Decyzje o realokacji środków

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmodyfikowano budżet następujących Programów: