną, konserwacja elewacji 2-ch transeptów (wschodniego i zachodniego)szczegóły
47.2005094/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Gromnicznej
NIP:687-17-75-055
Poraż, Plebania (XVIII/XIX w.):wzkonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów, prace wewnątrz piwnicy, remont ścian zewnętrznych, robty wewnętrzne parteru oraz remont stropu i dachu wraz z konstrukcąszczegóły
81.8005097/12Parafia p.w. św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie
NIP:753-10-54-498
Nysa, Bazylika św. Jakuba i Agnieszki (XV/XVI w.): konserwacja części elewacji zachodniej dzwonnicy wraz z dwiema przyporami przy elewacji zachodniej (P 3 - cała, P 2- część zachodnia przypory)szczegóły
750 000.00
43.6005108/12Muzeum Powstania Warszawskiego
NIP:527-24-36-056
Warszawa, Muzeum Powstania Warszawskiego (XX w.): prace konserwatorskie polegające na osuszeniu murów i zawilgoconych ścian wewnątrz budynku A, wykonanie izolacji poziomej i pionowej w wybranych pomieszczeniach oraz nałożenie tynków renowacyjnych na wybrane ścianyszczegóły
0 błędy form.05114/12parafia rzymskokatolicka w czepielowicach
NIP:747-18-10-357
Kościerzyce, kościół filialny p.w. W. N.M.P. - drewniana polichromowana ambona pozłacana (XVII/XVIII w.): konserwacjaszczegóły
0 błędy form.05119/12parafia rzymskokatolicka w czepielowicach
NIP:747-18-10-357
Kościerzyce, kościół filialny p.w. W. N.M.P. (XIV/XV i XVI/XVII w.): konserwacja elewacji zewnętrznychszczegóły
51.0005124/12Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Św. Marii Magdaleny w Działoszynie
NIP:508-00-74-717
Działoszyn, kościół p.w. św. Marii Magdaleny (XVIII w.): remont elewacjiszczegóły
52.4005129/12Dorota i Witold Erm
NIP:627-16-89-235
Ścibórz, dwór (XVII w.): remont elewacji z wymianą okien, renowacją drzwi zewnętrznych i odtworzeniem drzwi wewnętrznych wraz z okuciami oraz wymiana orynnowania i instalacji ogromowejszczegóły
43.2005134/12Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej
NIP:793-12-94-668
Krowica Sama, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego (1932-1933) remont elewacji (wymiana bali oraz desek oszalowania, wymiana stolarki okiennej - 3 szt od strony płn., renowacjia drzwi gł. wejściowych.szczegóły
66.4005139/12Mariusz Betka AKTEB
NIP:753-16-59-149
Grodków, Dom pod Trzema Koronami (XVI w.): remont kapitalny obiektuszczegóły
300 000.00
79.4005144/12Parafia Rzymsko Katolicka w Łękach Górnych
NIP:872-18-10-489
Łęki Górne, kościół drewniany p.w. św. Bartłomieja (XV w.): remont i konserwacja więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego, remont elewacjiszczegóły
600 000.00
73.0005148/12Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Machowej
NIP:872-17-81-635
Machowa, kościół drewniany p.w. Trójcy Przenajświętszej (XVIII w.): remont fundamentów, podwalin i konstrukcji ścian wieńcowych wraz z remontem podmurówkiszczegóły
100 000.00
49.4005153/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Dynowie
NIP:795-16-12-060
Dynów, kościół p.w. św. Wawrzyńca - krucyfiks (XVII w.), stalle (XIX w.) oraz marmurowa inskrypcja (XVI w.): konserwacjaszczegóły
54.0005157/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP
NIP:755-13-43-952
Kazimierz, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XVI w.): remont i konserwacjaszczegóły
68.0005160/12Maciej Krzemiński
NIP:954-17-09-654
Brynica, Zespół podworski (XIX w.): remont i adaptacja obiektów, odnowa elewacji i pokryć dachowychszczegóły
50 000.00
52.2005161/12Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Orłach-Zadąbrowiu
NIP:795-23-82-202
Zadąbrowie, cerkiew (XVI w.): prace wykończeniowe przeniesionego obiektuszczegóły
0 błędy form.05165/12Parafia rzymskokatolicka p.w.Św. Michała Archanioła
NIP:752-13-63-938
Michalice, kościół p.w. św. Michała Archanioła - polichromie naścienne (XVII w.): konserwacjaszczegóły
51.4005170/12Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Pułtusk, Dom Polonii - Zamek (XIV-XVII w.): remont elewacji w skrzydle zachodnim w zakresie naprawy przypór, cokołu i opaski budynkuszczegóły
68.6005175/12Dorota i Witold Erm
NIP:627-16-89-235
Ścibórz, dwór (XVII w.): remont konstrukcji więźby i stropu nad salą reprezentacyjną wraz z konserwacją wystroju sztukatorskiego sufitu sali reprezentacyjnej.renowacja sufitu sali reprezentacyjnejszczegóły
250 000.00
52.6005178/12Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.
NIP:631-00-16-949
Lesko, Zamek Kmitów (XVI w.): prace remontowe i zabezpieczające przy zewnętrznej kolumnadzie - prace ratownicze zagrożonego zabytkuszczegóły
52.0005179/12parafia rzymskokatolicka w Wierzbniku
NIP:753-18-42-758
Jankowice Wielkie, kościół filialny (XV w.): konserwacja elewacji zewnętrznejszczegóły
54.4005181/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Szczepana w Brynicy
NIP:991-02-72-071
Brynica, kościół p.w. św. Szczepana - ołtarz główny (XVII w.): konserwacjaszczegóły
54.6005184/12Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja w Łęczycy
NIP:775-10-80-948
Łęczyca, kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła (XV w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowejszczegóły
56.0005189/12Parafia Podwyższenia Św. Krzyża
NIP:833-12-39-319
Brzeziny, gotycki kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego: prace zabezpieczające, wstępne prace konserwatorskie podziemnego tunelu i renesansowych krypt - II etapszczegóły
53.4005192/12Rzymskokatolicką parafią p.w. Św. Michała Archanioła w Niemysłowie
NIP:828-12-52-771
Niemysłów, kościół p.w. św. Michała Archanioła (XVII i XIX w.): konserwacja i restauracja późnorenesansowej polichromii ścian kaplicyszczegóły
0 błędy form.05195/12Kasa Chorych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP:795-24-28-364
Przemyśl, kamienica (XIX i XX w.): remont elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz prace konserwatorskie przy drzwiach wyjściowychszczegóły
72.8005202/12Gmina Góra Kalwaria
NIP:123-12-16-723
Czersk, Zamek Książąt Mazowieckich (XIV i XV w.): zabezpieczenie i konserwacja murów wiezy południowej i zachodniejszczegóły
400 000.00
42.0005205/12Parafia Rzymskokatolicka w Pysznicy
NIP:865-21-96-312
Pysznica, budynek plebanii (XX w.): remont, przebudowa dachu wraz z jego konstrukcją nośną - etap IIszczegóły
52.0005209/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Rocha
NIP:531-14-12-351
Brochów, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Rocha (XVI w.): konserwacja północnego odcinka murów obronnychszczegóły
42.8005214/12Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego
NIP:534-00-03-046
Karolin, Zespół Pałacowo-Parkowy (Xx w.): zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowejszczegóły
48.0005220/12Grzegorz i Maria Kankiewicz
NIP:536-11-20-455
Bieżuń, drewniany budynek mieszkalny (XIX w.): stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku, odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych z zachowaniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, odtworzenie ościeżnic i okien oraz drzwi zewnętrznych, rynien i rur spustowychszczegóły
0 błędy form.05226/12Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego
NIP:534-00-03-046
Karolin, Zespół Pałacowo - Parkowy: wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody i centralnego ogrzewania szczegóły
52.6005227/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych
NIP:797-18-33-580
Michałowice, kościół p.w. Wszystkich Świętych (XVIII w.): konserwacja i restauracja polichromii na sklepieniu nawy głównej kościołaszczegóły
54.4005228/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła
NIP:759-16-24-918
Brok, kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła (XVI w.): konserwacja elewacjiszczegóły
53.4005231/12Zakon Świetego Bazylego Wielkiego, Prowincja
NIP:525-14-12-607
Warszawa, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i klasztor Bazylianów (XVIII w.): konserwacja sztukaterii i rekonstrukcja pozłoty 8 kapiteli prezbiteriumszczegóły
56.6005234/12Rzymskokatolicka Parafia Bożego Ciała przy Kościele Konkatedralnym Matki Bożej Zwycięskiej
NIP:113-06-66-063
Warszawa, kościół Konkatedralny p.w. Matki Bożej Zwycięskiej, tryptyk "Adoracja Madonny z Dzieciątkiem" (XV w.): konserwacjaszczegóły
74.4005235/12PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA pw. Św. Barbary; Poręba Kocęby 99; 07-308 Poręba
NIP:762-10-81-292
Poręba, kościół p.w. św. Barbary - drewniana ambona (XVII w.): konserwacja, etap III - ostatni.szczegóły
40 000.00
52.2005236/12Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Przemyślu
NIP:795-00-09-404
Przemyśl, kościół Franciszkanów - Wielki Ołtarz (XVIII w.): kontynuacja prac konserwatorskichszczegóły
48.2005240/12Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Rybnie
NIP:837-13-39-317
Rybno, kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła (XIX w.): prace renowacyjne elewacji bocznychszczegóły
66.1705243/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego w Przeworsku
NIP:794-12-65-071
Przeworsk, kościół p.w. Ducha Świętego (XVw.): remont i konserwacja ceglanej elewacji zewnętrznej kościoła i klasztoru - II etapszczegóły
