Dziedzictwo kulturowe - Wspieranie działań muzealnych

UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych w priorytecie Wspieranie działań muzealnych, nie zostanie przeprowadzony II nabór do priorytetu.

Celem priorytetu jest ochrona, zachowanie, prezentacja i popularyzacja materialnego dziedzictwa kulturowego.


Do pobrania:


WYNIKI NABORÓW

Nabór I

Kontakt:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Dziedzictwa Kulturowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa,