Zasoby cyfrowe - Digitalizacja materiałów audiowizualnych

UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych w priorytecie Digitalizacja materiałów audiowizualnych, nie zostanie przeprowadzony II nabór do priorytetu.

Celem priorytetu jest digitalizacja materiałów audiowizualnych, ich upowszechnianie oraz bezpieczne i długookresowe przechowywanie w postaci cyfrowej. Celem priorytetu jest też rozbudowa infrastruktury digitalizacyjnej służącej digitalizacji oraz edukacja w zakresie digitalizacji materiałów audiowizualnych i długookresowego przechowywania zasobów cyfrowych.


Do pobrania:


WYNIKI NABORÓW

Nabór I

Kontakt:

Narodowy Instytut Audiowizualny
ul. Wiejska 12 a
00-490 Warszawa