100 000.00
61.8305245/12Muzeum Regionalne w Siedlcach
NIP:821-11-35-215
Dąbrowa, dwór i oficyna (XIX w.): remont elewacji i izolacja fundamentówszczegóły
100 000.00
52.6005251/12Parafia Katolicka Obrządku Greckokatolickiego (biz.-ukr.) pw. Św. Mikołaja w Lubaczowie
NIP:793-15-68-806
Lubaczów, cerkiew (XIX w.): remont kopułyszczegóły
51.6005256/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Trójcy w Węglewicach
NIP:997-00-91-261
Węglewice, drewniany kościół p.w. św. Trójcy (XIX w.): remont oszalowania zewnętrznego i podwalin -kontynuacjaszczegóły
50.8005285/12Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Wolan" w Kotowej Woli
NIP:865-24-56-730
Kotowa Wola, dwór Rodziny Horodyńskich (XVIII w.): remont kapitalny wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania na Klub Edukacji Kulturalnejszczegóły
56.0005290/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kolnicy
NIP:753-18-85-644
Kolnica, kościół p.w. św. Wawrzyńca (XIII w.): remont dachu i wieży kościołaszczegóły
47.4005298/12Parafia Rzymskokatolicka pw.Św.Jana Chrzciciela
NIP:872-12-93-858
Brzeźnica, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XX w.): konserwacja polichromii w nawie głównejszczegóły
42.0005305/12Renata Ociepka, Roman Ociepka, Ilona Hnatowska, Urszula Meindl, Ewa Pabiś
NIP:755-17-31-252
Prudnik, willa przy parku miejskim (XIX w.): prace budowlane obiektu oraz ogrodzenia zewnętrznego, remont dachu obiektu i elewacji budynkuszczegóły
48.6005307/12Parafia Rzymskokatolicka Św. Bartłomieja
NIP:812-14-12-450
Brzóza, kościół p.w. św. Bartłomieja - ołtarz główny (XIX w.): konserwacjaszczegóły
0 błędy form.05312/12parafia rzymskokatolicka w czepielowicach
NIP:747-18-10-357
Kościerzyce, kościół filialny p.w. W. NMP (XVII w.): konserwacja ołtarza głównego drewnianego,, polichromowanego i pozłacanegoszczegóły
0 błędy form.05315/12Parafia Prawosławna p.w. św. św. Kosmy i Damiana w Zapalowie
NIP:792-22-29-217
Zapałów, cerkiew Świętych Kosmy i Damiana (XX w.): odbudowa i rewaloryzacjaszczegóły
70.8005324/12Parafia Rzymsko-katolicka p. w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mińsku Mazowieckim
NIP:822-14-72-859
Mińsk Mazowiecki, kościół p.w. Narodzenia NMP - ambona (XIX w.): konserwacji - II etapszczegóły
30 000.00
0 błędy form.05328/12Ewa Rogalska, Andrzej Soszka - współwłaściciele budynku przy ul. Miłej 4, 96-200 Rawa Mazowiecka
NIP:113-26-56-554
Rawa Mazowiecka, Domek Ogrodnika (XX w.): rewitalizacja obiektu na cele kulturalne - naprawa dachu, ścian, stropów, posadzek, fundamentów; odtworzenie okien i drzwiszczegóły
47.2005330/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Targowislach
NIP:684-22-58-966
Targowiska, stara plebania (XIX w.): osuszenie ścian i odwodnienie terenuszczegóły
56.0005338/12Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny
NIP:831-12-26-756
Lutomiersk, dawny klasztor O.O. Reformatów (XVII w.): remont dachu po pożarze skrzydła północnego – modernizacja konstrukcji więźby dachowej i zmiana pokrycia dachowego - etap IIIszczegóły
100 000.00
45.0005339/12Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie
NIP:536-15-37-008
Wieliszew, Kaplica Cmentarna (XIX w.): przywrócenie historycznej formy dachu nad kaplicą - kopuła z latarnią zwieńczona krzyżem, stanowiące pierwszy etap kompleksowego remontu konserwatorskiego kaplicy cmentarnejszczegóły
41.8005341/12Janusz Białkowski i Ewa Orzechowska -Skorża
NIP:796-10-23-595
Radom, kamienica wraz z oficynami (XIX w.): remont dachu kamienicy i oficynszczegóły
55.2005344/12OO. Dominikanie, Klasztor Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
NIP:772-18-79-351
Gidle, drewniany spichlerz - część kompleksu klasztornego OO. Dominikanów (XVIII w.): kompleksowa konserwacja i renowacja - prace ratunkoweszczegóły
42.8005346/12ZHP Chorągiew Łódzka
NIP:727-01-26-045
łódź, willa pofabrykancka (XIX/XX w.): prace konserwatorskie przy elewacjiszczegóły
52.2005349/12Rzymsko-katolicka Parafia pw. Św. Bartłomieja
NIP:774-18-63-554
Płock, kościół p.w. św. Bartłomieja (XIV w.): remont elewacji polegający na wykonaniu kolorystyki zewnętrznej w technologii farb krzemianowych o wysokiej paroprzepuszczalnościszczegóły
50.6005350/12Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach
NIP:747-17-33-585
Kopice, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIX w.): prace budowlane mające na celu ratowanie zabytku - wymiana częściowa i naprawa więźby dachowej, wymiana całkowita pokrycia dachowego i obróbek blacharskichszczegóły
52.2005353/12Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Bartłomieja
NIP:768-14-87-968
Opoczno, kościół cmentarny p.w. św. Marii Magdaleny (XVIII w.): remont wnętrza, modernizacja instalacji elektrycznej, zakup i montaż przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowejszczegóły
