Program "INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK"

Celem programu Infrastruktura bibliotek jest podniesienie standardu bibliotek publicznych (w tym standardów estetycznych) poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek, w tym w szczególności infrastruktury koniecznej do użytkowania w placówce nowoczesnego sprzętu komputerowego.

Szanowni Państwo, ze względu na trudności ze złożeniem wniosków w systemie EBOI, termin naboru do programu Infrastruktura Bibliotek zostaje przedłużony do 8 czerwca (włącznie). Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku aplikacji nadsyłanych drogą pocztową o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego


Do pobrania:


UWAGA: Wnioski do programu należy składać za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI).


Listy wniosków z naboru 1:


Informacje telefoniczne dotyczące Programu udzielane są w godzinach: 10.00 - 14.00 przez następujące osoby: