Program "ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY"


WYNIKI I NABORU DO PROGRAMU ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY
W ROKU 2009


NABÓR 1

Informacja dla beneficjentów (I nabór 2009)

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie otrzymają Państwo pisma zawiadamiające o decyzji Ministra wraz z prośbą o aktualizację wniosku do kwoty przyznanego dofinansowania. Prosimy zatem o podjęcie prac nad zmianą preliminarza (pozycje finansowane przez MKiDN muszą dokładnie sumować się na kwotę przyznanego dofinansowania).

Informacja dla wnioskodawców, we wnioskach których stwierdzono błędy formalne (I nabór 2009)

Uprzejmie informujemy, że wykaz popełnionych błędów formalnych otrzymają Państwo w piśmie, do którego będzie załączony wniosek, w najbliższym możliwym czasie. W związku z powyższym zawiadamiamy, że nie będą udzielane informacje telefoniczne na ten temat. Wnioski poprawione i uzupełnione mogą być ponownie złożone w II naborze w br. (tj. do 31 marca 2009 r.).

Informacja dla wnioskodawców, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie (I nabór 2009)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulaminem Programu Rozwój infrastruktury kultury DEK w najbliższym możliwym czasie odeśle do Państwa złożone w I naborze wnioski. Projekty, które w I naborze zostały rozpatrzone negatywnie nie mogą być ponownie złożone w II naborze. Będzie to możliwe dopiero w następnym roku.