49.8005356/12Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Pułtusk, Zamek - Dom Polonii (XIV-XVII w.): remont dachu - skrzydło zachodnie z częścią bramną wraz z odnowieniem rynien, rur spustowych i montażem instalacji odgromowejszczegóły
39.0005358/12Karolina Dafne Porcari
NIP:123-09-98-439
Zalesie Dolne, willa (XX w.): remont elewacji, wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskichszczegóły
40.0005363/12Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
NIP:525-21-33-200
Warszawa, Synagoga im. Nożyków (XX w.): remont dachuszczegóły
41.4005388/12Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego
NIP:534-00-03-046
Karolin, Pałac na terenie zespołu pałacowo-parkowego (XX w.): remont konserwacyjny okien i drzwi zewnętrznychszczegóły
41.2005389/12Paweł Bietkowski, Magdalena Trafas Wołoszyn, Monika Acosta Karłowska we współwłasności
NIP:631-22-34-165
Horyniec-Zdrój, Mauzoleum Ponińskich (XX w.): remont dachu głównego, wykonanie obróbek blacharskich murów ogniowych, położenie tynków renowacyjnychszczegóły
51.2005391/12Parafia Nawiedzenia NMP
NIP:835-15-44-209
Regnów, kościół p.w. Nawiedzenia NMP - ołtarz główny (XVIII w.): konserwacja etap IIszczegóły
58.2005392/12Gmina Kędzierzyn-Koźle
NIP:749-00-15-170
Kędzierzyn-Koźle, zamek (XIV, XVI i XX w.): zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji murów obronnych poprzez wykonanie drenażuszczegóły
200 000.00
50.0005394/12Fundacja Pro Academia Narolense
NIP:526-23-82-844
Narol, Zespół Pałacowy (XVIII w.): odtworzenie i montaż drzwi zewnętrznych budynku głównego, oficyn i kordegardszczegóły
71.6005395/12Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Krasnem
NIP:566-14-76-417
Krasne, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XVI w.): zabezpieczenie przed wodą i wilgocią krypt w podziemnej części kościołaszczegóły
120 000.00
52.0005397/12Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Idziego w Chotowie
NIP:832-20-45-053
Chotów, kościół p.w. św. Marcina (XVII w.): wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz remont wnętrza kościołaszczegóły
48.2005398/12Zakon Braci Mniejszych Klasztor Franciszkanów w Wieluniu
NIP:832-18-04-019
Wieluń, klasztor Franciszkanów (XVII w.): kontynuacja remontu więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia ceramicznego dachu oraz wymiana stolarki okiennejszczegóły
53.0005400/12Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie
NIP:525-15-73-397
Warszawa, kościół Seminaryjny Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca NMP (XVII w.): renowacja ołtarzy wewnątrz świątyniszczegóły
0 błędy form.05402/12parafia rzymskokatolicka w Ścinawie Małej
NIP:753-19-96-912
Ścinawa Nyska, kościół filialny p.w. św. Piotra i Pawła - drewniany, polichromowany i pozłacany ołtarz boczny p.w. Ukrzyżowania z obrazem na płótnie (XVIII i XX w.): konserwacjaszczegóły
46.8005404/12Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Wawrzyńca w Stolcu
NIP:827-14-98-619
Niechmirów, kaplica p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bł. Wincentego Kadłubka (XIX w.): prace konserwatorskie przy kaplicy - fundamenty, mury, dach, okna, posadzka, wystrój wewnętrzny, malowanieszczegóły
79.0005406/12Rzymsko-katolicka Parafia św. Filipa i Jakuba Ap. w Skomlinie
NIP:832-19-22-871
Skomlin, drewniany kościół - polichromie we wnętrzu (XVIII w.): konserwacja - V etap (konserwacja części ściany północnej)szczegóły
300 000.00
60.1705410/12Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Rocha
NIP:118-12-16-157
Lipków, Dwór-plebania (XVIII w.): wykonanie naprawy powierzchni, wzmocnienia oraz izolacja pozioma i pionowa murów fundamentowych oraz sklepienia łukowegoszczegóły
139 383.12
0 błędy form.05412/12Parafia Rzymskokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie
NIP:838-12-85-959
Żyrardów, kościół Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego (XIX w.): Refendacja regotyzacji kościoła zabytkowego z cegły licowanej, wymiana okien w wieży przy dzwonach szt 8, wymiana chodnika wokół kościoła, osuszanie kościoła.szczegóły
54.8005413/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała w Oleśnie
NIP:576-11-95-913
Grodzisko, kościół p.w. św. Rocha wraz z wyposażeniem (XVIII w.): remont pokrycia dachu oraz wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym wraz z obrazemszczegóły
43.6005415/12Związek Ukraińców w Polsce
NIP:524-10-15-276
Przemyśl, Ukraiński Narodny Dom (XX w.): osuszenie i izolacja ścian fundamentowych, remont piwnicszczegóły
52.0005417/12Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek Matki Bożej Śnieżnej
NIP:771-27-29-741
Piotrków Trybunalski, kościół akademicki Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej (XVII w.): prace ratunkowe konstrukcji sklepienia oraz prace restauratorskie przy polichromiach i ornamentach sklepienia kościoła - II etapszczegóły
44.8005419/12Diecezja Łowicka
NIP:834-18-40-219
Strzegocin, pałac (XIX w.): wymiana okien i drzwi oraz kompleksowy remont dachu i elewacji budynkuszczegóły
51.2005420/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych
NIP:775-25-46-219
Łęki Kościelne, kościół p.w. św. Marii Magdaleny (XVIII w.): montaż instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowejszczegóły
0 błędy form.05423/12Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
NIP:618-00-42-976
Kalisz, budynek biurowo - mieszkalny (XIX i XX w.): remont elewacji oraz dachuszczegóły
0 błędy form.05425/12Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
NIP:618-00-42-976
Kalisz, budynek dawnych koszar obecnie pasaż handlowy (XIX i XX w.): remont pokrycia dachowego i kolorystyki elewacjiszczegóły
51.6005426/12Parafia Ługi
NIP:925-20-18-984
Zatonie, kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej - organy Samuela Meinerta (XVIII w.): renowacjaszczegóły
54.4005429/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku
NIP:925-20-70-335
Nowe Miasteczko, kościół p.w. św. Marii Magdaleny (XIV/ XV w.): instalacja systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napaduszczegóły
80.2005431/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku
NIP:925-20-70-335
Popęszyce, kościół filialny p.w. św. Michała (XIV/ XV w.): instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu i systemu sygnalizacji pożaruszczegóły
40 000.00
53.2005432/12Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku
NIP:925-20-70-335
Gołaszyn, kościół p.w. św. Marcina (XIII w.): instalacja systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napaduszczegóły
50.2005434/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Szczurach
NIP:622-25-24-675
Szczury, kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła - ołtarz boczny (XVIII w.): konserwacja i restauracjaszczegóły
50.2005436/12Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie.
NIP:557-15-26-778
Wylatowo, kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła (XVIII w.): konserwacja i rewaloryzacja elewacji zachodniej z wieżamiszczegóły
46.8005438/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba
NIP:561-14-44-409
Obkas, kościół p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba (XIX w.): prace konserwatorskie i budowlane przy pokryciu dachowymszczegóły
52.2005440/12Fundacja Chrońmy cmentarze żydowskie w Lublinie
NIP:946-26-00-762
Lublin, cmentarz żydowski - mur (XVI w.): renowacjaszczegóły
51.4005442/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Ap. i Ew. w Wałdowie
NIP:555-17-81-817
Wałdowo, kościół p.w. św. Mateusza Ap. i Ew. (XVII w.): remont wieżyszczegóły
52.0005444/12Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Koźli Kożuchowskiej
NIP:973-06-82-761
Bogaczów, kościół filialny p.w. św. Wawrzyńca (XIV / XV w.): instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu sygnalizacji pożaruszczegóły
52.2005446/12Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Koźli Kożuchowskiej
NIP:973-06-82-761
Letnica, kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (XVI w.): instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu i sygnalizacji pożaruszczegóły
53.2005447/12Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Św. w Górznie
NIP:874-10-17-156
Górzno, kościół p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża - ołtarze boczne (XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskieszczegóły
50.2005449/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Dębem
NIP:968-06-78-271
Zborów, kościół p.w. św. Michała Archanioła - ołtarz boczny (XVIII w.): konserwacja i restauracjaszczegóły
53.6005452/12Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Andrzeja AP w Golinie
NIP:617-20-84-807
Golina, kościół p.w. św. Andrzeja AP - wnętrze prezbiterium (XVII w.): prace konserwatorskie i restauratorskieszczegóły
53.0005454/12Fundacja Archeologiczna
NIP:929-17-61-724
Bytom Odrzański, były kościół ewangelicki (XVIII w.): zabezpieczenie przed katastrofą budowlaną, naprawa murów, wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego, rewitalizacja budynkuszczegóły
79.5005455/12Anna i Stanisław Jachymek Zagroda Guciów
NIP:922-15-67-939
Guciów, Zagroda (XIX w.): remont dachu, ścian i podłoża oraz instalacja systemów zabezpieczeń budynków: chałupy, stodoły, obory i spichlerzaszczegóły
50 000.00
51.0005457/12Parafia Prawosławna pw. św. Trójcy w Tarnogrodzie
NIP:918-13-07-728
Tarnogród, ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem - Tarnogrodzka (XVI w.): renowacja ikony i kiotuszczegóły
78.8005458/12Parafia Prawosławna p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie
NIP:565-14-46-716
Hola, cerkiew prawosławna (XVIII w.): renowacja ścian wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana i montaż instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej, odgromowej i alarmowej - III etapszczegóły
200 000.00
48.8005461/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Mchach
NIP:785-17-00-310
Mchy, kościół p.w. św. Marcina Biskupa (XVI-XVII w.): rewaloryzacja muru ogrodzenia i bramyszczegóły
83.5005464/12Klasztor Franciszkanów w Poznaniu
NIP:778-13-82-594
Poznań, kościół OO. Franciszkanów (XVII/XVIII i XIX w.): montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu - II etapszczegóły
97 800.18
46.4005465/12Parafia Rzymsko - Katolcika pw. św.Józefa
NIP:924-17-12-480
Żagań, kościół Krzyża Świętego (XIX w.): remont więźby dachowej i pokrycia dachu nad prezbiterium kościołaszczegóły
0 błędy form.05466/12Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu
NIP:924-14-39-268
Żagań, Klasztor poaugustiański (XV/XVIII w.): remont dachu - III etapszczegóły
78.7005467/12Pałac Lubostroń
NIP:562-16-09-504
Lubostroń, zespół pałacowo-parkowy, budynki stajni i wozowni (XVIII w.): odrestaurowanie pomieszczeń i odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowejszczegóły
90 000.00
50.0005470/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Trójcy w Strzelnie
NIP:557-15-00-307
Strzelno, romański kościół p.w. św. Trójcy - organy W. Sauera (XIX w.): prace restauratorsko-konserwatorskieszczegóły
50.4005476/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Kucharkach
NIP:608-00-04-568
Kucharki, kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy - ołtarz główny (XVII w.): konserwacjaszczegóły
0 błędy form.05479/12Parafia rzymskokatolicka p.w.Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
NIP:558-14-50-462
Sypniewo, kościół filialny p.w. św. Andrzeja Boboli (XX w.): remont dachuszczegóły
50.4005483/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Niepokalanie Poczętej w Strzałkowie
NIP:968-08-17-904
Strzałków, kościół p.w. NMP Niepokalanie Poczętej - ołtarz boczny prawy (XVIII w.): konserwacja i restauracjaszczegóły
82.6005485/12Gmina Strzelce Krajeńskie
NIP:599-27-77-199
Strzelce Krajeńskie, mury obronne (XIII w.): renowacja fragmentu sekcji północnejszczegóły
400 000.00
43.2005488/12Wspólnota Mieszkaniowa Al. Niepodległości 1 w Zielonej Górze
NIP:973-09-15-188
Zielona Góra, budynek Wspólnoty Mieszkaniowej (XIX i XX w.): wymiana stolarki okiennejszczegóły
53.4005502/12Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. WNMP w Trzemesznie
NIP:557-14-99-633
Trzemeszno, bazylika (XI/XIII, XVI i XVIIIw.): wymiana stolarki okiennejszczegóły
200 000.00
51.8005597/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Wysocicach
NIP:682-12-50-451
Wysocice, kościół p.w. św. Mikołaja - prospekt organowy (XVIII i XIX w.), chór muzyczny (XVIII w.): konserwacjaszczegóły
52.0005601/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. ŚŚ. App. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku
NIP:551-23-77-928
Nidek, drewniany kościół p.w. ŚŚ. App. Szymona i Judy Tadeusza - prawy ołtarz boczny (XVIII/XIX w.): konserwacjaszczegóły
44.2005605/12Ewelina Przyborowska
NIP:738-18-41-874
Gorlice, budynki przy rynku (XVIII/XIX w.): remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz osuszenie, odgrzybienie, izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic wraz z pracami konserwatorskimiszczegóły
2.0005610/12Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
NIP:656-18-55-920
Jędrzejów, kamienice - siedziba Muzeum im. Przypkowskich (XVIII i XIX w.): rewitalizacja, remont elewacji i okienszczegóły
57.0005624/12Warmińska Kapituła Katedralna we Fromborku
NIP:739-35-89-742
Frombork, mury obronne (XIV w.): mur A - prace zabezpieczające i kontynuacja prac przerwanych w 2009 r., mur B - usunięcie zagrożenia dla bezpieczeństwa i prace konserwatorskieszczegóły
51.4005627/12Parafia Rzymskokatolicka Matki Boskiej Szkaplerznej w Lwowcu
NIP:743-17-29-519
Lipica, kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIV w.): remont pokrycia dachowegoszczegóły
37.8005628/12Mariusz Woźniak
NIP:742-19-79-462
Maciejki, dwór (XX w.): sporządzenie ekspertyz i dokumentacji, remont dachu i elewacji, osuszenie murów, wstawienie drzwi i okienszczegóły
45.0005633/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Kościoła w Przesławicach
NIP:659-11-74-490
Przesławice, kościół p.w. NMP Matki Kościoła - ołtarz główny (XIX w.): konserwacjaszczegóły
79.8005638/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Różańcowej i św. Jana Kantego w Przydonicy
NIP:734-11-52-306
Przydonica, drewniany kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej i św. Jana Kantego (XVI w.): konserwacja malowideł ściennych w prezbiterium, konserwacja ogrodzenia i spichlerzyka, konserwacja konstrukcji architektonicznej ołtarza głównegoszczegóły
500 000.00
45.0005641/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie
NIP:738-17-89-197
Gładyszów, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (Xx w.): kontynuacja prac związanych z wymianą pokrycia dachowegoszczegóły
49.8005643/12Towarzystwo Miłośników Koszalinskiej Wąskotorówki
NIP:669-24-09-977
Koszalin, Koszalińska Kolej Wąskotorowa (XIX w.): naprawa torowiskaszczegóły
85.8005646/12Archidiecezja Warmińska
NIP:739-12-68-407
Frombork, Katedra, Kaplica Zbawiciela (XVIII w.): konserwacja ołtarza i polichromii na ścianie południowej - II etapszczegóły
250 000.00
68.8005666/12POWIAT KIELECKI
NIP:959-16-45-790
Łopuszno, Zespół Podworski - Pałac Dobienieckich (XIX/XX w.): remont dachu wraz z gzymsem wieńczącym, izolacja przeciwwilgociowa zewnętrzna fundamentów oraz drenaż budynkuszczegóły
244 384.00
52.0005670/12Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Jakuba Ap. w Mieronicach
NIP:656-18-28-076
Mieronice, kościół p.w. św. Jakuba Apostoła - wyposażenie (XIV-XVIII w.): konserwacjaszczegóły
51.2505678/12Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu
NIP:722-11-59-642
Ciechanowiec, Muzeum Rolnictwa - budynek stajni (XIX w.): renowacjaszczegóły
68.4005680/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
NIP:844-13-10-490
Sejny, XVII-wieczny Klasztor Podominikański: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (III etap)szczegóły
200 000.00
78.8005685/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Piotrkowicach
NIP:656-15-56-413
Piotrkowice - Zarzecze, kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła (XVI w.): remont więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego nad prezbiterium, zakrystią oraz przybudówkąszczegóły
100 000.00
61.6705688/12Gmina Końskie
NIP:658-18-72-838
Końskie, Zespół Pałacowo-Parkowy (XVIII w.): prace remontowo-konserwatorskie konstrukcji więźby i pokrycie dachu skrzydła północno-wschodniego i północno-zachodniegoszczegóły
150 000.00
87.4005690/12Klasztor OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej
NIP:551-10-03-427
Brody, kościół Grobu Matki Boskiej (XVII w.): konserwacja techniczna i estetyczno-plastyczna kamiennej elewacji wraz z konserwacją polichromii w kopule kruchtyszczegóły
400 000.00
56.6005691/12Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie
NIP:676-10-04-552
Kraków, Fort nr: 2 "Kościuszko" (XIX w.): remont konserwatorski wybranych fragmentów ceglanych murów oraz rekonstrukcją 4 bram fortecznych wraz z uzupełnieniami kamieniarki i renowacją balkonu nad jedną z bramszczegóły
51.0005693/12Parafia w Rzym.-Kat. pw. św. Wojciecha i MB Bolesnej w Modlnicy
NIP:513-00-21-807
Modlnica, kościół p.w. św. Wojciecha i MB Bolesnej malowidła ścienne i wyprawy (XVII w.): pełna konserwacja malowideł ściennych i wypraw na ścianach i sklepieniu kaplicy św. Annyszczegóły
52.8005695/12Parafia P.W. Nawiedzenia Nsjświętszej Maryi Panny w Błudowie
NIP:578-27-93-223
Błudowo, kościół (XV w.): prace remontowe polegające na naprawie konstrukcji wieży kościoła i wykonaniu izolacji poziomej murów obiektu i tynków renowacyjnychszczegóły
0 błędy form.05702/12Muzeum Zamek Książąt Pomorskich
NIP:669-10-21-900
Darłowo, Zamek Książąt Pomorskich (XIV w.): remont i zabezpieczenie murów oraz tarasu - sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz wykonanie projektu budowlanegoszczegóły
76.0005707/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Różańcowej
NIP:986-00-45-372
Wełtyń, kościół (XV w.): wymiana pokrycia dachu wieżyszczegóły
230 000.00
0 błędy form.05711/12Opactwo Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek
NIP:683-17-47-934
Staniątki, Zespół Klasztorny wraz z kościołem p.w. NMP i św. Wojciecha (XIII i XVII w.): kompleksowy remont budowlano - konserwatorskiszczegóły
75.0005715/12Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa w Pasłęku
NIP:578-11-19-430
Pasłęk, organy Andreasa Hildebrandta (XVIII w.): konserwacja i restauracja - III etapszczegóły
700 000.00
53.2505719/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Książu Wielkim
NIP:659-11-76-164
Książ Wielki, kościół p.w. św. Wojciecha - polichromie w kaplicy św. Anny (XVIII w.): konserwacjaszczegóły
42.0005725/12Gmina Skawina
NIP:679-10-23-301
Skawina, Ratusz (XX w.): remont dachuszczegóły
74.4005730/12Parafia św. Michała Archanioła w Szalowej
NIP:738-17-84-863
Szalowa, kościół p.w. św. Michała Archanioła (XVIII w.): remont elewacji i dachuszczegóły
645 752.73
71.4005732/12Archidiecezja Wrocławska
NIP:898-10-47-085
Henryków, zespół klasztorny (XVII w.): instalacja systemu sygnalizacji alarmowej - etap IIszczegóły
150 000.00
76.0005735/12Parafia Narodzenia NMP w Krzęcinie
NIP:944-16-24-987
Krzęcin, kościół p.w. Narodzenia NMP (XVI, XVIII i XIX w.): instalacja systemu przeciwpożarowegoszczegóły
100 000.00
55.0005739/12Klasztor Franciszkanów w Krakowie
NIP:676-11-73-438
Kraków, Klasztor Franciszkanów (XIII-XV w.): wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej wraz z monitoringiem wizyjnymszczegóły
56.6005744/12Klasztor Franciszkanów w Krakowie
NIP:676-11-73-438
Kraków, Klasztor Franciszkanów (XVI-XXw): konserwacja wypraw tynkowych ścian i sklepienia oraz stacji Drogi Krzyżowej w kaplicy pw. Męki Pańskiejszczegóły
56.2005755/12Klasztor Franciszkanów w Krakowie
NIP:676-11-73-438
Kraków, Klasztor Franciszkanów (XIII-XXw.): konserwacja zespołu okien witrażowychszczegóły
50.6005757/12Parafia Rzymskokatolicka w Pomorskiej Wsi
NIP:578-30-30-881
Pomorska Wieś, kościół p.w. Niepokalanego Serca NMP (XVII w.): remont dachu i elewacjiszczegóły
52.6005758/12Parafia Rzymskokatolicka w Pomorskiej Wsi
NIP:578-30-30-881
Przezmark, kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIV w.): konserwacja pokrycia dachu i naprawa konstrukcji więźby dachowejszczegóły
300 000.00
0 błędy form.05760/12Parafia Prawosławna p.w Zmartwychwstania Pańskiego
NIP:543-10-21-788
Bielsk Podlaski, cerkiew p.w. Zmartwychwstania Pańskiego - dzwonnica (XX w.): remontszczegóły
68.4005761/12Towarzystwo Miłośników Koszalinskiej Wąskotorówki
NIP:669-24-09-977
Koszalin, Koszalińska Kolej Wąskotorowa (XIX w.): remont dachuszczegóły
100 000.00
50.4005762/12Towarzystwo Miłośników Koszalinskiej Wąskotorówki
NIP:669-24-09-977
Koszalin, Koszalińska Kolej Wąskotorowa (XIX w.): naprawa przejazduszczegóły
53.0005764/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Macierzyństwa NMP
NIP:681-14-04-415
Dziekanowice, kościół św. Mikołaja i św. Marii Magdaleny - drewniany ołtarz i ambona z polichromią i złoconą dekoracją snycerską oraz obrazem (XVIII w.): prace konserwatorskieszczegóły
54.6005765/12Rzymsko-Katolicka Parafia Katedralna p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu
NIP:864-13-15-486
Sandomierz, Katedra (XV-XVII w.): renowacja elementów wystroju ściany wschodniej nawy północnejszczegóły
150 000.00
76.2005769/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzętniku
NIP:877-10-34-082
Kurzętnik, barokowy kościół - ołtarz św. Rocha (XIV w.): konserwacja szczegóły
35 000.00
56.8005773/12Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej
NIP:738-17-86-773
Sękowa, kościół p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba - ołtarz główny (XVI w): konserwacjaszczegóły
65.1705775/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca
NIP:744-12-67-658
Rożental, kościół p.w. św. Wawrzyńca (1771 r.): wymiana instalacji elektrycznej i odgromowejszczegóły
150 000.00
52.8005776/12Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
NIP:675-00-07-191
Kraków, Teatr im. Juliusza Słowackiego - budynek eklektyczny (XIX w.): odnowienie istniejących i całkowite odtworzenie okien- doświetleń piwnicznych w przyziemiu budynkuszczegóły
52.2005777/12Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
NIP:675-00-07-191
Kraków, Budynek Miniatura Teatru im. Juliusza Słowackiego - budynek eklektyczny (XIX w.): remont konserwatorski elewacjiszczegóły
76.0005780/12Gmina Nidzica
NIP:984-01-61-572
Nidzica, zamek (XIV w.): remont części dachu wraz z wymianą instalacji odgromowejszczegóły
300 000.00
52.6005782/12Zgromadzenie Księży Marianów
NIP:743-15-44-346
Stoczek Klasztorny, Sanktuarium Matki Bożej Pokoju - zachodnie skrzydło krużganków z dwiema kaplicami (XVIII w.): pełna konserwacja polichromiiszczegóły
71.8005785/12Zgromadzenie Księży Marianów
NIP:743-15-44-346
Stoczek Klasztorny, Sanktuarium Matki Bożej Pokoju - kościół p.w. Nawiedzenia NMP - ołtarz główny (XVIII w.): II etap prac konserwatorskichszczegóły
400 000.00
71.6005790/12Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Mołtajnach
NIP:742-22-10-858
Mołtajny, kościół p.w. św. Anny - wieża (XV w.): prace konserwatorskie - II etapszczegóły
447 159.44
48.4005798/12Michael Popiel de Boisgelin
NIP:866-16-22-530
Ruszcza, dwór (XIX w.): prace budowlane zabezpieczające przed katastrofą budowlanąszczegóły
48.4005808/12Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Skarżysku Kamiennej
NIP:663-13-83-404
Skarżysko-Kamienna, żeliwny nagrobny pomnik Rodziny Witwickich na Cmentarzu Parafialnym (XIXw.): konserwacjaszczegóły